Hlavní menu:

09.01.2011, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA – Parkovací stání v Lednické ulici

EIA – Parkovací stání v Lednické ulici

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil na úřední desce informaci o obdržení oznámení k záměru „Zřízení parkovacích stání v ul. Lednická, Praha 14 – Kyje“. Jedná se o zřízení nových parkovacích stání v Lednické ulici k odstavení osobních automobilů pro potřeby kulturního domu v ulici Šimanovské ulici. 107 parkovacích stání bude umístěno kolmo k Lednické ulici podél zářezu železniční trati Praha – Kolín.

Nová parkovacích stání v Lednické ulici jsou dopravní stavba sloužící k odstavení osobních automobilů pro potřeby kulturního domu v ulici Šimanovské ulici. Parkoviště je navrženo do prostoru mezi komunikaci Lednickou a korunu zářezu železniční trati č. 011 - Praha - Kolín. Parkoviště bezprostředně místně navazuje na železniční zastávku Praha - Kyje. Na východě ústí ulice Lednická do ulice Broumarské. Stavba parkovacích stání je novou stavbou a navazuje přímo na stávající vozovku Lednické ulice.

Parkovací stání jsou umístěna do jedné řady podél severovýchodního okraje vozovky. Jedná se o 102 kolmých parkovacích stání ve východní a střední části stavby a 5 podélných stání (mohou sloužit pro zaparkování 2 autobusů) v západní části ulice.

Podél stání, na jejich severní straně, je navržen chodník navazující na okrajích na stávající pěší komunikace – na chodník podél ulice Broumarské na jedné straně a na podchod pod železniční tratí na straně druhé. Chodníky budou dále navazovat na nové rampy pro pěší, které byly realizovány v rámci rekonstrukce železniční zastávky Praha - Kyje. Celková délka kolmých stání včetně oddělovacích ostrůvků zeleně je 285 m. Za stáními na severovýchodní straně je navržen podélný chodník jednak se šířkou 2,0 m na okrajích (v délce 90 m + 82 m) a zbytek délky cca 113 m má šířku 1,50 m.

Kolmá parkovací stání jsou rozdělena do sedmi bloků, vzájemně od sebe oddělených plochami zeleně s vysazeným stromem a případně propojujícím chodníčkem. Na základě vyjádření URM hl.m. byl počet zelených oddělujících ploch mezi stáními zdvojnásoben oproti původnímu návrhu, takže v plochách zeleně bude vysazeno 6 stromů (oproti původnímu počtu 3). Parkovací stání pro osoby se sníženou pohyblivostí jsou navržena v blízkosti nových ramp přístupů na železniční zastávku. Celkem jde o 6 parkovacích míst, 2 stání jsou na východě u Broumarské ulice a 4 stání na západě na okraji posledního bloku kolmých stání. Na východě bude za podélným chodníkem vysazeno nové stromořadí. Podél celého parkoviště je za chodníkem navrženo veřejné osvětlení, které zatím v ulici chybí.

Dále k severu směrem k podchodu pod železnicí je podél ulice Lednické navržen chodník šířky 2,0 m v délce cca 15 m. Naváže na stávající chodník od rampy pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Součástí návrhu je i řešení odvodnění parkovacích stání a chodníků, rozšíření stávající vozovky na šířku min. 6,0 m a sadové úpravy - zatravnění.

Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmanova 35/29, Praha 1 (4. Patro, místnost č. 428, informace na tel. 236 004 425) do 18.1.2011.

Písemné vyjádření k dokumentaci je možné zasílat do 18.1.2011 na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Blíže viz také elektronická dokumentace EIA pod označením PHA757

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA757

Text oznámení záměru: PHA757__oznameni.zip

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA757&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru: PHA757__infOznam.pdf

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA757&file=infOznamDOC

Ke stažení: Lednicka_03.gif, 765 kB;
Lednicka_01.gif, 179 kB;
Parkovani_Lednicka-Ozn_EIA.pdf, 29 MB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011