Hlavní menu:

23.01.2017, autor: KOK, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Co je to pojem city logistika?

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 
City logistika není tedy o tom vybudovat gigantický kontejnerový terminál s rozvozem kontejnerů po celých Čechách, jak se to prosazuje pří přípravě výstavby kontejnerového terminálu v Praze Malešicích.

City logistika je velice široký pojem a nelze jej ztotožnit s vybudováním kontejnerového terminálu a skladových prostor. Naopak city logistika je komplex dopravních opatření, který řeší logistické operace ve městech se stísněným prostorem a potřebou šetřit již tak zatížené životní prostředí.

Koncepce city logistiky (nákladní dopravní obslužnosti v městských centrech) vychází ze základních principů snižování ekologické zátěže v centrální části města, zvýšení bezpečnosti chodců a zvýšení atraktivity historických městských jader díky snížené frekvenci dopravy.

City logistika není nikterak nový produkt. Např. v březnu 2003 byl tento projekt odstartován v italském Janově magistrátem města ve spolupráci s italským ministerstvem životního prostředí. Cílem je distribuce zboží do centra města, založená na použití nákladních vozidel s nízkým dopadem na životní prostředí. Dopravní obsluha uvnitř města je v současné době obvykle zajišťována buď podnikatelskými subjekty ve vlastní režii, nebo, a to převážně, dodavateli a jimi pověřenými dopravně-spedičními firmami.

Cílem city logistiky je minimalizace frekvence pohybu zásobovacích vozidel v centru města a tím i minimalizace ekologické zátěže díky hlavní přidané hodnotě služby. Tou je konsolidace zásilek v místě překladiště a rozvoz konsolidovaných zásilek podle smluvních časových plánů.

Intenzita provozu nákladních vozidel se implementováním city logistiky výrazně sníží, což ve svém důsledku přispívá k odstranění rušivých vjemů pro návštěvníka zejména historického centra města.

Základem city logistiky je tzv. městské distribuční centrum (MDC), které je určeno pro koordinovanou distribuci zboží, zejména v centrální části města s velkým počtem maloobchodních jednotek. Je také potřebné jednat s vlastníky maloobchodních jednotek a vytipovat druhy zboží, které se pro distribuci hodí nejvíce. Mělo by se jednat o trvanlivé zboží se středně velkými rozměry a s nepříliš vysokou hodnotou např. dámské a pánské oděvy, boty, mobilní telefony, domácí potřeby atd. Je potřebné také vložit další článek do distribučního řetězce, na jehož úrovni dochází ke konsolidaci dodávek od různých dodavatelů a následně jsou nejlépe pomocí ekologických vozidel distribuovány do předem definované oblasti.

City logistika není tedy o tom vybudovat gigantický kontejnerový terminál s rozvozem kontejnerů po celých Čechách, jak se to prosazuje pří přípravě výstavby kontejnerového terminálu v Praze Malešicích.

City logistika je především zajištění plynulého pohybu zboží ve městech a městských aglomeracích, protože logistické operace ve městech se střetávají se složitými dopravními podmínkami, stísněným prostorem a potřebou šetřit již tak zatížené životní prostředí.

Urbanistický vývoj dnes vede k tomu, že se struktura měst drolí do víceméně jednoúčelových souborů s funkcí obytnou, pracovní a podobně. Následkem toho narůstá objem veškeré dopravy, přičemž na příjezdech do měst a na hlavních komunikacích tvoří většinu dopravní zátěže doprava osobní – proto ji nelze z řešení vyloučit.

City logistika by se tedy měla stát komplexním řešením prováděným v několika krocích v dané posloupnosti. V první řadě je třeba z města vyloučit dopravu tranzitní, která nemá k městu žádný vztah, jako druhý krok má následovat analýza a pokus o omezení celkové dopravní zátěže prostřednictvím vymístění některých zdrojů dopravy mimo města.

V osobní dopravě je třeba podporovat ekologicky šetrnější formy, tedy hromadnou, pěší a cyklistickou dopravu. V nákladní dopravě se pak nadále uplatní původní koncept, a stane se tak jednou z důležitých součástí moderní rozšířené city logistiky.“

» Přejít na článek Co je to pojem city logistika? na webu http://www.dnoviny.cz/.

Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

01.01.2017 14:53:44

Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice
Malešice - návrh kontejnerového terminálu

Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

 

Diskuzní fórum

Tato diskuze je uzavřena, už nelze diskutovat.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Tato diskuze je uzavřena, už nelze diskutovat.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011