Hlavní menu:

02.09.2014, autor: KOK, kategorie: Novinky - Praha 14

Strategický plán rozvoje - veřejné projednání - 8.9.2014 – HLOUBĚTÍN - Hloubětínské náměstí v 17.30 hod.

Městská část Praha 14 pořádá dne 8.9.2014 – Hloubětínské náměstí v 17.30 hod. - veřejné projednání Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 14 části na období 2015–2025. Toto veřejné projednání se týká lokálních témat Hloubětína.

Témata projednání: Revitalizace prostor u metra Hloubětín – Psí loučka nad kurty Slavoj Hloubětín – Komunitní centrum Hloubětínská 55 – Hloubětínský stadion.

Více k dokumentu „Strategický plán rozvoje Městské části Praha 14 části na období 2015–2025“

Městská část Praha 14 realizovala v letech 2013 a 2014 projekt „Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi“, který byl podpořen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem projektu bylo zavedení metod strategického plánování a řízení do praxe úřadu MČ Praha14 a zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy této městské části.

Byla ustanovena Řídící skupina – orgán dohlížející na proces tvorby strategie a dále bylo sestaveno pět pracovních skupin dle sledovaných oblastí (Územní plán a rozvoj území, Doprava a životní prostředí, Školství, sport a kultura, Hospodaření městské části a podnikání, Sociální a zdravotní péče a bydlení). Od října 2013 probíhala jednání pracovních skupin, na nichž byly tvořeny všechny složky strategického plánu.

V souvislosti s tvorbou strategického plánu byly zpracovány dílčí analytické podklady mapující prostředí života v Praze 14. Šlo o tyto dokumenty:

  • Analýza kvality života a potřeb obyvatel Prahy 14 (rozbor oblasti volného času, životního prostředí, bezpečnosti, dostupnosti sociálních služeb, a dále provedení průzkumu spokojenosti občanů s životem v MČ Praha 14),
  • Demografická studie a prognóza (zabývající se sociálním klimatem, ekonomickou aktivitou, vybaveností sociální infrastrukturou a zejména predikcí vývoje počtu obyvatel městské části; dokument je podkladem pro plánování dostupnosti veřejných služeb v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb),
  • Generel dopravy (řešící oblast silniční sítě, nehodovosti, hromadné dopravy osob, dopravy v klidu, cyklodopravy a pěší dopravy),
  • Rozpočtový výhled (nástroj střednědobého finančního plánování, sestavený na základě analýzy hospodaření MČ a stávajícího rozpočtu).
  • Následné zpracování návrhové části rozvojového dokumentu představuje rozhodování o tom, jaké problémy budou prostřednictvím strategického plánu řešeny a jaké nástroje při tom budou použity. Strategický plán je základním východiskem pro tvorbu Akčního plánu, který na něj bezprostředně navazuje. Akční plán má být potom bezpodmínečně provázán s přípravou rozpočtu.

» Přejít na článek Strategický plán rozvoje - veřejné projednání - 8.9.2014 – HLOUBĚTÍN - Hloubětínské náměstí v 17.30 hod. na webu https://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025, 385 kB;
Akční plán strategického rozvoje MČ P 14 2015 – 2016 - úvod, 95 kB;
Akční plán strategického rozvoje MČ P 14 2015 – 2016, 58 kB

Ke stažení: Strategický plán rozvoje MČ P 14 2015 – 2016

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011