Hlavní menu:

07.06.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Radnice posuzuje dokumentaci pro stavbu PANORAMA Kyje II

Radnice posuzuje dokumentaci pro stavbu PANORAMA Kyje II

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 199/RMČ/2010 ke stanovisku městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby bytového souboru "PANORAMA Kyje II" v k. ú. Kyje při ul. Budovatelská pro obchodní společnosti EKOSPOL, a. s.

Rada městské části Praha 14 se v přijatém usnesení č. 199/RMČ/2010 seznámila se základními údaji na umístění stavby bytového souboru "PANORAMA Kyje II"- objektů A1-A4 a B uvedenými v předložené dokumentaci k územnímu řízení (DÚR) z 02/2010 - investora EKOSPOL, a. s. a v přijatém usnesení dále Rada městské části Praha 14 požaduje:

  • dodržet směrnou část územního plánu - koeficient zeleně KZ ve funkční ploše OB - D a OV - E (úprava), návrh DÚR má deficit plochy cca 1500 m 2,
  • zahrnout do DÚR řešení autobusových zastávek po obou stranách ul. Budovatelská a zajistit její realizaci v průběhu této etapy výstavby,
  • v souladu s výstavbou jednotlivých bytových objektů založit parkovou plochu v severozápadní části dotčeného území a to nejpozději do kolaudace objektů A1-A4.

Bytové domy jsou dopravně napojeny na stávající komunikaci Budovatelskou, která průběžně propojuje městské části Hloubětín a Satalice.

Poznámky:

Dle platného územního plánu je využití pozemků určených pro stavbu jako území čistě obytné OB-C a OB-B a v dalších dvou je využití jako všeobecně obytné OV-C.

Společnost EKOSPOL a. s. podala v roce 2009 podnět na úpravu směrné části územního plánu v oblasti Na Hutích při ulici Budovatelská a to tak, že funkční plochu OV-C navrhla změnit na funkční plochu OV s kódem míry využití území E a dále navrhla změnit funkční plochu OB-C na OB-D. Tento podnět na změnu směrné části územního plánu byl odsouhlasen usnesením Rady městské části Praha 14 č. 56/RMČ/2009, bez projednání v jednotlivých komisích Rady městské části Praha 14. Tímto způsobem dochází k navýšení počtu bytů, intenzity dopravy, parkovacích stání a vyvolané dopravy přibližně o 50 procent.

Podmínkou tohoto souhlasu však bylo, že kolaudace staveb z bytové výstavby II. etapy proběhne až po zprovoznění Vysočanské radiály a prodloužené komunikace Ocelkova. Zároveň Rada městské části Praha 14 požadovala uzavřít dohodu mezi zúčastněnými stranami na vybudování světelného signalizačního zařízení na křižovatce Za Černým Mostem - Cíglerova a řízeného dopravního systému na křižovatce Cíglerova-Slévačská a zahrnout do záměru II. etapy i výstavbu autobusové zastávky v obou směrech při ul. Budovatelské.

Stavba Vysočanské radiály, která probíhá od roku 2003 a bude zřejmě tento rok dokončena nepočítá s protihlukovými opatřeními ve směru obytného souboru PANORAMA Kyje. V současné době je dokončovaná projektová dokumentace pro umístění stavby “komunikace Ocelkova-Lipnická“, která má územní rezervu pro vedení trasy ve vzdálenosti cca 140m od budoucí možné bytové zástavby. Údajně je v návrhu při její jižní straně je navržen modelovaný protihlukový zemní val dosahující převážně výšky 6 m a šířky 20-30 m se svahy, které mají být osety a osázeny keři. Stavba komunikace Ocelkova-Lipnická je zatím v nedohlednu, tak po otevření Vysočanské radiály bude zástavba vystavena hluku z tohoto nového zdroje a vyvolaná doprava z křižovatky s Budovatelskou ulicí se bude soustředit na průjezd touto ulicí a do navazující ulice Za Černým Mostem - Cíglerova-

Související články:

Smlouva o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí se společností EKOSPOL

Dohoda MČ Praha 14 o spolupráci se společností EKOSPOL

Dar společnosti EKOSPOL MČ Praha 14 na zněnu územního plánu

Úprava územního plánu Na Hutích pro EKOSPOL

» Přejít na článek Radnice posuzuje dokumentaci pro stavbu PANORAMA Kyje II na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Panorama Kyje

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011