Hlavní menu:

14.05.2012, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Zahájení územního řízení - revitalizace území mezi Rokytkou pod Hořejším rybníkem

Zahájení územního řízení - revitalizace území mezi Rokytkou pod Hořejším rybníkem

Na úřední desce MČ Praha 9 bylo zveřejněno oznámení o zahájení územního řízení na asanaci a revitalizaci území mezi Rokytkou pod Hořejším rybníkem B náhonem. Jedná se o přetvařování násypů terénu, budování pěšin, zpevněných ploch cca 890 m a 1630 m2 nového korýtka a revitalizaci vodní plochy cca 1900 m2.

Žadatel, Hlavní město Praha, zastoupený Ing. Josefem Pavlíkem, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP, zastoupené společnosti Pupen s.r.o,, se sídlem Všechlapy 69, 257 26 Divišov, zastoupenou Ing. Šárkou Pěničkovou, podal dne 2.5. 2012 u zdejšího stavebního úřadu žádost návrhu na vydání územního rozhodnutí na změnu využití území a umístěni stavby s názvem: „Asanace a revitalizace území mezi Rokytkou pod Hořejším rybníkem B náhonem", včetně pěšin a zpevněných ploch cca 890 m a 1630 m2. nového korýtka cca 250 m, přetvařování násypů terénu cca 30000 m3 a revitalizace vodní plochy cca 1900 m2, na pozemcích č. 1760/1, 1768/3, 1774/2, 1774/3, 1774/4, 1774/7, 1774/8, 1774/9, 1774/10, 1774/13, 2526/1 vše v k.ú. Hloubětí v Praze 9.

Městská Část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozvoje, jako příslušný stavební úřad nařizuje k projednáni návrhu veřejné ústní jednání na den 18.6. 2012 v 10 hodin se schůzkou pozvaných na ÚMČ Praha 9, Sokolovská 324, nová budova radnice 1. patro, č. dv. 106.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednáni, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnuti lze nahlédnout v budově Úřadu m.č. Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, 2. poschodí, kancelář č.. dveří 264 v pondělí a ve středu 8-18 hodin, v ostatní dny po telefon, domluvě.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízeni až do vydání rozhodnuli. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastnici se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplněni.

Zdroj:

http://www.lesypraha.cz/?cat=303&aid=1081

http://www.praha.eu

Ke stažení: UR_revitalizace_Horejsi_rybnik.pdf, 108 kB;
Horejsi_rybnik_mapa-5.jpg, 915 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011