Hlavní menu:

02.06.2012, autor: KOK, kategorie: Ocelkova - Čihadla

Zahájení změny územního rozhodnutí - Obytný soubor Rajský vrch

Úřad m.č. Praha 14, Odbor výstavby, vydal zveřejnil na úřední desce „Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Obytný soubor Rajský vrch, Praha 14,1.etapa"

Společnost Landia Management s.r.o. podala dne 28.5.2012 žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby a změny územního rozhodnutí o dělení pozemku pro stavbu „Obytný soubor Rajský vrch, Praha 14, 1. etapa. Tato stavba má být umístěna na pozemcích pare. č. 181/9, 181/16,^181/28, 181/32, 181/33, 201/1, 201/2, 201/12, 206/5, 206/9, 206/15, 221/907 v katastrálním území Černý Most.

Odbor výstavby zároveň nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na denlO. července 2012 (úterý) v 9,30 hodin se schůzkou pozvaných na ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, dv.č.207.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

http://vww.prahal4.cz/deska_int/ov_oznameni_obytny_soubor_raisky_vrch_010612.pdf

Související články

Rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor Rajský vrch l.etapa

http://www.prahal4iinak.cz/clanky/Rozhodnuti-o-umisteni-stavby-Qbytny-soubor-Raisky-vrch-l-etapa.html

Stavba obytného souboru Rajský vrch -1. Etapa

http://www.praha 14j inak.cz/clanky/Stavba-obytneho-souboru-Rai sky-vrch-I-etapa.html Výstavba obytného souboru Rajský vrch -1 etapa

http://www.prahal4iinak.cz/clanky/Vvstavba-obvtneho-souboru-Raisky-vrch-I-etapa.html

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011