Hlavní menu:

18.06.2011, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

V parku v Hostavického zámečku se diskutovalo

V parku v Hostavického zámečku se diskutovalo

Ve čtvrtek 15.6.2011 pořádala městská část Praha 14 veřejné setkání s občany v objektu VŠTVS Palestra, Pilská 9 (Hostavický zámeček). Tématem debaty u kulatých stolů bylo zlepšení podmínek pro trávení volného času v Hostavicích a po přestávce pak debata o budoucím vzhledu parku Pilská (park u Hostavického zámečku).

Ve stanoveném termínu se za budovou Hostavického zámečku, kde pracovníci radnice přichystali stoly k diskuzi a ozvučení, sešlo okolo třiceti občanů, kteří projevili zájem o řešení volnočasových aktivit v parku v Pilské. Všechny přítomné přivítal starosta městské části Praha 14 Radek Vondra, který v úvodu seznámil občany se současným stavem, kdy je větší část parku zcela nevyužívaná a část parku u budovy Hostavického zámečku je využívána částečně a v omezené časové době a zejména v sobotu a neděli není možno park využívat vůbec (nájemce - VŠTVS Palestra park uzavírá).

Celou diskusi moderoval PhDr. Ing. Pavel Mička ze společnosti Agora Central Europe a pomáhal mu Mgr. Vojtěch Černý ze stejné společnosti.

Zajímavých podnětů na zlepšení podmínek pro trávení volného času v Hostavicích se v průběhu diskuse objevila celá řada a tak se záznamové archy u diskusních stolů postupně plnily.

Po přestávce se pak debata u jednotlivých stolů směřovala k budoucímu vzhledu parku Pilská a také jeho využití pro volnočasové aktivity občanů Hostavic. Po téměř hodinové diskusi se účastníci shodli, že chtějí v parku co v největší míře zachovat stromy a zeleň, park zpřístupnit občanům a vybudovat infrastrukturu (cestičky, lavičky, dětské hřiště) a směřovat využití parku směrem k intimnějším aktivitám.

Nyní se budou tyto identifikované náměty na zlepšení podmínek pro trávení volného času v Hostavicích a využití parku zpracovávat do přehlednější formy (Agora Central Europe) a budou předány radnici Prahy 14. Starosta přislíbil, že zpracované náměty budou zveřejněny.

Akce byla realizována v rámci projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21.

Mění se přístup radnice k občanům Prahy 14?

Několik posledních akcí, které nové vedení radnice Prahy 14 pořádalo veřejné projednání (např. záměru na rozšíření dětského hřiště ve Vlčkově ulici, realizaci dětského hřiště na Jahodnici, možnosti revitalizace parku v Pilské a Fórum zdravé městské části), naznačuje, že je tu určitá změna – posun od zastupitelské formy demokracie k participativní demokracii.

Cílem je, aby rozhodovací proces byl efektivnější a odehrával se se co nejblíže, těm, kteří jsou tímto rozhodnutím ovlivněni. Je to jeden z dalších neformálních kontaktů s občany, od kterých se snaží radnice získat jejich názory, přání, zkušenosti a zájmy. Vedení radnice pak může přicházet s návrhy projektů, které jsou šité na míru potřebám občanů.

Občanská participace je tak přirozeným rozšířením stávající zastupitelské demokracie, nejde proti jejímu smyslu, ale dává ji nové možnosti a umožňuje ji formulovat projekty a řešení, které jsou v souladu s představami občanů.

Tento nový směr politiky radnice vůči občanům je možná trochu v ostrém protikladu k tomu, co předvádí naši vrcholní politici v parlamentu. Výhodou participace je otevřenější a průhlednější rozhodování a občan je jako součást rozhodovacího procesu a má také spoluzodpovědnost za rozhodnutí.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011