Hlavní menu:

16.03.2011, autor: KOK, kategorie: Publikace ke stažení

Práva občanů obce

Práva občanů obce

V rámci Edice dobré správní praxe vydal veřejný ochránce práv spolu s Ministerstvem vnitra publikaci Práva občanů obce. Jedná se o třetí příručku této ediční řady doporučení pro obce a města.

Publikace z Edice dobré správní praxe je praktickým a použitelným návodem nejen pro obce a města ale i pro jejich občany. Poskytuje informace těm, kdo státní správu a samosprávu vykonávají, tak i občanům, aby věděli, jaká jsou jejich práva a jak se jich mohou domoci.

Publikace obsahuje jasně a srozumitelně formulovaná doporučení, často ve formě typických otázek a odpovědí, které nejsou zaměřena jen na představitele samosprávy a státní správy, ale jsou určena i občanům.

První kapitola je věnována právu občanů na informace o činnosti obce. Informace totiž patří k základním hybatelům společnosti a princip otevřenosti veřejné správy a požadavek práva na informace je tím základním požadavkem. Občas totiž dochází z nejrůznějších důvodů ke střetu občanů s obcí a státní správou při požadavku na přístup k informacím. Nejlepší prevencí je otevřené zveřejňování všechny informací z oblasti veřejné správy, které nejsou chráněné zákonem. Občan by neměl být vnímán jako problematický činitel, či dokonce jako překážka. Zpřístupňování informací je cesta, kterou si představitelé veřejné správy mohou nejlépe získat důvěru svých občanů.

Další kapitoly se věnují vnitřním a vnějším kontrolním mechanismům, možnostem občanů při uplatnění svých práv (podněty k zahájení řízení z moci úřední, stížnosti či podněty veřejnému ochránci práv).

Seznam hlavních kapitol publikace:

1. Proč a jak publikace vznikla

2. Základní pojmy na úvod

3. Právo občana na informace o činnosti obce

4. Právo obracet se na obecní orgány se žádostmi, podněty

5. Kontrola činnosti obce

6. Možnosti občana obce k ochraně práv

7. Uplatnění práv občana obce ve vybraných oblastech místní správy

8. Orgány obce z pohledu občana obce

Publikace Práva občanů obce bude Ministerstvem vnitra distribuována na krajské úřady a jejich prostřednictvím jednotlivým obcím.

Zároveň je k dispozici i v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva a veřejného ochránce práv.

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/prava-obcanu-obce/

V edici dobré správní praxe byly již dříve vydány publikace:

  • Doporučení pro obce a města - Obecní daně (místní poplatky, daň z nemovitosti, poplatek za komunální odpad

  • Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

Blíže viz edice http://www.ochrance.cz/dalsi-aktivity/publikace/

Zajímavou publikací z edice Sborníky a stanoviska je také „Hluková zátěž“, která byla vydána v roce 2010 http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Hlukova_zatez.pdf

Blíže viz edice http://www.ochrance.cz/publikace/sborniky-stanoviska/

» Přejít na článek Práva občanů obce na webu http://www.ochrance.cz/.

Ke stažení: Prava_obcanu_obce-verejny_ochrance_prav.pdf, 1 MB

Ke stažení: Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011