Hlavní menu:

16.12.2010, autor: KOK, kategorie: Územní plán - platný

Vlna celoměstsky významných změn I + II

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno oznámení o vydání stanoviska SEA k návrhu územního plánu: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí celoměstsky významných změn I + II Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Zastupitelstvo HMP schválilo dne 22.10.2009 zadání celoměstsky významných změn I a dne 26.11.2009 celoměstsky významných změn II. Z celkového počtu 10 navrhovaných změn byla 1 změn nedoporučena k realizaci v podobě, v jaké byla navržena. Jedná se o změnu 2722/00. Ostatní navrhované změny byly zpracovatelem doporučeny k souhlasnému stanovisku, z toho v devíti případech s podmínkami nebo doporučeními.

Blíže viz http://eia.cenia.cz/sea kód PHA010P http://eia.cenia.cz/sea/up/detail.php?id=PHA010P.

Prahy 14 se týká změna Z 2048 / 00, která se týká Prahy 9, Prahy 10, Prahy 15. Jjedná se o železniční trať: úsek Praha Libeň – Praha Běchovice. Zde byla navržena změna funkčního využití ploch, z funkcí čistě obytných /OB/, všeobecně smíšených /SV/, nerušící výroby a služeb /VN/ a nerušící výroby a služeb /VN/ (výhledově tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/), sportu /SP/, oddechu /SO5/, veřejné vybavení /VV/, vodní toky a plochy /VOP/, lesní porosty /LR/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, izolační zeleň /IZ/, sady, zahrady a vinice /PS/, zahradnictví /PZA/ a zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ na funkci tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/; VPS; ÚSES.

U této změny se jedná se o modernizaci železniční tratě – tj. vybudování 3. koleje, napojení železniční stanice Praha Libeň na budované Nové spojení a zajištění kapacity trati pro výhledový rozsah dopravy výstavbou druhé traťové koleje v úseku Libeň – Malešice – Vršovice a Malešice – Hostivař.

Viz také

http://magistrat.praha-mesto.cz/81981_Uzemni-plan-sidelniho-utvaru-hlavniho-mesta-Prahy

Blíže viz text stanoviska k návrhu

http://eia.cenia.cz/sea/download.php?id=PHA010P&field=stanoviskoNavrh1

» Přejít na článek Vlna celoměstsky významných změn I + II na webu http://magistrat.praha-mesto.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011