Hlavní menu:

EIA – záměr „Nízkoenergetické domy Hloubětín“ nebude posuzován

EIA – záměr „Nízkoenergetické domy Hloubětín“ nebude posuzován

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil na úřední desce informaci o závěru ze zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pro záměr „Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín, Praha 14, k. ú. Hloubětín“. Výsledkem zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí je, že záměr „Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín, Praha 14, k. ú. Hloubětín“ nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Záměr představuje výstavbu tří samostatných bytových objektů A, B, C se společnými podzemními garážemi. Pozemek pro plánovaný záměr je situován v Praze 9 jižně od dopravně zatížené Poděbradské ulice s automobilovým a tramvajovým provozem, východně a severně od ulice Slévačská a západně od ulice Krylovecká.

Objekt A je navržen se 4 nadzemními podlažími + 2 ustupující (6. NP je v severozápadním rohu objektu) a obsahuje 30 bytových jednotek a jeden nebytový prostor (50 m2). Objekt B je navržen se 4 nadzemními podlažími+ 1 ustupující a obsahuje 38 bytových jednotek. Objekt A a B je založený na trojpodlažní garážové podnoži a obsahuje 229 garážových stání. Objekt C je navržen se 4 nadzemními podlažími + 2 ustupující (6. NP je v jihovýchodním rohu objektu), založený na jednopodlažním suterénu (částečně zapuštěném v terénu) a obsahuje 50 bytových jednotek a 3 nebytové prostory (211,7 m2).

Městská část Praha 14 nepožadovala ve vyjádření k dokumentaci posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V dalším stupni projektové dokumentace doplnit do řešení využití nebytových prostor (min.10%) a dodržení opatření k prevenci, která jsou navržena v oznámení (viz usnesení č. 219/RMČ/2011).

http://www.praha14.cz/Usneseni/Rada/2011/04/219_11MR.htm

Oznamovatelem záměru je společnost JRD Hlubočepy s.r.o., IČ 274 32 882.

Blíže viz také elektronická dokumentace EIA pod označením PHA765

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA765

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA765&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA765&file=infOznamDOC

Závěry zjišťovacího řízení:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA765&file=zjistovaciDOC

Související články:

EIA - Nízkoenergetické domy Hloubětín

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-Nizkoenergeticke-domy-Hloubetin.html

Radnice se vyjádřila k dokumentaci EIA - Nízkoenergetické domy Hloubětín

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Radnice-se-vyjadrila-k-dokumentaci-EIA-Nizkoenergeticke-domy-Hloubetin.html

Radnice souhlasí s prodejem pozemku společnosti JRD Hlubočepy

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Radnice-souhlasi-s-prodejem-pozemku-spolecnosti-JRD-Hlubocepy.html

» Přejít na článek EIA – záměr „Nízkoenergetické domy Hloubětín“ nebude posuzován na webu http://tomcat.cenia.cz/.

Ke stažení: Závěry zjišťovacího řízení, 1 MB

18.03.2011 06:07:49

Hloubětín stavba domů JRD

Hloubětín stavba domů JRD

Hloubětín

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011