Hlavní menu:

EKOSPOL - Kyje-Hutě

 
EKOSPOL  - Kyje-Hutě
EKOSPOL - Kyje-Hutě

V platném územním plánu plochy okolo Budovatelské ulice mají uvedeny kódy B nebo C, což znamená „rozvolněnou zástavbu“ – tj. rodinné domky (B), a „nízkopodlažní zástavbu“ (C). Společnost EKOSPOL a. s., která v této oblasti začalo působit jako developer postupně tento územní plán mění a přizpůsobuje si ho pro své podnikatelské záměry a radnice Prahy 14 je v tomto směru velice vstřícná. Vždy pro jednotlivé etapy výstavby povolí nějakou tu změnu, úpravu směrné části územního plánu nebo výjimku. Vše se děje klasickou „salámovou metodou“, kdy každá etapa je z hlediska vlivů na životní prostředí a úprav směrné části územního plánu (změnu charakteru zástavby a navýšení počtu bytů) řešena smostatně, to znamená s konstatování minimálního vlivu na dopravu, životní prostředí, stávající zástavbu apod. Radnice je kupována smlouvou o spolupráci a výsledkem značně navýšeného počtu bytů je darovací smlouva příspěvku na dobudování infrastruktury a řešení vzniklých problémů. Kdo z toho má výrazně vyšší zisk a výhodu je celkem jasné.

(51 článků)

 
20.01.2019, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Připomínky územní studie lokality Na Hutích - do 31.1.2019

Připomínky územní studie lokality Na Hutích - do 31.1.2019

Nejpozději do konce termínu zveřejnění na úřední desce Magistrátu lil m Prahy, tj. do 31. 1. 2019 včetně, lze k územní studii uplatnit připomínky.

Nejpozději do konce termínu zveřejnění návrhu územní studie „Lokality na Hutích, Praha – Kyje“, na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, tj. do 31. 1. 2019 včetně, lze k územní studii uplatnit připomínky. Celý článek ...

16.01.2019, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Projednání a připomínky územní studie lokality Na Hutích

Projednání a připomínky územní studie lokality Na Hutích

Projednání a připomínky návrhu územní studie lokality Na Hutích v Praze-Kyjích

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje oznamuje zahájení jednání nad návrhem územní studie lokality Na Hutích v Praze-Kyjích (vymezení řešeného území je graficky znázorněno v příloze této veřejné vyhlášky). Celý článek ...

06.01.2019, autor: MČ P14, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Rozvoj centra Hutí - veřejné projednání - 15.1.2019

Rozvoj centra Hutí - veřejné projednání - 15.1.2019

Městská část Praha 14 zve občany na veřejné projednání návrhu územní studie „Lokality na Hutích, Praha – Kyje“, kterou pořizuje Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje. Celý článek ...

30.08.2012, autor: Časopis Čtrnáctka číslo 7-8/2012 (jam), kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Radnice je na developery daleko přísnější

Radnice je na developery daleko přísnější

Postoj radnice k výstavbě v Praze 14 se razantně mění a zpřísňuje. Postaralo se o to nové vedení městské části v čele se starostou Radkem Vondrou, které chce do budoucna zamezit nekontrolovatelné bytové výstavbě, jež nebere ohled na potřeby budoucích nájemníků, ale také na potřeby stávajících obyvatel v lokalitě. Tak tomu přitom bylo ve většině případů z dob minulých. Celý článek ...

22.08.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Oznámení o pokračování územního řízení - Panorama Kyje III

Oznámení o pokračování územního řízení - Panorama Kyje III

Odbor výstavby MČ Prahy 14 zveřejnil na úřední desce oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Panorama Kyje III, soubor tří obytných domů, objekty A1, A2, B, Ekospol a.s.,". Celý článek ...

22.08.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Oznámení o pokračování územního řízení - Panorama Kyje II

Oznámení o pokračování územního řízení - Panorama Kyje II

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Panorama Kyje II, objekty C1 a C2, Ekospol a.s.,". Celý článek ...

