Hlavní menu:

15.07.2010, autor: KOK, kategorie: Silniční okruh kolem Prahy R1

Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi

Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi

Na úřední desce zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí na záměr Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) stavba 510 Satalice – Běchovice.

Navrhovaná stavba zahrnuje rozšíření vozovky na tři pruhy v každém směru jak ve středním dělícím pruhu, tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy úseku SOKP 510 cca 3,7 km. Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod hranicí 70000 vozidel/den. Výhledové intenzity dopravy v roce 2015 se pohybují těsně nad hranicí 100000 vozidel/den.

V budoucnu se tak stane nejzatíženějším úsekem celého silničního okruhu kolem Prahy právě úsek 510 Satalice – Běchovice. Nastane zde situace obdobná situaci důvěrně známé z dnešní jižní spojky před barrandovským mostem.

Připravované rozšíření stávajícího úseku by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice – dálnice D1. U stávající komunikace (stavby 510 Satalice – Běchovice) se již v minulosti během výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu. Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků silniční dopravy na tomto úseku.

Navrhovaná stavba se přímo dotýká chráněných území přírodních památek Počernický rybník, Xaverovský háj, Chvalský lom a Přírodní park Klánovice – Čihadla). Základním problémem je, že v posuzovaných variantách a jejich vlivu na životní prostředí není uvažovaná nulová varianta a odvedení tranzitní dopravy variantou okruhu, o níž se uvažovalo v polovině devadesátých let. To by okruh kolem Prahy vedl od D1 kolem středočeských Sluštic, Škvorce a Úval. Podobný problém je řešen na severozápadě Prahy.

Blíže viz text oznámení záměru

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP244&file=oznameniDOC

informace o oznámení záměru

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP244&file=infOznamDOC

záměr v databázi EIA

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP244

zveřejnění oznámení na úřední desce MČ P14

http://www.praha14.cz/deska_ext/mzp_satalice_bechovice_050109.jpg

Historie rychlostní komunikace Pražský okruh

Všechny dálnice i rychlostní komunikace (kromě R35 a R63) na území Čech začínají v Praze – D1, D3, D5, D8, D11, R4, R6, R7 i R10. Všechny tyto vyjmenované silniční tepny by měl v Praze spojit okruh dálničního typu a odvést plynule tranzit tak, aby hlavní město nebylo vůbec průjezdem poznamenáno.

Z tohoto důvodu v Praze postupně vzniká tzv. Pražský okruh neboli rychlostní silnice R1. Někdy se tento okruh označuje také jako „vnější“, protože v Praze je budován ještě vnitřní, tzv. Městský okruh (MO).

O výstavbě velkého dálničního okruhu, který by pojal tranzitní dopravu, se v Praze mluvilo již před 2. světovou válkou, protože město takové velikosti se bez podobného projektu neobejde. Stavba okruhu ovšem byla schválena až v roce 1963 a výstavba dálničního okruhu kolem Prahy začala teprve v 80. letech. V roce 1987 došlo k rozhodnutí, že okruh nebude dálnicí, ale pouze rychlostní silnicí.

V současnosti jsou v provozu dvě souvislé části okruhu R1 – na západě města úsek Slivenec – Ruzyně (stavby 515, 516 a 517) – zde se napojují D5, R6 a R7 – a na východě města úsek Satalice – Běchovice (stavba 510), která spojuje R10 a D11 s navazující tzv. Štěrboholskou radiálou, směřující do centra. Tyto dva úseky dohromady měří necelých 17 km. Zprovozněn bude dále usek na jihu Prahy Lahovice – Slivenec a Slivenec – Třebonice o délce 13,2 km. Celková délka okruhu bude 83 km, ovšem toto číslo se může ještě změnit v závislosti na výběru výsledné varianty (zejména staveb 518, 519 a 520).

» Přejít na článek Zkapacitnění úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi na webu http://tomcat.cenia.cz/eia/.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011