Hlavní menu:

21.03.2011, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1

Stavba Pražského okruhu Běchovice - D1 se zatím nebude stavět

Stavba Pražského okruhu (R1) v úseku 511 (Běchovice – D1) není v současnosti připravena k realizaci, protože tato stavba nemá pravomocné územní rozhodnutí a nedá se v brzké době očekávat jeho vydání.

Stavba Pražského okruhu (R1) v úseku 511 (Běchovice – D1) nemá vydané pravomocné územní rozhodnutí na a nedá se v brzké době očekávat jeho vydání. Územní rozhodnutí sice bylo vydáno MHMP dne 4. 10. 2010, ale proti tomuto rozhodnutí bylo podáno zhruba 160 odvolání. Odvolali se majitelé nemovitostí v Běchovicích, v Dubči, v Dolních Počernicích. Odvolala se také MČ Praha – Běchovice a navíc i obec Dobřejovice. Hlavní důvody odvolání jsou negativní vliv silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) na životní prostředí v těchto sídlech (očekávaný nadlimitní hluk a další emise). Zastaralé a neplatné je také stanovisko EIA (je z roku 2002). Dalším důvodem je také rozpor trasy s Politikou územního rozvoje a s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES.

Trasa silničního okruhu kolem Prahy 511 není také v souladu s vyšší územně plánovací dokumentací (se Zásadami územního rozvoje, které ji neobsahují). Důvodem je, že na návrh občanů Běchovic Nejvyšší správní soud dne 27. 1. 2011 rozsudkem čj. 7 Ao 7/2010 – 118 zrušil opatření obecné povahy č. 8/2009, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy, schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/59 ze dne 17. prosince 2009, a to v části obsahující vymezení právě této dopravní stavby, to v úseku Běchovice – D1 a Březiněves – Horní Počernice.

Jelikož územní plán Prahy musí být v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací (ZÚR HMP), a je-li v rozporu, použije se nadřazená dokumentace, nelze nyní vydat územní rozhodnutí (resp. nelze zamítnout odvolání a rozhodnutí potvrdit) pro stavbu SOKP 511 – právě pro její neexistenci v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) HMP.


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011