Hlavní menu:

24.04.2019, autor: KOK, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Jak buduje Rail Cargo Group kontejnerové terminály v Rakousku?

Umístění kontejnerovému terminálu je až za zastavěnou oblastí Vídně a s přímou vazbou na dálniční okruh Vídně. Provozní doba v pracovních dnech je pouze od 06:00 do 18:15 a v sobotu pouze od 06:30 do 10:45.

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 
Pohled na nově dobudovaný kontejnerový terminál Wien Süd

Na začátku prosince 2016 bylo po tříleté výstavbě otevřeno nákladové centrum Wien Süd. Na ploše 55 hektarů vzniklo moderní překladiště zaměřené především na kombinovanou dopravu. Investice do výstavby dosahuje 246 milionů eur.

Dne 5. prosince 2016 se uskutečnilo oficiální otevření nákladního centra Wien Süd (Vídeň Jih). Vlastníkem je společnost Rail Cargo Austria (součást holdingu ÖBB), která vlastní i společnost Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o., která chce budovat kontejnerový terminál v Malešicích. Je zajímavé porovnat přístupy umístění, kapacity a provozu nového kontejnerového terminálu ve Vídni a navrhovaného terminálu v Praze Malešicích.

Nový terminál je umístěn přímo na křížení železničního koridoru směřujícího na jih Rakouska a dálničního okruhu Vídně. Umístění je tedy oproti plánovanému kontejnerovému terminálu v Praze Malešicích (umístění v zastavěné oblasti a blízko obytných čtvrtí) až za zastavěnou oblastí Vídně a s přímou vazbou na dálniční okruh Vídně.

Kontejnerový terminál ve Vídni má pouze 4 obslužné koleje o délce 700 m. Obsluha překladiště je dvěma portálovými elektrickými jeřáby o maximální nosnosti 41 tun. Celková skladovací plocha 250.000 m² a skladovací kapacita je 3.200 TEU. Pro srovnání v Praze Malešicích má být překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m. Obsluha překladiště je navržena také dvěma portálovými elektrickými jeřáby. Oproti Vídni má navrhovaný kontejnerový terminál v Malešicích asi o třetinu větší kapacitu, přitom na dohled od této lokality je umístěno ještě větší kontejnerové překladiště společnosti Metrans v Praze-Uhříněvsi.

Zajímavost na konec – provozní doba v pracovních dnech je u kontejnerového terminálu Wien Süd ve Vídni pouze od 06:00 do 18:15 a v sobotu pouze od 06:30 do 10:45. V neděli kontejnerový terminál nepracuje vůbec.

U navrhovaného kontejnerového terminálu v Malešicích není omezení pracovní doby žádné a přepokládá se zpracování kontejnerových vlaků i v noci (obdobně jako je to u kontejnerového terminálu Metrans v Praze-Uhříněvsi). Zkušenosti z provozu nového kontejnerového terminálu v České Třebové ukazují, že hluk v noční době je dost výrazný a také v okolí terminálu vadí světelný smog z osvetlení terminálu při práci v nočních hodinách.

Kontejnerový terminál Wien Süd má ještě vytvořené prostorové rezervy pro další rozšíření o 4 koleje a dva portálové jeřáby.

Pozemky v Malešicích vlastní Rail Cargo Terminal-Praha s.r.o., který je finančně a personálně provázán s Cargo Operator - CSKD s.r.o. (dříve ČSKD INTRANS s.r.o., dříve Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s.). Od roku 2008 jsou 100% vlastníkem společnosti firmy ICA a Speditions holding z rakouské skupiny Rail Cargo Austria (součást holdingu ÖBB). Od 30. června 2013 používá společnost název Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. Do konce roku 2015 společnost provozovala v České republice kromě terminálu v Přerov i terminál v areálu nákladového nádraží Praha-Žižkov, z něj však byla k tomuto datu nuceně vystěhována a přesunula své aktivity na kontejnerový terminál v přístavu Mělník.

Z výše uvedeného srovnání je vidět jak stejný vlastník má poměrně různý a dost odlišný přístup k výstavbě kontejnerového terminálu ve Vídni a v Praze.

Jaké jsou perspektivy společnosti Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. v jiné lokalitě?

V areálu přístavu Mělník jsou v současné době pro překladní činnost kontejnerového terminálu, provozovaného společností Star Container s.r.o., využívány 2 kusé vlečkové koleje o užitné délce 616,0 m a 618 m. Silnicí I/16 je zde velice dobré napojení přístavu na dálnici D8 Praha – Drážďany, resp. Pražský silniční okruh. Společnost Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. zde sdílí tento kontejnerový terminál se společností MAERSK.

Terminál v přístavu Mělník vznikl na základě požadavku rejdařů Maersk Sealand a Royal P&O Nedlloyd, přičemž v roce 2005 se obě společnosti sloučily. V roce 2009 se provozovatelem stala společnost Star Container, aby tím byla deklarována nezávislost terminálu, přestože uvedená společnost zůstala v majetku skupiny Maersk. Od počátku roku 2016 v areálu působí rovněž operátor Rail Cargo Operator - CSKD, který sem přemístil své překládkové aktivity po vystěhování z terminálu u nákladového nádraží Žižkov.

Přístav Mělník již delší dobu má záměr na rozšíření kontejnerového terminálu a od roku 2008 probíhalo řízení EIA (kód záměru: STC1004) Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník. Tento záměr byl chválen a kontejnerový terminál zde má být rozšířen o 4 nové překladní koleje kontejnerového terminálu, kde užitečné délky kolejí budou od 1000 do 1400 m. Čtyři nové souběžné překladní koleje tak umožní přímé překlady kontejnerů a výměnných nástaveb v relaci železnice/železnice a silnice (plocha)/železnice a naopak bez nutnosti mezioperací a dělení ucelených souprav kontejnerových vlaků.

V současné době již byla zahájena první etapa rekonstrukce tohoto kontejnerového terminálu.

» Přejít na článek Jak buduje Rail Cargo Group kontejnerové terminály v Rakousku? na webu http://www.systemylogistiky.cz/.

Ke stažení: Umístění kontejnerového terminálu Wien Süd - vizualizace překladiště, 1 MB;
Umístění kontejnerového terminálu Wien Süd - mapa okolí, 959 kB;
Umístění kontejnerového terminálu Wien Süd - schématický plánek dopravních tras, 64 kB

Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

01.01.2017 14:53:44

Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice
Malešice - návrh kontejnerového terminálu

Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011