Hlavní menu:

17.12.2010, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Vyhlášení grantů na podporu životního prostředí

Vyhlášení grantů na podporu životního prostředí

Od roku 1996 vyhlašuje hl. m. Praha každoročně granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. Hlavní město Praha nyní vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2011 (s ukončením realizace v roce 2012). Za dobu existence tohoto grantového programu bylo přiděleno celkem 116 mil. Kč a podpořeno 1120 projektů.

Rada HMP vyhlašuje usnesením Rady HMP č. 1969 ze dne 14. 12. 2010 grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy.

Základními tématy pro podávání žádostí o grant je: Oblast veřejné zeleně; Obhospodařovaní zemědělské půdy přírodě blízkým způsobem, podpora BIOcertifikace; Oblast lesů; Oblast ochrany přírody; Ekologická výchova a Specifické projekty.

Žádost o grant může podat fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště na území České republiky nebo právnická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem České republiky. O grant nemohou žádat organizační složky státu a územní samosprávné celky (obce, města, statutární města, kraje, městské obvody a městské části).

Předmětem grantové podpory mohou být pouze projekty v rámci zvolené tematické oblasti směřující ke zlepšení nebo ochraně životního prostředí hl. m. Prahy. Žádost o grant na tentýž projekt nesmí být zároveň podána na jiném odboru Magistrátu hl. m. Prahy. Jednotliví žadatelé mohou v rámci tohoto grantového řízení pro rok 2011 podat maximálně tři různé žádosti o grant.

Ukončení přijímání žádostí je 24.1.2011 do 17,00 hod. Následuje potom zpracování a posouzení žádostí (do 8.4.2011) a předložení ke schválení orgánem hl. m. Prahy (do 10.5.2011).

Blíže viz

http://magistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty/Zivotni-prostredi-a-energetika

Usnesení + přílohy

http://212.67.66.249/obis/tednew/tedusndetail.aspx?id=134752

Příloha č. 1 k usnesení

soubor ve formátu PDF (203 kbyte),

http://magistrat.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=76406&sh=1327537142

soubor ve formátu MS-word (220 kbyte)

http://magistrat.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=76407&sh=-322425606

» Přejít na článek Vyhlášení grantů na podporu životního prostředí na webu http://magistrat.praha-mesto.cz/.

Ke stažení: MHMP_granty_2011.pdf, 203 kB;
MHMP_granty_2011.doc, 238 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011