Hlavní menu:

28.03.2011, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les

Vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les

Na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy zveřejnil Odbor ochrany přírody oznámení OOP-0857/2011 o návrhu vyhlášení nové přírodní rezervace Klánovický les a jejího plánu péče (oprava návrhu).

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí vydal oznámení OOP-0857/2011 o návrhu vyhlášení nové přírodní rezervace Klánovický les a jejího plánu péče. Původní zvláště chráněné území přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov bude nahrazena touto novou přírodní rezervací Klánovický les. Přírodní památka Cyrilov zůstává beze změn.

Navržené území přírodní rezervace se nachází na hranici katastrálních území Horní Počernice, Klánovice, Běchovice a Újezd nad Lesy. Hlavním motivem ochrany je dubový les zachovaný v několika typech (L3.1 Hercynské dubohabřiny, L7.2 Vlhké acidofilní doubravy, ) luční porosty (T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky), mokřady a drobná rašeliniště s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Rozloha navržené přírodní rezervace je 289ha. Ochranné pásmo se nenavrhuje, proto jím bude území do vzdálenosti 50 m od hranice zvláště chráněného území, ve smyslu § 37 zákona č. 114/1992 Sb.

S tiskem návrhu plánu péče se lze seznámit na odboru ochrany prostředí, Jungmannova 35, 4. poschodí, dveře č. 412, vždy v úřední dny pondělí 12 – 17h, středa od 9 -17 hod.

Velkou biologickou i ekologickou hodnotu území nabývá zastoupením mnoha biotopů a mikrobiotopů velké rozmanitosti, které se na poměrně malých plochách střídají – od „suchých“ biotopů na píscích až po vlhké biotopy s rašeliníkem. Území je významné výskytem řady cenných rostlinných společenstev, které patří na území Prahy mezi ohrožené.

Celé území je však nejvíce hodnotné jeho izolovaností a obrovskou kontinuální plochou lesa. Právě značná rozloha lesního celku zabránila eutrofizaci většiny území rezervace z okolních zemědělsky využívaných ploch. Nedochází tak k celkové degradaci – takovéto oligotrofní (území chudé na živiny) území je v dnešní době velice vzácné a ještě více v tak velké ploše. Kontinuálnost plochy lesa vede k vytvoření stabilního mikroklimatu, umožňuje přirozený průběhu přírodních procesů, k výskytu vzácných a hodnotných rostlinných i živočišných společenstev a ve výsledku dává velký potenciál k autoregulačním procesům.

Část území je v překryvu s Evropsky významnou lokalitou Blatov a Xaverovský háj, určenou nařízením vlády č. 132/2005Sb.

Důvodem vyhlášení zvláště chráněného území je zachování tohoto z ekologického hlediska velmi cenného území a jeho ochrana před možnými negativními zásahy.

Ke stažení: PP_Klanovicky_Les-2.jpg, 161 kB;
Navrh_vyhlaseni_prirodni_rezervace_Klanovicky_les_01.pdf, 371 kB;
Navrh_vyhlaseni_prirodni_rezervace_Klanovicky_les_02.pdf, 365 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011