22.08.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Magistrát vydal rozhodnutí k odvolání k umístění

Magistrát vydal rozhodnutí k odvolání k umístění "Panorama Kyje II"

Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil na úřední desce rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí ÚMČ Praha 14, odboru výstavby, o umístění stavby "Panorama Kyje II", Soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, řadových garáží, technické infrastruktury a veřejného osvětlení, oplocení předzahrádek. Celý článek ...

14.06.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Výzva k vyjádření k podaným odvoláním na stavbu „Panorama Kyje II“

Výzva k vyjádření k podaným odvoláním na stavbu „Panorama Kyje II“

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce Výzvu k vyjádření k podanému odvolání ve věci "Ekospol a.s. Panorama Kyje II". Celý článek ...

13.06.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Připojení objektů Ekospol Kyje na optickou síť

Připojení objektů Ekospol Kyje na optickou síť

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Připojení objektů Ekospol Kyje, Budovatelská ul., Praha 14 na optickou síť Pragonet". Celý článek ...

13.06.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Rada MČ P14 souhlasila s výstavbou bytových domů

Rada MČ P14 souhlasila s výstavbou bytových domů "Panorama Kyje“

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 324/RMČ/2012 k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k výstavbě bytových domů "Panorama Kyje - objekty A, B, C, D, E, F, G, H, I a J", inženýrských sítí a komunikací Praha 9 – Kyje. Celý článek ...

13.06.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Uzavření darovací smlouvy a zřízení věcných břemen se společností Ekospol

Uzavření darovací smlouvy a zřízení věcných břemen se společností Ekospol

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 323/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen se společností Ekospol, a. s. , resp. Ekoreal, s. r. o. Celý článek ...

13.06.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Uzavření dohody o spolupráci při rozvoji MČ P14 se společností Ekospol

Uzavření dohody o spolupráci při rozvoji MČ P14 se společností Ekospol

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 322/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dohody o spolupráci při rozvoji městské části Praha 14 s obchodní společností EKOSPOL, a. s., se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747, Praha 7. Celý článek ...

26.05.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“

Vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“

Úřad m.č. Praha 14, Odbor výstavby, vydal územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“ soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, předzahrádek a zařízení staveniště. Celý článek ...

15.03.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Pokračování řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Pokračování řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce oznámení o pokračování územního řízení (Panorama Kyje II - soubor 5-ti bytových domů, včetně venkovních řadových garáží, komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí a oplocení předzahrádek). Celý článek ...

01.03.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Panorama II má přerušeno územní řízení

Panorama II má přerušeno územní řízení

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce výzvu k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a oznámení přerušení územního řízení pro stavbu „Soubor 5-ti bytových domů, včetně venkovních řadových garáží, komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí a oplocení předzahrádek“, společnosti EKOSPOL a.s. Celý článek ...

16.01.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Pokračování řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Pokračování řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce rozhodnutí o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání stavby „Panorama Kyje II". Jedná se o soubor 5-ti bytových domů, včetně venkovních řadových garáží, komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí a oplocení předzahrádek). Celý článek ...

20.12.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Radnice řeší smlouvy se společností Ekospol

Radnice řeší smlouvy se společností Ekospol

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 718/RMČ/2011 k návrhu odpovědi na dopis obchodní společnosti Ekospol, a. s. Celý článek ...

03.12.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Vyjádření k podaným odvoláním na stavbu „Panorama Kyje II“

Vyjádření k podaným odvoláním na stavbu „Panorama Kyje II“

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce Výzvu k vyjádření k podanému odvolání (Ekospol a.s. Panorama Kyje II). Celý článek ...

21.11.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Ekospol má problém se smlouvami

Ekospol má problém se smlouvami

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 641/RMČ/2011 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Ekospol, a.s. Celý článek ...

07.11.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Panorama Kyje II - výzva k doplnění žádosti

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce výzvu k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (Panorama Kyje II - Soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, předzahrádek). Celý článek ...

08.09.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Vyjádření občanského sdružení KOK k umístění stavby Panorama Kyje II

Vyjádření občanského sdružení KOK k umístění stavby Panorama Kyje II

Dne 8.9.2011 podalo občanské sdružení Kyjský občanský klub, jako účastník správního řízení, připomínky k umístění navrhované stavby „Panorama Kyje II“. Celý článek ...

