Hlavní menu:

24.01.2008, kategorie: Nová Jahodnice

Zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce a rozšíření ul. Českobrodská

- žádost o vydání stavebního řízení - povolení na stavbu: "Bytový areál Jahodnice", Praha 14 - Hostavice v rozsahu části objektu: SO V/2 - Rekonstrukce a rozšíření ul. Českobrodská na pozemcích č. parc. 1515/1 v k.ú. Dolní Počernice v Praze 14 a na pozemcích č.parc. 988, 959, 958/1, 961, 887/1, 881/3 k.ú.Hostavice v Praze 14. Žádost o vydání stavebního povolení podala společnost Skanska Program Start, s.r.o. Návrh spočívá ve stavebních úpravách části stávajících komunikací Českobrodská a Pilská. Návrh zajišťuje rozšíření uličního profilu pro vložení řadících pruhů z obou směrů ul. Českobrodské.
Dále budou v rámci stavby realizovány nové autobusové zastávky, které jsou navrženy v hloubce 3,0 m a v délce 32,0 m pro dva vozy. Za zastávkovým zálivem ve směru z centra je z ul. Českobrodská nově navržen sjezd pro vozidla HZS. Přechody pro chodce jsou řešeny v bezbariérové úpravě s varovným a signálním pásem provedeným z dlažby s odlišnou strukturou povrchu vnímatelnou slepeckou holí a obrubníkem sníženým na úroveň 0,02 m nad úroveň přilehlé vozovky. Odvodnění dešťových vod z navrhovaných komunikačních zpevněných ploch bude provedeno podélným a příčným vyspádováním do přesunutého příkopu na jižní straně Českobrodské ul.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011