Hlavní menu:

22.12.2011, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Výstavba obytného souboru Rajský vrch - I etapa

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby, územního řízení o rozdělení pozemku, řízení o povolení výjimky a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu „Obytný soubor Rajský vrch, Praha 14, I. etapa“.

Úřad městské části Praha 14, Odboru výstavby a dopravy, na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby společností Landia Management s.r.o., IČ 28510020, Evropská 810/136,160 00 Praha, kterou zastupuje Jans, s.r.o., IČ 62584120, Ostrovského 253/3,150 00 Praha 5 zveřejnila oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby, územního řízení o rozdělení pozemku, řízení o povolení výjimky a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, které se týká umístění stavby: „Obytný soubor Rajský vrch, Praha 14, I etapa“. Stavba je umisťována na pozemcích parc. č. 181/9, 181/16, 181/28, 181/32, 181/33, 201/1, 201/2, 201/12, 206/5, 206/9, 206/15, 221/907 v katastrálním území Černý Most.

Dále společností Landia Management s.r.o. podala žádost o rozdělení pozemků parc. č.201/1, 201/2 v kat.území Černý Most.

Dále společností Landia Management s.r.o. podala žádost o povolení výjimky z ustanovení či. 8, odst. 5 vyhlášky hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (OTPP), ve znění pozdějších změn a doplňků: „Vzdálenost stavby samostatné garáže, staveb plnících doplňkovou funkci k rodinnému bydlení a stavby pro podnikatelskou činnost na pozemku rodinného domu od společných hranic pozemků rodinných domů nesmí být menší než l,5m; přitom vzdálenost vnějšího okraje střech od této hranice nesmí být menší než l m", která spočívá ve umístění zahradních altánů na hranicích pozemků rodinných domů pro výše uvedenou stavbu na pozemcích pare. č.201/1, 201/2 v katastrálním území Černý Most.

Navrhovaná stavba obsahuje řadové rodinné domy, komunikace, inženýrské sítě, opěrné zdi, oplocení, altány a vyhlídkový altán.

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy současně nařídil k projednání žádostí veřejné ústní jednání na den 26. ledna 2012 (čtvrtek) v 9,30 hodin se schůzkou pozvaných na OVD ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, dv.č.207.

» Přejít na článek Výstavba obytného souboru Rajský vrch - I etapa na webu http://www.praha14.cz/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011