Hlavní menu:

24.04.2011, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Změna integrovaného povolení pro spalovnu Malešice

Změna integrovaného povolení pro spalovnu Malešice

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno rozhodnutí o změně „IPPC - informace rozhodnutí o vydání nepodstatné změny integrovaného povolení (15. změna integrovaného povolení) pro zařízení „Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice“ (ZEVO Malešice),“.

Změna v provozu zařízení se týká povolení zkušebního provozu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší na stavbu „Kogenerace a DeNOx v ZEVO Malešice“. Jedná se o instalaci nové kogenerační jednotky - soustrojí parní turbíny s elektrickým generátorem o elektrickém výkonu 17,6 MW. Nově instalovaná technologie má optimalizovat využití energetického obsahu spalovaného komunálního odpadu.

Po dobu zkušebního provozu, trvajícího maximálně do 30.06.2011, bude provozovatel zařízení OOP MHMP čtvrtletně předkládat výsledky denních průměrů (ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 205/2009 Sb.) z kontinuálního měření emisí. Společně s prvním přehledem o výstupech z kontinuálního měření emisí provozovatel zařízení předloží OOP MHMP aktuální protokol o ověření provozního emisního monitoringu.

Rozhodnutí je k nahlédnutí na odboru ochrany prostředí MHMP v termínu od 21.04.2011 – do 20.06.2011. Rozhodnutí o vydání nepodstatné změny integrovaného povolení je dále zveřejněno na portálu http://www.mzp.cz/ippc.

Blíže viz Rozhodnutí o 15. změně integrovaného povolení

http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/FA38C8FAFA1DFC06C1257750002D05A8/$file/SM_rozh_nepodstZmena_zk_provoz_kogenerace_DeNOx.pdf

------------------------------------------

Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Praze-Malešicích, které spravuje PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s., je s kapacitou 210 000 tun ročně největším pražským zpracovatelem směsného komunálního odpadu. V jejích útrobách končí ročně 75 % veškerého směsného komunálního odpadu, který na území hlavního města Prahy vznikne. V současnosti je z odpadu v tomto zařízení vyráběna energie v podobě páry, která je dodávána do Teplárny Malešice, kde ve výměníkové stanici ohřívá vodu pro cca pražských 25 000 domácností. Část páry pak ZEVO dodává přímo některým průmyslovým odběratelům.

Na 200 000 tun směsného komunálního odpadu, tedy asi 230 nákladních aut denně, přichází do Malešic, kde je odpad spálen při teplotách vyšších než 900 stupňů Celsia. Za dvanáct let existence se v Malešicích spálily více než dva miliony tun tuhých odpadů. Výstavba spalovny začala v roce 1988 a po řadě peripetií byla dokončena v roce 1998.

Komín v Malešicích je nejvyšší v Praze a jeden z nejvyšších v ČR.

Projekt „Kogenerace a DeNOx“, je dále spojen s úpravou technologie pro rekuperaci tepla a doplnění čpavkového hospodářství k náhradě technologie odstraňování oxidů dusíku metodou SNCR (selektivní redukce bez katalyzátorů) za SCR (selektivní katalytické redukce). ZEVO předpokládá roční výrobu elektrické energie ve výši cca 90 000 MWh a roční dodávku tepla (pára a horká voda) ve výši cca 900 TJ.

Související článek

V pražských Malešicích se staví kogenerační jednotka a zařízení DeNOx

http://www.allforpower.cz/clanek/v-prazskych-malesicich-se-stavi-kogeneracni-jednotka-a-zarizeni-denox/

» Přejít na článek Změna integrovaného povolení pro spalovnu Malešice na webu http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011