Hlavní menu:

06.11.2010, autor: KOK, kategorie: Územní plán - platný

Vyjádření městské části Praha 14 k řízení o vydání změn vlny 07 územního plánu

Vyjádření městské části Praha 14 k řízení o vydání změn vlny 07 územního plánu

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 591/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k řízení o vydání změn vlny 07 ÚP SÚ HMP - změny č. Z 1891/07 (rozšíření plochy kontejnerového překladiště o část plochy zahradnictví na západ od komunikace Průmyslová) a Z 1918/07 (pokračování Vysočanské radiály k Balabence).

Rada městské části Praha 14 se usnesením č. 591/RMČ/2010 seznámila s oznámením o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚPn) - změn č. Z 1891/07 a Z 1918/07, které se přímo dotýkají území městské části Praha 14.

V přijatém usnesení č. 591/RMČ/2010 rada městské části Praha 14 nesouhlasí s vydáním změny č. Z 1891/07, která navrhuje rozšíření plochy kontejnerového překladiště (DZ1) o část plochy zahradnictví (PZA) na západ od komunikace Průmyslová ve výhledovém horizontu z důvodu nárůstu objemu silniční dopravy, které by používaly stávající komunikační síť procházející bezprostředně obytnou zástavbou Hloubětína, Kyjí i Hostavic a které by se projevily nárůstem imisní i hlukové zátěže území, kde jsou již dnes imisní a hlukové zátěže překročeny.

V přijatém usnesení č. 591/RMČ/2010 rada městské části Praha 14 dále nesouhlasí s vydáním změny č. Z 1918/07, která ponechává ve výhledovém horizontu západní úsek Vysočanské radiály (VR) od Průmyslového polookruhu k Balabence, aniž by zohlednila časové rozpětí mezi zprovozněním východní části VR a možnosti plynulého pokračování do centra bez opětovného navedení automobilového provozu jižně na Kbelskou a Kolbenovu, či Poděbradskou z R10, D11 a SOKP 510 (+511).

» Přejít na článek Vyjádření městské části Praha 14 k řízení o vydání změn vlny 07 územního plánu na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011