Hlavní menu:

05.01.2010, autor: KOK, kategorie: Novinky - Praha 14

Údržba chodníků Prahy zima 2009-2010

Interaktivní mapa plánu údržba komunikací

Dosud město spoléhalo na to, že sníh a námrazu z většiny chodníků odstraní majitelé přilehlých nemovitostí. Tzv. chodníková novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti letošního 16. dubna, však nově přenáší odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vad ve schůdnosti chodníku z majitelů přilehlých nemovitostí na vlastníky chodníků samotných. Hlavní město a městské části proto musí zabezpečit odstranění těchto závad ve schůdnosti na vlastní náklady. Jak to tedy v Kyjích, Hloubětíně, Hostavicích, Jahodnici, Rajské Zahradě a Černém Mostě s úklidem sněhu a údržbou chodníků je? Problémem trochu je, že za některé komunikace a chodníky odpovídá hl. m. Praha (Technická správa komunikací hl. m. Prahy - TSK) a jiné udržují městské části.

Rada MHMP projednala a schválila celkem tři dokumenty týkající se zimní údržby komunikací v Praze. Jedná se o:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy zajistí úklid chodníků na nejfrekventovanějších místech, u významných komunikací a v lokalitách důležitých pro chod metropole. Chodníky jsou rozděleny do dvou kategorií:

  • pořadí - zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací.
  • pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.
  • neudržované – chodníky, na nichž není třeba vykonávat ZÚK z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do vyhlášky č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy.

Chodníky se nesmí solit, sypat škvárou či popelem, k posypu je používán inertní materiál, pro letošní zimu povoluje novela vyhlášky materiál s většími zrny než dosud (dříve maximálně 4 mm, nyní maximálně 8 mm).

Praha se pojistila a navýšila pojistné plnění ze současných pěti milionů na desetinásobek. Z této částky se bude platit odškodné lidem, kteří kvůli sněhové nadílce na neuklizeném chodníku uklouznou a zraní se.

Podrobnější a konkrétní informace o rozsahu a způsobu zimní údržby komunikací v okolí vašeho bydliště získáte po spuštění interaktivní mapy, ve které můžete vyhledat konkrétní městskou část, katastr nebo ulici. Blíže viz interaktivní mapa.

http://mapy.tsk-praha.cdsw.cz/zimni-udrzba/imapa.aspx

Po přiblížení mapy získáte například po kliknutí na barevnou linii uličního úseku podrobné informace o zimní údržbě komunikace. Podrobný popis a rozsah zimní údržby je uveden v dokumentu Plán zimní údržby komunikací hl. m. Prahy v období 2009 - 2010.

http://mapy.tsk-praha.cdsw.cz/zimni-udrzba/www/plan.pdf

Na Praze 14 zabezpečuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy schůdnost 6,3 ha chodníků.

Schůdnost chodníků se zabezpečuje na části chodníků, které slouží výhradně chůzi v rozsahu:

a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, nejméně v šíři 1,5 m

b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m, nejméně v šíři 1 m

c) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m, se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku

Chodníky jsou rozděleny do pořadí důležitosti:

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti:

Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7:00 do 17:00

  • pořadí – práce budou zahájeny po vzniku závady ve schůdnosti v časovém intervalu dle odst.1) neprodleně. Jejich úhrnná délka nepřesáhne 12 hodin.
  • pořadí – práce budou zahájeny v časovém intervalu dle odst.1), po ukončení odstraňování závad na 1 . pořadí a ukončeny nejpozději do 17:00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

Přílohy:

K plánu zimní údržby - TSK

http://mapy.tsk-praha.cdsw.cz/zimni-udrzba/www/plan.pdf

Nařízení 14/2009 z 4.11.2009 Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=726

Vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací

http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=135

Nařízení 15/2009 z 4.11.2009, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů

http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=727

Vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy o vymezení úseků místních komunikací na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=129

Ve vyhlášce vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. M. Prahy o vymezení úseků místních komunikací na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, se mění příloha, která obsahuje seznam těch komunikací – vozovek, chodníků, případně cyklostezek či cest pro pěší, v rámci jednotlivých Městských částí hl. m. Prahy, na nichž z důvodu malého dopravního významu nebude odstraňován sníh a náledí (viz vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. M. Prahy příloha č. 1)

Název komunikace

úsek komunikace – jeho stručný popis

druh komunikace

Babylonská

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Bartoňkova

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Bodláková

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Bojínková

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Borečkova

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Borská

úsek Za černým mostem – K viaduktu, chodník po pravé straně

chodník

Bošilecká

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Branská

úsek Jamská – Cvrčkova, chodník po pravé straně

chodník

Cidlinská

úsek Nedvědická – V chaloupkách, chodník po pravé straně

chodník

Církvičná

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Cvrčkova

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Čeňkova

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Černičná

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Dářská

úsek Sýkorecká – Rožmberská, chodník po levé straně

chodník

Dřínovská

úsek Pilská – Froncova, chodník po levé straně

chodník

Dřítenská

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Dvořišťská

úsek Velkobrodská – Vlkovická, chodník po levé straně

chodník

Farská

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Francova

úsek Hodějovská – Pilská, chodník po levé straně

chodník

Hajní

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Hamerská

úsek Rožmberská – Spolská, chodník po levé straně

chodník

Hejtmanská

úsek Vajgarská – Sklenská, chodník po pravé straně

chodník

Herdovská

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Hlinská

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Hodějovská

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Horusická

úsek Hamerská – Broumarská, chodník po levé straně

chodník

Hradečkova

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Hruškovská

úsek V Ráji – slepý konec ve směru k vlakové stanici, chodník po pravé straně

chodník

Hůrská

úsek Vajgarská – Slévačská, chodník po pravé straně

chodník

Hvozdecká

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Jakubovská

úsek Francova – Farská, chodník po levé straně

chodník

Jamská

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Jansova

úsek Nežárská – Minaříkova, chodník po levé straně

chodník

Jaroslavická

úsek Slévačská – Cidlinská, chodník po pravé straně

chodník

Jezdovická

úsek Dřínovská – Jakubovská, chodník po pravé straně

chodník

Jordánská

úsek Za černým mostem – Borská, chodník po levé straně

chodník

K luhu

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

K Rokytce

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

K viaduktu

úsek Vodňanská – Jamská, chodník po pravé straně

chodník

Kačínská

celá délka, chodníky po obou stranách

chodník

Kališťská

celá délka, chodníky po obou stranách

Údržba chodníků Prahy zima 2009-2010 na webu http://mapy.tsk-praha.cdsw.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011