30.08.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby

Vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby "Panorama Kyje II"

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 511/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby "Panorama Kyje II". Celý článek ...

08.08.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Pokračování územního řízení Panorama II

Pokračování územního řízení Panorama II

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu "Panorama Kyje II" na soubor 5-ti bytových domů. Celý článek ...

12.07.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Magistrát zrušil umístění stavby Panorama Kyje II

Magistrát zrušil umístění stavby Panorama Kyje II

Magistrát hl. m. Prahy vydal rozhodnutí OST-2476/2011, kterým vydané rozhodnutí Úřadu městské části Praha 14, odboru výstavby a dopravy o umístění stavby „Panorama Kyje II“ zrušil věc a vrátil jí k novému projednání. Celý článek ...

10.04.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Vyjádření k podaným odvoláním na stavbu „Panorama Kyje II“

Vyjádření k podaným odvoláním na stavbu „Panorama Kyje II“

Odbor výstavby a dopravy úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce výzvu k vyjádření k podaným odvoláním proti rozhodnutí o umístění stavby „Panorama Kyje II“. K vzdanému rozhodnutí o umístění stavby „Panorama Kyje II“ podali odvolání celkem tři subjekty. Celý článek ...

22.03.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Radnice se odvolá proti stavbě Panorama Kyje II

Radnice se odvolá proti stavbě Panorama Kyje II

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 196/RMČ/2011 k odvolání městské části Praha 14 proti rozhodnutí o umístění stavby "Panorama Kyje II". Celý článek ...

16.03.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Odvolání MČ Praha 14 ke stavbě Panorama Kyje II

Odvolání MČ Praha 14 ke stavbě Panorama Kyje II

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 158/RMČ/2011 k postupu městské části Praha 14 při projednávání záměru bytové výstavby "PANORAMA KYJE" obchodní společnosti EKOSPOL, a. s. Celý článek ...

16.03.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“

Úřad m.č. Praha 14, Odbor výstavby a dopravy, vydal územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje II“ - soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, předzahrádek a zařízení staveniště. Celý článek ...

15.02.2011, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „PANORAMA KYJE III“, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o výstavbu třetí etapy PANORAMA KYJE (tři bytové domy (A1, A2 a B) s celkovým počtem 151 bytových jednotek). Oznamovatelem záměru je společnost EKOSPOL, a. s. Celý článek ...

09.01.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Plánované komunikace Budovatelská – Mladoboleslavská - Ocelkova

Opět se opakuje územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o novém opakovaném zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu „Panorama Kyje II“ na soubor 5-ti bytových domů. Již to již druhé opakování jednání a změna termínu. Celý článek ...

05.01.2011, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Zóna havarijního plánování Plnírny Satalice, Český Plyn

Územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Dne 3.1.2011 proběhlo na Odboru výstavby a dopravy MČ Praha 14 veřejné ústní jednání na stavbu „Panorama Kyje II“. Společnost EKOSPOL a.s. podala žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Panorama Kyje II“ (soubor 5-ti bytových domů, včetně komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, předzahrádek a zařízení staveniště). Celý článek ...

25.11.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu "Panorama Kyje II" na soubor 5-ti bytových domů. Z důvodu nesplnění povinnosti žadatele zveřejnění informace o záměru v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona došlo k zrušení původního termínu projednání žádosti na veřejném ústním jednání a byl stanoven nový termín na 3.1.2011. Celý článek ...

06.11.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Územní řízení ke stavbě Panorama Kyje II

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu "Panorama Kyje II" na soubor 5-ti bytových domů na . Celý článek ...

10.06.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

Předmětem „Oznámení záměru“ dle zákona č.100/2001 Sb. je výstavba tří bytových domů s názvem „PANORAMA KYJE III“. Součástí budou také komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, oplocení a vegetační úpravy. Jedná o tři bytové domy (A1, A2 a B) s celkovým počtem 151 bytových jednotek, přičemž objekty A1 a A2 jsou totožné a mají po 45 bytech, objekt B má bytových jednotek 61. Bytový soubor bude disponovat celkem s 83 garážovými stáními a 67 stáními na povrchu. Celý článek ...

