Hlavní menu:

20.10.2009, autor: KOK, kategorie: Rajská zahrada

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 544/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba".

MČ Praha 14 požaduje v příloze usnesení č. 544/RMČ/2009 zahrnout do stavebního programu rozšíření nejkritičtějších mostních objektů (ul. K Viaduktu, K Hutím a Zálužská), tak aby se zlepšila prostupnost území. Dále v příloze usnesení Rada požaduje prodloužením některých protihlukových stěn (u Kolbenovy ulice, Severozápadně od ul. Za Černým mostem mezi tratí a areálem školy a K Hutím) a vybudování protihlukové stěny od km 23,750 do km 24,640 vpravo (Borská ulice).

-------------

Stavba „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany“ je rozdělena na dvě stavby. V rámci tzv.druhé stavby je řešena optimalizace celého úseku se dvěma zásadními přeložkami tratě v úseku mezi Čelákovicemi a Mstěticemi. První stavba řešila zvýšení kapacity úpravou zabezpečovacího zařízení coby objízdné trasy při modernizaci tratě Praha Běchovice – Úvaly. Zachováván byl přitom stávající železniční svršek. V Horních Počernicích se mimořádně buduje v 1. stavbě také ostrovní nástupiště a podchod.

V této dokumentaci řešená následná 2. stavba optimalizace uvedené trati řeší vlastní optimalizaci tratě s úpravami železničního spodku, svršku, mostů a propustků a včetně ostatních souvisejících prací.m Optimalizace trati Lysá n.L. - Praha Vysočany - 2. stavba řeší rekonstrukci trati do normového stavu, zajistí spolehlivý provoz s potřebnou kapacitou a odstraní vyžilá zařízení. Trať Lysá n.L. - Praha Vysočany slouží dálkové osobní železniční dopravě, příměstské osobní dopravě ve směrech Kolín přes Nymburk a Milovice s přestupem v Lysé n.L. a nákladní dopravě.

Účelem stavby je celková modernizace trati se zvýšením rychlosti přepravy a přípravou na dálkové řízení celého úseku tratě z budoucího řídícího pracoviště Praha. V rámci stavby bude postupně rekonstruován železniční spodek, vyměněn železniční svršek a přestavěno kolejiště v jednotlivých žst. s výstavbou ostrovních nástupišť a podchodů. Mosty a propustky v traťovém úseku budou rekonstruovány na normový stav.

Další možnou stavbou v souběhu je ještě stavba „Rajská zahrada, ČD a komunikační propojení na metro“- jedná se o vybudování zastávky v km 11,250. Zde bude zřízena nová zastávka včetně přístupu na metro Rajská zahrada. Zastávka bude zřízena u všech tří traťových kolejí a bude možnost přistavět i čtvrtou traťovou kolej. Tato stavba má zatím též blíže neurčený termín realizace.

Blíže viz

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=OV1100&file=oznameniDOC

Text vyhodnocení na Naturu 2000:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=OV1100&file=vyhodnoceniNaturaOznameniDOC

Informace o oznámení záměru Ministerstvu životního prostředí ČR:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=OV1100&file=infOznamDOC

» Přejít na článek Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: priloha-usneseni_RMC_544p_74MR_optimalizace_trati.rtf, 38 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011