Hlavní menu:

18.11.2020, autor: Časopis Devítka 8/2020, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Správa železnic zahájila přestavbu trati z Vysočan do Mstětic

Správa železnic zahájila v červnu rekonstrukci železnice z Mstětic do Prahy-Vysočan. Na trati do roku 2024 vznikne tříkolejný úsek a nová zastávka Praha-Rajská zahrada. Stanici ve Vysočanech pak čeká zásadní proměna. Celkové náklady na stavbu jsou více než 5,4 miliardy korun.

Téměř 15kilometrový úsek, který je klíčový zejména v pražské příměstské dopravě, by měl po přestavbě získat koridorové parametry. Zvýší se i maximální traťová rychlost, která by po instalaci zabezpečovače ETCS měla vzrůst ze současných 100 km/h až na 160 km/h. Po rekonstrukci vznikne v tomto úseku tříkolejná elektrifikovaná trať pro vlaky směřující z Prahy do Lysé nad Labem či Neratovic. Součástí přestavby je totiž i rekonstrukce jednokolejné trati Praha – Turnov v úseku od stanice Praha - Vysočany po odbočku Skály (včetně). Z dopravního hlediska se počítá se změnou této odbočky na výhybnu.

Přestavba vysočanského nádraží

Další části modernizace trati se týkají také stanic a zastávek na úseku. Projekt počítá s přestavbou nádraží ve Vysočanech. K dispozici budou tři hlavní a tři předjízdné koleje, které doplní účelová kolej Správy železnic. Jedna ze dvou vleček zapojených do této stanice, která je již úředně zrušena, bude snesena, druhá se zachová bez rekonstrukce, pouze s úpravou jejího zapojení do zrekonstruovaného kolejiště.

Nástupiště jsou navržena tři, dvě ostrovní s délkou 302 a 300 metrů, a jedno vnější s délkou 200 metrů. Čekající cestující bude chránit zastřešení na všech nástupištích. Stávající výpravní budova, která je v současné době nevhodně umístěna uprostřed kolejiště, bude nahrazena novou odbavovací halou na úrovni vstupu do podchodu z Paříkovy ulice. Všechna nástupiště propojí opravený a rozšířený podchod v nové poloze, přibude druhý podchod.

Bezbariérový přístup na nástupiště zajistí eskalátory a výtahy z podchodu. Druhý podchod nebude vzhledem ke stísněným poměrům a umístění výstupů na začátku nástupišť přístupný bezbariérově.

Vysočanská radnice plánované změny vítá, ráda by však zachovala část podchodu ze 70. let 19. století s dlážděním. „Tento podchod – původně stoka, který dosud lidé využívají, patří k nejstarším v metropoli a má svou atmosféru. Nově by mohl sloužit například jako výstavní prostor,“ konstatuje radní pro dopravu MČ Praha 9 Tomáš Holeček.

„Stavební práce, které mnozí už pozorují, se zatím týkají budovy s technologickým zázemím, samotná přestavba vysočanského nádraží je plánována od dubna 2022 do jara 2023,“ upřesňuje místostarosta

MČ Praha 9 Marek Doležal a dodává: „Stavební firmy se budou snažit odvážet suť a přepravovat stavební materiál především po kolejích, aby silniční dopravu v Praze 9 zatížily co možná nejméně.“

Vysočanská radnice zároveň jedná s investorem, aby na volných místech u nádraží vzniklo více parkovacích míst pro rezidenty devítky.

Nová zastávka Rajská zahrada

Na trati dále přibude v bezprostřední blízkosti metra zastávka Praha-Rajská zahrada.

Pražský magistrát propojí železniční zastávku se stanicí metra novou lávkou, která povede přes frekventovanou Chlumeckou ulici. Úpravy jsou plánovány i na dalších místech – ve stanici Praha-Horní Počernice, na zastávce v Zelenči a přestavba se týká i stanice v Mstěticích.

Náklady stavby

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy. Celkové odhadované náklady činí 4,43 mld. Kč bez DPH, z toho maximální výše podpory EU bude 3,5 mld. Kč. Národní fi nancování zajistí Státní fond dopravní instrastruktury. Stavbu zajišťuje sdružení fi rem Subterra, OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace železnic

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011