Hlavní menu:

24.04.2011, autor: KOK, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Výbor pro územní rozvoj ZHMP projednával změny v Kyjích

Výbor pro územní rozvoj ZHMP projednával změny v Kyjích

Dne 13.4. 2011 proběhlo zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP. V programu bylo také projednání návrhů změn 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy. Výbor se mimo jiné zabýval změnou č. Z 1918/07 (vedení nové trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka) a měl se zabývat změnou č. Z 1891/07, která navrhuje rozšíření plochy kontejnerového překladiště (DZ1).

K navrhované změně č. 1918/07 (vedení nové trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka) vystoupila místostarostka MČ Praha 14 Soňa Tománková a vedoucí oddělení územního rozvoje ÚMČ Praha 14 Ing. Jana Lebedová. Ze strany městské části byl vznesen návrh na přesunutí této změny z 2. kategorie změn doporučených ke schválení do 4. kategorie změn navržených k přerušení.

Návrh na přesunutí změny č. 1918 z 2. kategorie změn doporučených ke schválení do 4. kategorie změn navržených k přerušení nebyl výborem schválen.

Do programu jednání a zápisu se vůbec nedostalo projednání změny č. Z 1891/07, která navrhuje rozšíření plochy kontejnerového překladiště (DZ1).

Tento záměr znamená, spolu s kontejnerovým překladištěm Malešice další těžkou dopravu do již v současné době neúměrně zatíženého Průmyslového polookruhu. Znamenalo by to zejména nadměrné zvýšení provozu na stávajících komunikací a zhoršení životního prostředí v obytné zástavbě na území MČ Praha 14.

Pro kontejnerové překladiště a areál citylogistiky je potřebné hledat a lokalizovat tato areály na méně exponovaném miste na okraji hl. města, nejlépe však za hranici hl. m. Prahy ve spolupráci s Pražským regionem. Nesoustředit železniční překladiště do jednoho místa, ale najit vhodné lokality na S+J+Z Prahy. Je potřebné omezit v této oblasti logistické areály s velkými nároky na dopravu.

Hlasovat o těchto změnách tak bude pražské zastupitelstvo 28. dubna bez podrobnějšího vyjádření výboru pro územní rozvoj města Zastupitelstva hlavního města Prahy.

--------------------------------

Blíže viz usnesení č. 591/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k řízení o vydání změn vlny 07 ÚP SÚ HMP - změny č. Z 1891/07 a Z 1918/07 ve kterém nesouhlasí s vydáním změny č. Z 1891/07, která navrhuje rozšíření plochy kontejnerového překladiště (DZ1) o část plochy zahradnictví (PZA) na západ od komunikace Průmyslová ve výhledovém horizontu z důvodu nárůstu objemu silniční dopravy, které by používaly stávající komunikační síť procházející bezprostředně obytnou zástavbou Hloubětína, Kyjí i Hostavic a které by se projevily nárůstem imisní i hlukové zátěže území, kde jsou již dnes imisní a hlukové zátěže překročeny.

Viz také usnesení č. 382/RMČ/2010 a č. 370/RMČ/2009, ve kterých také městská část Praha 14 zásadně nesouhlasí s navrhovanými změnami č. Z 1891/07 a Z 1918/07.

--------------------------------

Související články

Magistrát bude schvalovat kontejnerové překladiště v Kyjích

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Magistrat-bude-schvalovat-kontejnerove-prekladiste-v-Kyjich.html

Areál citylogistiky - oblast Malešice - Hostivař

Územní plán - Areál citylogistiky - oblast Malešice - Hostivař

Změny územního plánu

http://arnika.org/zmeny-uzemniho-planu

Změny vlny 07

http://arnika.org/zmeny-07

» Přejít na článek Výbor pro územní rozvoj ZHMP projednával změny v Kyjích na webu http://www.praha14.cz.

Ke stažení: Změna č. Z 1891/07, která navrhuje rozšíření plochy kontejnerového překladiště (DZ1), 0 B

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011