Hlavní menu:

21.08.2014, autor: ČD, kategorie: Rajská zahrada

Zelená zastávce Praha-Rajská zahrada?

Rada hlavního města Prahy na svém zasedání 1. března 2005 přijala usnesení č. 0246 ke schválení projektů pro druhou a další výzvy k předkládání projektů do Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2). Kromě jiného souhlasí s přípravou materiálů pro podání žádosti do 3. a 4. výzvy JPD 2. Přípravou těchto materiálů je pověřen odbor městského investora. Jediným kandidátem ve 4. výzvě je zatím stavba „Železniční zastávka Praha-Rajská zahrada“

Co se skrývá za tímto zásadním, leč suchým komunálním slohem citovaným usnesením? Poslední nová železniční zastávka na území Prahy byla otevřena v r. 1997. Byla to zastávka Praha-Komořany, vzniklá z finančních prostředků města jako vyvolaná investice v rámci stavby KOMOKO náhradou za zrušené zastavování ve vlastní stanici Praha-Modřany. Od roku 1994 do dnešních dnů byla zpracována řada studií na nové železniční zastávky v Praze. Ať už bylo zadavatelem město (ROPID) nebo ČD, žádná dosud pro složitou problematiku přestavby železničního uzlu Praha v jednotlivých lokalitách nepokročila natolik, aby se od studie přešlo k dalším stupňům projektové dokumentace, směřujícím k realizaci. Zastávka Praha-Rajská zahrada byla studijně zpracována již v r. 1995. Je součástí komplexní „Studie obsluhy hl. m. Prahy a jeho okolí hromadnou dopravou osob“, schválené Ministerstvem dopravy a Hlavním městem Prahou v r. 2002, i její současně zpracovávané aktualizace. Se zastávkou se počítá i v územně technické studii „Modernizace železniční infrastruktury Praha – Milovice – Mladá Boleslav s možným prodloužením do Liberce“, zpracované SUDOP v r. 2003. Podstatné také je, že zastávka je součástí platného územního plánu Hl. m. Prahy. Přesto se nedařilo. Příčinou byly zejména investiční náklady, které již v r. 1995 přesahovaly 200 milionů Kč (v současné době téměř 300 mil. Kč). Nejedná se totiž o jednoduché „nasypání perónu“ k traťové koleji, ale o umístění zastávky v úseku tříkolejné trati Odbočka Skály – Praha-Vysočany (souběh tratí 070 a 231) s nutným posunem os traťových kolejí, přemostění frekventované komunikace Chlumecká, napojení na stejnojmennou stanici metra a propojení s nově vznikajícím sídlištěm v místní části Hutě. Městská část Praha 14 (Černý Most), v jejímž centru by nová zastávka byla, má již dnes přes 40 tisíc obyvatel, z toho za tratí cca 5 tisíc, a dále poroste. Přitom vlaky tímto velkým sídelním celkem projíždějí. Vzhledem k těmto skutečnostem byl nejen Českými drahami, ale i představiteli městské části jasně deklarován zájem o výstavbu nové železniční zastávky. Možnost financování se objevila v r. 2004, kdy v rámci JPD 2, priority 1 „Revitalizace a rozvoj městského prostředí – veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích“, mají vybrané městské části možnost „sáhnout“ si na podporu z fondů EU. Proto byla ve spolupráci Českých drah, Městské části Praha 14, Hlavního města a ROPID v říjnu 2004 zpracována nová koncepční studie železniční zastávky Praha-Rajská zahrada. Na jejím základě jsou společně podnikány další kroky k realizaci zastávky. Pokud uspějeme s kofinancováním zastávky, lze obdržet z fondů EU příspěvek ve výši 50 % z rozpočtových prostředků stavby. Očekává se, že o další finance by se podělilo Hl. m. Praha, které by bylo v tomto případě jako žadatel o příspěvek z fondů EU investorem celé akce, STEC, popř. i České dráhy (např. vkladem již zpracované předprojektové dokumentace). Jakou podobu by měla nová zastávka? Situována je mezi stanicemi Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany trati 231 a Praha-Satalice – Praha-Vysočany trati 070, v úrovni stanice metra B Rajská zahrada. Jedno ostrovní a jedno boční nástupiště je navrženo v délce 220 m, což umožní kromě příměstských jednotek i zastavení regionálního rychlíku. Samozřejmý je bezbariérový přístup. Předpokládá se kvalitní orientační systém, umístění prosvětlených tabulí s dopravními informacemi a schématy PID. Základní informace budou poskytovány interaktivně ve vazbě PID – metro – železnice. Digitální panely budou zobrazovat aktuální provozní informace. Zastávka bude osazena ukazateli času odjezdů vlaků, centrálním rozhlasem, bezpečnostním systémem (dohledový kamerový systém, SOS hlásiče). Ač to studie zatím nepředpokládá, myslím, že by informace o odjezdech nejbližších vlaků mohly být i na přístupech k zastávce od metra – podobně jako se to podařilo v Sazka Areně.

Navrhované řešení nabídne v rámci Pražské integrované dopravy kvalitní přestupní vazbu mezi metrem a železnicí. Ovšem nejen to. Zastávka přesahuje svým významem rámec místních vztahů, vytváří zcela nové možnosti použití železnice ze severovýchodního sektoru středních Čech do sídelního celku Prahy 14, včetně přístupu do komplexu obchodních center v této oblasti. Na druhé straně nabízí možnost rychlé dopravy (rychlejší než metrem) z této okrajové části do centra hlavního města (za cca 12 minut) a v budoucnu, po dokončení a využití možností daných „novým spojením“, i do protilehlých částí města obsluhovaných železnicí (za cca 20 minut). Vytváří i vhodnou alternativu pro přestup mezi železničními tratěmi od severovýchodu a metrem.

Velmi výhodné bude i propojení mezi centrem městské části a rostoucí zástavbou za železniční tratí v místní části Hutě. O využití zastávky nemusí být pochyb, železnice tu prochází sídlem o velikosti např. Přerova. Provedená marketingová analýza ukazuje, že zastávku bude denně využívat zpočátku 2700 osob, po zavedení průjezdného modelu centra Prahy přes 6000 osob.

Železniční zastávka Praha-Rajská zahrada by se podle názoru autora architektonického řešení, renomovaného architekta Patrika Kotase, měla stát pilotním projektem nové generace zastávek městské a příměstské železnice pražského a středočeského regionu. Tyto zastávky, začleněné do integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje musí odpovídat z hlediska architektury a uživatelského komfortu úrovni stanic metra. Doufejme jen, že rozhodnutí Rady Hlavního města Prahy, které deklaruje úsilí o zajištění financování rozhodující části nové železniční stavby, bude signálem i pro všechny ostatní zúčastněné instituce a příprava zastávky se rozběhne tak, aby Evropská unie při rozhodování o financování tohoto projektu měla lehkou volbu.

(Autor Ing. Adámek je zástupcem ČD, a. s., pro kraj Hlavní město Praha.)

» Přejít na článek Zelená zastávce Praha-Rajská zahrada? na webu http://www.cd.cz/old/TCD2005/5_11prah.htm.

 

Diskuzní fórum

Tato diskuze je uzavřena, už nelze diskutovat.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Tato diskuze je uzavřena, už nelze diskutovat.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011