Hlavní menu:

19.09.2016, autor: KOK, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Vývoj rekonstrukce vodovodu a komunikací ve čtvrti Nad Rybníkem

Aktivity Kyjského Občanského klubu při rekonstrukci vodovodu a komunikací ve čtvrti Nad Rybníkem
Vývoj rekonstrukce vodovodu a komunikací ve čtvrti Nad Rybníkem

Na rozdíl od ostatních čtvrtí nalézajících se na území Prahy 14 (Jahodnice, Hostavice, Hutě, Jiráskova čtvrť aj.), kde již došlo k rekonstrukci vozovek a chodníků po stavbách inženýrských sítí, zůstávala čtvrť Nad Rybníkem ještě v i roce 2014 v neutěšeném stavu.

Chodníky jsou hrbolaté a mají spoustu záplat po pokládkách telekomunikačních kabelů a jsou na nich umístěny kiosky elektrických přípojek a nemoderní stožáry veřejného osvětlení, které vyhání chodce do vozovek. Vozovky byly propadlé a také i na nich je spousta záplat po častých opravách havárií vodovodních řadů.

Současně také dochází průběžně k nárůstu dopravního zatížení. Řidiči si každodenně zkracují jízdou přes naši čtvrť zejména při cestě mezi sídlištěm Černý Most a Hloubětínem. Stížnosti obyvatel ulice Sklenské, ale i jiných ulic, které se vlečou již více než 10 let, jsou dlouhodobě neřešeny. Ulice Vajgarská se stala parkovištěm nejen pro zaměstnance NH Car, ale i pro mimopražské řidiče, které láká atraktivní vzdálenost na stanici Metra. Řada řidičů také naprosto nedodržuje povolenou rychlost a nerespektuje pravidlo přednosti zprava, zvláště ve Vajgarské ulici při výjezdu z ulic Hejtmanské a Vranovské.

Na počátku roku 2015 byla zahájena rekonstrukce vodovodní sítě v celé čtvrti Nad Rybníkem (mimo ulici Hůrská a části ulice Vajgarská). Kyjský Občanský klub (KOK) si od této rekonstrukce sliboval, že je to začátek realizace postupných opatření, které povedou k celkové regeneraci čtvrti, zlepšení dopravní infrastruktury jejíž výsledkem bude zklidnění dopravy.

Projekt rekonstrukce vodovodní sítě ukládal stavební firmě kompletní výměnu vodovodních potrubí, připojení přípojek do rodinných domů a uvedení vozovek a chodníků do původního stavu (rekonstrukce vozovek měla být pouze v pásu rozrušeného výkopem a rozkopaných chodníků v místech přípojek). Kyjský Občanský klub, který se účastnil některých jednání, požadoval rekonstrukci vozovek a chodníků v celé šíři. ÚMČ Praha 14 měl následně zabezpečit úplnou a komplexní rekonstrukci vozovek i chodníků. Projekt nakonec řešil pokládku v celé šíři vozovek.

V průběhu stavby, při pokládce živičných povrchů, si dodavatel stavby ztěžoval, že ÚMČ Praha 14 jeví nezájem o koordinaci pro následné práce na rekonstrukci chodníků. Zároveň také upozorňoval na to, že pokud chodníky budou realizovány později, vzniknou problémy s kvalitním napojením na živičný povrch vozovek u obrubníků.

KOK proto vyjednal schůzku, která proběhla u starosty MČ, na které došlo k částečnému vytýčení dalšího postupu ze strany MČ. KOK zejména doporučoval, mimo přípravu rekonstrukce chodníků dotčených stavbou vodovodů, zajistit také přípravu projektu a finanční krytí pro rekonstrukci ulice Hůrské a části Vajgarské, které nebyly postiženy rekonstrukcí vodovodu tak, aby byla dokončena rekonstrukce vozovek a chodníků v celé čtvrti.

ÚMČ informoval, že jsou vyčleněny v rozpočtu MČ prostředky na rekonstrukce chodníků a bude následně vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Opravy ulice Hůrské a chodníků Hůrská, Vajgarská budou připravovány. Bylijsme byli informování, že byly zadány projekty na instalaci stavebních prvků na komunikacích a osazení značek na zjednosměrnění ulic a jejich předání ke schválení Policií ČR.

Ke stažení: Rekonstrukce ve čtvrti Nad Rybníkem

Rekonstrukce vodovodů, silnic a chodníků v oblasti nad Kyjským rybníkem

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011