Hlavní menu:

25.02.2021, autor: KOK, kategorie: EIA

Zkapacitnění Průmyslového polookruhu PHA1117

Zkapacitnění Průmyslového polookruhu PHA1117

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil informaci o obdržení oznámení záměru „Zkapacitnění Průmyslového polookruhu“ a zahájil zjišťovací řízení.

Předpokládaný postup výstavby

Z hlediska postupu výstavby je řešený tah rozdělen na pět samostatných stavebních úseků.

Stavební úsek 1 (MÚK Štěrboholská): Rozšíření křižovatkových větví i úpravy na Černokostelecké ulici budou probíhat za provozu.

Stavební úsek 2 (MÚK Štěrboholská – MÚK Českobrodská): Realizace úprav v Průmyslové ulici bude probíhat za plného provozu. Zásadou je ponechání provozu ve dvou pruzích pro oba směry v jednotlivých etapách s využitím provizorního zpevnění širokého středního dělícího pásu.

Stavební úsek 3 (MÚK Českobrodská – MÚK Kolbenova): - Průmyslová ulice, úsek MÚK Českobrodská – MÚK Poděbradská Během rekonstrukce estakády přes údolí Rokytky bude Průmyslová ulice uzavřena. Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena ulicemi Českobrodská, Broumarská a Poděbradská (příp. Kolbenova). Na úseku stávající komunikace je omezen provoz nákladních automobilů pouze do 12 t. Objízdná trasa pro nákladní automobily obecně povede po Štěrboholské spojce, případně Českobrodskou ulicí, po Pražském okruhu a ulicí Novopackou (Vysočanská radiála).

Viz Varianta 1. - Kbelská ulice, úsek Poděbradská – Vysočanská radiála Během realizace úseku se zahloubeným tunelem bude Kbelská ulice uzavřena. Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena ulicemi Českobrodská – Broumarská – Chlumecká – Kolbenova. Objízdná trasa pro nákladní automobily povede po Štěrboholské spojce, případně Českobrodskou ulicí, po Pražském okruhu a ulicí Novopackou (Vysočanská radiála). Během realizace mimoúrovňové křižovatky s Poděbradskou ulicí dojde k přerušení automobilového provozu na Poděbradské ulici. Tramvajová trať bude vedena na jednokolejném provizoriu.

Délka uzavírky se předpokládá dvě stavební sezóny (= 1,5 roku).

Viz Varianta 2. - Mimoúrovňová křižovatka s ulicí Kolbenovou

Během realizace výškové úpravy Kolbenovy ulice a mimoúrovňové křižovatky dojde k úplné uzavírce Kbelské i Kolbenovy ulice v délce cca dvou stavebních sezón (= 1,5 roku). Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena ulicí Poděbradskou, dále ulicemi Freyova, Vysočanská, Prosecká a Čakovická. Objízdné trasy pro nákladní automobily budou vedeny shodně jako v předchozích etapách.

Stavební úsek 5 (MÚK Kolbenova – MÚK Veselská): Vzhledem k předpokládanému navýšení intenzity dopravy bude nutno rozšířit komunikaci ve směru na sever o další jízdní pruh, navržen posun a zvýšení stávající gabionové stěny.

Realizace úprav v Průmyslové ulici bude probíhat za plného provozu.

Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Do oznámení je možno nahlížet též na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v termínu od 23. 2. 2021 do 25. 3. 2021, a to po předchozí domluvě na tel. čísle 236 004 278.

Oznámení je taktéž k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1117?lang=cs

Písemné vyjádření k tomuto oznámení je možno zaslat odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 25. 3. 2021. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Blíže viz dokumentace EIA pod kódem PHA1117:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1117?lang=cs

Text oznámení záměru:

https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1BIQTExMTdfb3puYW1lbmlET0NfNDUwNDA2NTY4MTcxMzc4Njc4Ny5wZGY/PHA1117_oznameni.pdf

Informace o oznámení:

https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1BIQTExMTdfaW5mT3puYW1ET0NfNjYwNjEyMzM0MzQ0ODg3NTMyOS56aXA/PHA1117_infOznam.zip

» Přejít na článek Zkapacitnění Průmyslového polookruhu PHA1117 na webu https://portal.cenia.cz/.

Ke stažení: Informace o oznámení PHA1117, 230 kB;
Objízdná trasa zkapacitnění Průmyslové Varianta1, 81 kB;
Objízdná trasa zkapacitnění Průmyslové Varianta2, 114 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011