Hlavní menu:

20.09.2016, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Současný stav rekonstrukce komunikací ve čtvrti Nad Rybníkem

Stavební firma dokončila rekonstrukci vodovodů a vozovek. Jaký je tedy současný stav a výhled postupu rekonstrukce komunikací na nejbližší období?
Současný stav rekonstrukce komunikací ve čtvrti Nad Rybníkem

Stavební firma dokončila rekonstrukci vodovodů a vozovek. V některých místech (např. v Hejtmanské ulici) položila živičné povrchy chodníků nad rámec projektu. Následovat by měly další akce, které by směřovali ke zklidnění dopravy a dokončení celkové úpravy povrchů komunikací a chodníků. Jaký je tedy současný stav a výhled na nejbližší období?

V průběhu roku 2016 se objevila informace, že PRE připravuje celkovou rekonstrukci sítě nízkého napětí ve většině ulic čtvrti. ÚMČ stál před rozhodnutím, zda trvat na podmínkách stavebního povolení, že do rekonstruovaných komunikací nelze po dobu 5 let zasahovat, anebo další práce povolit. Vzhledem k tomu, že finance vyčleněné na rekonstrukce chodníků nebyly vyčerpány a do rozpočtu na rok 2016 nebyly zahrnuty, PRE pokračuje s přípravou rekonstrukce sítě nízkého napětí. Zahájení prací první etapy v jižní části čtvrti by mělo, proběhnou ještě do konce roku 2016. Další dvě etapy by měly následovat v roce 2017. Kyjský Občanský klub s přihlédnutím k současnému vývoji situace se obrátil na ÚMČ, aby zahájil jednání s MHMP k zajištění finančního krytí na rekonstrukci veřejného osvětlení v souběhu s rekonstrukcí sítě nízkého napětí. Následně potom by mělo dojít k finální úpravě povrchů chodníků zámkovou dlažbou.

Úřad městské části Praha 14 zveřejnil 14.9.2016 na úřední desce oznámení odboru dopravy a ochrany prostředí Veřejnou vyhlášku - Místní úprava provozu v ul. Želivská, Sklenská, Vranovská atd. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívá v umístění dopravního značení a zařízení na místních komunikacích (zjednosměrnění části ulic) v ul. Želivská, Sklenská, Hejtmanská, Hůrská, Vajgarská,

Metujská a Černičná podle situace přiložené ke zveřejněné vyhlášce.

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikace, která se týká úpravy a omezení průjezdností v lokalitě „Nad Rybníkem", byl předložen na podnět vedení a komise dopravy Městské části Praha 14 Odbor dopravy a ochrany prostředí ÚMČ Praha14 z důvodu omezení tranzitní dopravy v této lokalitě.

K tomuto návrhu může kdokoli uplatnit písemné připomínky, pokud se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo dotčeny. Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Odboru dopravy a ochrany prostředí, Úřadu městské části Praha 14, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu (tj. do 14.10.2016).

Dále je připraven projekt zóny „30“ pro plošné zklidňování dopravy, který navrhuje v celé čtvrti zavedení maximální povolené rychlosti 30 km/h., kde dopravní značení bude podpořeno vybudováním zvýšených zpomalovací prahů na vjezdech do celé oblasti (z ulice slévačské do Hůrké, Zdobnické a Sklenské ulice a na vjezdu z Vajgarské ulice do Sklenské, Vranovaské, Želivské, Černičné a Hejtmanské ulice) a stavebních úprav čtyř křižovatek s vybudováním zvýšených křižovatkových ploch (křižovatky Metujské ulice s Hejtmanskou, Sklenskou a Želivskou a křižovatky Želivská x Černičná), vedoucími ke zpomalení dopravy.

Usnesením Zastupitelstva HMP č. 19/69 2016 byla dne 15.9.2016 schválena investiční dotace pro MČ Praha 14 na rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem po výměně vodovodních řádů a to ve výši 6.000.000,- Kč. Rekonstrukce dle schválené dotace proběhne ve třech etapách v období druhé poloviny roku 2016 a na jaře 2017.

Kyjský Občanský klub navrhuje nejprve zajistit stavební úpravy na vozovkách (vybudováním zvýšených zpomalovací prahů na vjezdech do celé oblasti a křižovatkových ploch uvnitř čtvrti) a po vyhodnocení těchto opatření až následně potom řešit jednosměrky. V případě upřednostnění instalace dopravních značek na zjednosměrnněních ulic v jižní části čtvrti je potřebné dalšími opatřeními zamezit také průjezdu tranzitní dopravy ulicemi Metujská a Vranovská. Podle návrhu dopravních úprav dle zveřejněné Vyhlášky „Místní úprava provozu v ul. Želivská, Sklenská, Vranovská atd.“ by se trasa Metujská a Vranovská a Vajgarská - Hůrská stala hlavní tranzitní trasou přes naši čtvrť.

KOK dále navrhuje, aby ÚMČ Praha 14 stanovil odpovědného koordinátora, který zajistí, aby rekonstrukce chodníků z částky 6 mil. Kč vyčleněné MHMP , nekoligovala se zásahy do chodníků a vozovek v akcích pro PRE případně rekonstrukce veřejného osvětlení.

KOK také požaduje svolání lokálního fóra, čtvrti Nad Rybníkem, k informaci občanů k této problematice (obdobná setkání s občany k podobným tématům proběhla již v jiných částech Prahy 14).

Ke stažení: Veřejná vyhláška Místní úprava provozu v ul. Želivská, Sklenská, Vranovská atd., 81 kB;
Usnesením Zastupitelstva HMP č. 19/69 2016 byla dne 15.9.2016 - investiční dotace pro MČ Praha 14 na rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem , 73 kB;
Důvodová zpráva k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/69 2016 , 80 kB

Ke stažení: Rekonstrukce ve čtvrti Nad Rybníkem

Rekonstrukce vodovodů, silnic a chodníků v oblasti nad Kyjským rybníkem

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011