Hlavní menu:

04.09.2012, autor: KOK, kategorie: Publikace ke stažení

Jak hospodařit s dešťovou vodou na pozemku - praktický rádce

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. vydal pro Středisko ekologické výchovy Lesy hl.m.Prahy stručnou publikaci pro veřejnost o hospodaření s dešťovými vodami a praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování.

Postupné zastavování krajiny doprovázené stále se zvyšujícím podílem nepropustných ploch (komunikace, střechy budov atd.) na úkor propustné půdy negativně ovlivňuje přirozený koloběh vody. Srážková voda (tj. dešťová voda a voda vzniklá táním sněhu) již nemůže v dostatečné míře vsakovat do půdy a obnovovat zásoby podzemní vody. Místo toho odtéká po zpevněném povrchu povodí do stokové sítě nebo do vodotečí a stává se jednou z příčin lokálních záplav. Zároveň se půda v zastavěném území nadměrně vysušuje, vegetace hyne a tím se mění i mikroklima (sušší vzduch, větší množství prachových částic ve vzduchu apod.).

Srážkovou vodu lze totiž pomocí různých zásahů vracet do přirozeného koloběhu vody. Nejzákladnějšími typy opatření jsou zařízení na vsakování srážkové vody a přeměna původně nepropustných zpevněných ploch na propustné. V publikaci je proto uvedena řada praktických návodů jednotlivých řešení, doplněná názornými fotografiemi a nákresy včetně orientačního vyčíslení nákladů.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., 2009 Praha 2, Kateřinská 26, www.ekopolitika.cz.Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. vydal pro Středisko ekologické výchovy Lesy hl.m.Prahy stručnou publikaci pro veřejnost o hospodaření s dešťovými vodami a praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování.

Postupné zastavování krajiny doprovázené stále se zvyšujícím podílem nepropustných ploch (komunikace, střechy budov atd.) na úkor propustné půdy negativně ovlivňuje přirozený koloběh vody. Srážková voda (tj. dešťová voda a voda vzniklá táním sněhu) již nemůže v dostatečné míře vsakovat do půdy a obnovovat zásoby podzemní vody. Místo toho odtéká po zpevněném povrchu povodí do stokové sítě nebo do vodotečí a stává se jednou z příčin lokálních záplav. Zároveň se půda v zastavěném území nadměrně vysušuje, vegetace hyne a tím se mění i mikroklima (sušší vzduch, větší množství prachových částic ve vzduchu apod.).

Srážkovou vodu lze totiž pomocí různých zásahů vracet do přirozeného koloběhu vody. Nejzákladnějšími typy opatření jsou zařízení na vsakování srážkové vody a přeměna původně nepropustných zpevněných ploch na propustné. V publikaci je proto uvedena řada praktických návodů jednotlivých řešení, doplněná názornými fotografiemi a nákresy včetně orientačního vyčíslení nákladů.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., 2009 Praha 2, Kateřinská 26, www.ekopolitika.cz.

» Přejít na článek Jak hospodařit s dešťovou vodou na pozemku - praktický rádce na webu www.ekopolitika.cz.

Ke stažení: jak_hospodarit_s_destovou_vodou.pdf, 2 MB

Ke stažení: Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011