Hlavní menu:

16.05.2012, autor: kok, kategorie: Životní prostředí

Zahájení odbahnění Hořejšího rybníka

Zahájení odbahnění Hořejšího rybníka

Na základě zveřejněné výzvy k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na odbahnění Hořejšího rybníka v Hloubětíně byla uzavřena smlouva s na odbahnění Hořejšího rybníka se společností PAS PLUS s.r.o. se sídlem Nupaky 148.

Předmětem zakázky jsou veškeré činnosti související s odbahnění rybníka a uložením sedimentu v souladu s platnou legislativou. Dle uzavřené smlouvy má dodavatele dokončit odbahnění do 30.10.2012 a celkové náklady budou ve výši 5999999,- korun. Odbahnění bude koordinováno s pracemi, které budou provádět pracovníci organizace Lesy hl. m. Praha při opravách stavebních objektů Hořejšího rybníka a přilehlého úseku Rokytky (v korytě Rokytky se nachází několik stupňů a zbytky betonových konstrukcí av rámci revitalizace území budou všechny zbytky betonů odstraněny a stupně budou nahrazeny dlouhými balvanitými skluzy).

--------------------------------------------------------------------------------.

Jedná se o odbahnění 25 000 m3 sedimentu ze dna Hořejšího rybníka (pozemek č.p. 1769/1 k.ú. Hloubětín) na základě tachymetrického zaměření lokality (Příhoda 2008) tak, aby zůstaly zachovány pobřežní porosty rákosu.

Po vytěžení bude 7000 m3 sedimentu uloženo na pozemek č.p. 137 k.ú. Hrdlořezy, kde bude umístěn do hromad na předem stanovená místa. Dále pak 18000 m3 sedimentu bude uloženo na pozemek č.p. 1774/7 k.ú. Hloubětín, kde bude rozprostřen a urovnán pro potřeby budoucího založení trávníku.

Skutečné množství odtěženého sedimentu bude stanoveno na základě porovnání tachymetrického zaměření před a po odbahnění.

Poškozené betonové opevnění břehů má být v celé délce odstraněno a nahrazeno těžkým kamenným záhozem. Nátok na Kejřův mlýn má být upraven jako klasické vypouštěcí zařízení s možností manipulace s hladinou. Na nátoku do rybníka má být provedena sanace poškozených betonových konstrukcí a repase stavidel. Na hrázi bude zřízena mlatová komunikace pro potřeby údržby rybníka a okolí.

Hořejší rybník v Hloubětíně patří k historickým pražským rybníkům a je zanesen již na mapách z roku 1840. Původně byl postaven jako rybník průtočný, tedy přímo protékaný Rokytkou. Rybník sloužil k chovu ryb a jako zásobárna vody pro nedaleký Kejřův mlýn.

Poslední rozsáhlá rekonstrukce rybníka proběhla v roce 1961a souvisela s výstavbou přírodního koupaliště pod rybníkem, v rámci které byla vystavěna dělící hráz mezi Rokytkou a rybníkem, břehy byly opevněny betonovými tvárnicemi, bylo zbudováno nové vypouštěcí zařízení a odběrný objekt pro zásobování koupaliště vodou. Zároveň bylo také upraveno koryto Rokytky, kde byl vystavěn nátokový objekt do rybníka.

Zdroj:

http://www.lesypraha.cz/?cat=303&aid=1081

http://www.praha.eu

Ke stažení: Odbahneni_Horejsiho_rybnika_Hloubetin_smlouva_Pas_plus.pdf, 615 kB;
Horejsi_rybnik_mapa-2.jpg, 915 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011