Hlavní menu:

18.04.2013, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Připomínky k zadání metropolitního územního plánu

Připomínky k zadání metropolitního územního plánu

Jak jsme před časem informovali, pustili jsme se do připomínkování k zadání metropolitního územního plánu. Situace není jednoduchá, protože najednou vše je jinak a na prostudování tohoto dokumentu a zpracování připomínek bylo poměrně málo času.

Naše připomínky se skládají z obecného komentáře k zadání a také jsou zde uváděny konkrétní nedostatky předloženého zadání metropolitního územního plánu.

Domníváme se, že zadání Metropolitního plánu má především určit, jak bude vypadat výsledek. Právě proto musí být zadání Metropolitního plánu skutečným zadáním požadavků pro zpracování územního plánu a ne pouze obecnými proklamacemi. Je také potřebné stanovit cíle a směřování města a jeho jednotlivých částí. Zadání proto musí být mnohem přesnější a konkrétnější v cílech a úkolech, aby v zásadních otázkách nedovolilo dvojí či trojí výklad.

Zásadním problémem je také koordinace úrovní jednotlivých vrstev územního plánu. Není například stanoveno, pro jaká území bude potřeba podrobnější zpracování území v regulačních plánech. Přitom koordinace postupu je v některých problémových oblastech nezbytná na úrovni městských částí, případně i na regionální/krajské úrovni, na základě celostátních vazeb. Už dnes by měla být elementární shoda mezi městskými částmi a zpracovatelem ohledně výběru jednotlivých území pro podrobnější zpracování a mělo by být jasně deklarováno, že podrobnější územní plány budou připraveny současně s Metropolitním plánem.

Návrh také neuvádí, kdo plány druhé úrovně (Územní plán části Prahy) a třetí úrovně (Regulační plán) pořídí a jak je sváže s Metropolitním pánem. Návrh také neuvádí, co se stane, pokud první úroveň Metropolitního plánu bude schválena a druhá a třetí nikoliv.

Předložený návrh zadání Metropolitního plánu také neřeší trasování silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) a hledání jiných alternativ vedení tohoto okruhu. Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), který je součásti transevropské dálniční sítě TEN-T, v úseku Ruzyně – Březiněves/Ďáblice, Horní a Dolní Počernice, Černý Most, Běchovice výrazně zasahuje do významné rezidenční lokality s desetitisíci obyvateli. Tranzitní doprava není převáděna mimo intenzivně zastavěné části města, ale naopak se do města zavádí.

Předložený návrh zadání Metropolitního plánu také neřeší varianty vedení městského okruhu. Pokračování tunelu Blanka, dostavbou Městského okruhu ke Štěrboholské radiále je zastaveno a Magistrát se snaží vést dopravu z tunelu Blanka Libereckou ulicí a po Kbelské a Průmyslové ulici přes Hloubětín. Městské části Praha 14 reálně hrozí, že bude sevřena mezi dva okruhy Pražský silniční okruh a „dočasný“ Městský okruh a Vysočanskou a Štěrboholskou radiálu.

Ke stažení: Připomínky k zadání metropolitního územního plánu - Kyjský Občanský Klub, 180 kB;
Zadání metropolitního územního plánu - zveřejněný dokumnet k připomínkování, 544 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011