Hlavní menu:

11.07.2011, autor: KOK, kategorie: EIA

Vydání 9. změny IPPC pro teplárnu Malešice

Vydání 9. změny IPPC pro teplárnu Malešice

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí vydal informaci OOP-2488/2011o rozhodnutí o vydání 9. změny integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Malešice.

Dne 25.05.2011 obdržel OOP MHMP ohlášení zástupce provozovatele zařízení o plánované změně v provozu zařízení, ve věci žádosti o změnu vydaného integrovaného povolení –dočasného zrušení emisního limitu pro znečišťující látku chlor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako HCl do 31.05.2012 z integrovaného povolení. Během topné sezóny 2011/2012 bude provozovatel zařízení spalovat směs ruského a polského uhlí v různých poměrech s cílem ověřit spalování směsi těchto druhů černých uhlí za přijatelných provozně technických podmínek při splnění emisního limitu pro chlor.

OOP MHMP po dobu ověření spalování směsí černého uhlí (polského a ruského) v různých poměrech během topné sezóny 2011/2012, tj. do 31.05.2012 dočasně zrušil emisní limit pro chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl.

Dne 6.6.2011 bylo zahájeno povolovací řízení.

9. změna vydaného integrovaného povolení:

Na straně 6 integrovaného povolení se pod tabulkou 2 doplňuje poznámka 3) „Od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.05.2012 se ruší emisní limit stanovený pro „chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl“.

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí vydal informaci OOP-2488/2011o rozhodnutí o vydání 9. změny integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Malešice“, Teplárenská 1, 108 15 Praha 10 provozovatele Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČ 45273600.

Blíže viz

http://servis.praha-mesto.cz/path/aplikace/info_k_rozh.pdf?apl=uredni_deska&ids=12488

Související dokumenty:

Žádost o integrované povolení Pražská teplárenská a.s., Teplárna Malešice

http://www.mzp.cz/__c1256c8f00336a13.nsf/$pid/mzpxxfjhom39

Změna rozhodnutí

http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/B5645199E8325823C12578C7002914E0/$file/zmena_rozh.pdf

Úplné znění výroku

http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/B5645199E8325823C12578C7002914E0/$file/uplne_zneni_vyroku_R.pdf


Popis zdrojů znečistění Teplárny Malešice

Kotle jsou umístěny po dvojicích ve třech různých kotelnách TMA I až TMA III.

V plynové kotelně TMA I jsou umístěny dva parní, plynové, čtyřtahové kotle K1 a K2. Typové a konstrukční parametry obou jsou zcela identické. Jejich společný souhrnný jmenovitý tepelný příkon (JTP)/výkon (JTV) činí 62,2/56,0 MW (70 t páry/h). Odtahy obou kotlů jsou vyvedeny do společného komína o výšce 85 m. Výrobcem je SES Tlmače, uvedeny do provozu po r. 1990. Kotelna TMA I (s kotli K1 a K2) není v současné době provozována a je zařazena do studené zálohy. Každý z kotlů je vybaven ohřívákem vody EKO, ohřívákem vzduchu, odvodem odluhu a odkalu, dvěma plynovými hořáky, vzduchovým a spalinovým ventilátorem, atd. Napájení kotlů zajišťují 3 elektronapáječky.

V uhelné kotelně TMA II jsou umístěny dva parní, uhelné, granulační, dvoutahové kotle K11 a K12. Typové a konstrukční parametry obou jsou zcela identické. Jejich společný souhrnný jmenovitý tepelný příkon (JTP)/výkon (JTV) činí 266,0/242,0 MW (360 t páry/h). Výrobcem je SES Tlmače, po zásadní rekonstrukci byly uvedeny do provozu v r. 1998. Hlavním palivem je černé uhlí, které je v kroužkovém mlýnu situovaném při kotli rozemíláno na frakci 0 – 0,1 mm. Jako zapalovací a stabilizační palivo je používán ZP. Společný komín má výšku 95 m nad terénem. Kotle jsou vybaveny regeneračním ohřívákem vzduchu, 4 hlavními práškovými hořáky, 4 bočními pomocnými plynovými hořáky typu VPH-1170-1P, vzduchovými a spalovacími ventilátory, systémem pásmování spalovacího vzduchu DENOX, ohřívákem vody, přehříváky páry, zásobníky uhlí a dalším zařízením zauhlování, 5 elektronapáječkami, odvodem odluhu a odkalu, ad.

V plynové kotelně TMA III jsou umístěny dva horkovodní, plynové, dvoutahové kotle K21 a K22. Výrobcem kotlů je ČKD Dukla, jejich uvedení do provozu proběhlo v r. 1985 – 1986. Typové a konstrukční parametry obou jsou zcela identické. Jejich společný souhrnný jmenovitý tepelný příkon (JTP)/výkon (JTV) činí 255,0/232,0 MW. Kotle jsou osazeny kombinovanými hořáky na ZP a mazut (6 na každém kotli). Z minulých dob má TMA zřízeno mazutové hospodářství – to se však v současném období pro spalování v kotlích nevyužívá, a nebude využívat, trasy mezi zásobníky a nádržemi jsou částečně odstraněny. Kotelna TMA III slouží jako špičková v zimním období.

Společný komín má výšku 160 m nad terénem.

Ke stažení: zmena_rozh_9_Tep_Malesice.pdf, 102 kB;
zmena_rozh_9_Tep_Malesice-uplne_zneni.pdf, 138 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011