08.06.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Dohoda MČ Praha 14 o spolupráci se společností EKOSPOL

Dohoda MČ Praha 14 o spolupráci se společností EKOSPOL

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 197/RMČ/2010 k návrhu na uzavření dohody o spolupráci s obchodní společností EKOSPOL, a. s., se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747, Praha 7 při rozvoji městské části Praha 14. Celý článek ...

08.06.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Dar společnosti EKOSPOL MČ Praha 14 za zněnu územního plánu

Dar společnosti EKOSPOL MČ Praha 14 za zněnu územního plánu

Společnost EKOSPOL podala návrh darovací smlouvy ve výši 1,5 mil. Kč, základě souhlasu Rady městské části Praha 14 (v únoru 2007) s úpravou územního plánu (s navýšením kódu využití území, který se vztahoval se k navýšení počtu bytových jednotek) pro výstavbu bytových domů označených jako lokalita „PANORAMA Kyje I“. Celý článek ...

07.06.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Radnice posuzuje dokumentaci pro stavbu PANORAMA Kyje II

Radnice posuzuje dokumentaci pro stavbu PANORAMA Kyje II

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 199/RMČ/2010 ke stanovisku městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby bytového souboru "PANORAMA Kyje II" v k. ú. Kyje při ul. Budovatelská pro obchodní společnosti EKOSPOL, a. s. Celý článek ...

10.05.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Smlouva o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí se společností EKOSPOL

Smlouva o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí se společností EKOSPOL

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 198/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí a komunikací v rámci výstavby obytného komplexu PANORAMA KYJE. Celý článek ...

23.03.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
EIA - závěr zjišťovacího řízení pro bytové domy „PANORAMA KYJE II“

EIA - závěr zjišťovacího řízení pro bytové domy „PANORAMA KYJE II“

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru bytové domy „PANORAMA KYJE II“, Praha 14, k. ú. Kyje“, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Celý článek ...

20.02.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Ekospol i dnes prodává byty „na papíru“

Ekospol i dnes prodává byty „na papíru“

Koncem ledna 2010 zahájila společnost EKOSPOL prodej druhé etapy projektu Panorama II Kyje, v níž nabídla celkem 90 bytů. Za dva měsíce dle informací z médií zmizelo z nabídky již 54 bytů, což představuje přesně 60 %. Celý článek ...

30.01.2010, autor: Stavitel.iHNed.cz 27. 1. 2010 , kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Odstatroval prodej projektu Panorama Kyje II.

Odstatroval prodej projektu Panorama Kyje II.

Jeden z nejvýznamnějších českých rezidenčních developerů, společnost EKOSPOL a.s., dnes zahajuje prodej bytů v druhé etapě úspěšného projektu Panorama Kyje.
Celý článek ...

05.12.2009, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Další námitky ke konceptu nového územního plánu – Kyje Hutě

Další námitky ke konceptu nového územního plánu – Kyje Hutě

V prostoru Kyje - Hutě vznikla další občanská iniciativa, která vytvořila další námitky ke konceptu nového územního plánu v oblasti Prahy 9 - Kyje-Hutě. V Praze 9 - Kyje-Hutě je v plánu rozsáhlá nová výstavba na polích, která oproti dnes platnému územnímu plánu má být rozlehlejší, vyšší a místo rodinných či nízkých domků dovoluje činžáky. Celý článek ...

20.10.2009, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Vyjádření rady MČ Prahy 14 k projektu Panorama Kyje II

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 542/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Bytové domy "PANORAMA KYJE II", Praha 14, k. ú. Kyje. Celý článek ...

05.10.2009, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Ortomapa - bytové domy PANORAMA KYJE II

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE II

Navrhovaný bytový soubor PANORAMA KYJE II je orientován po obou stranách komunikace Budovatelská, která spojuje městské části Praha 14 a Praha Satalice. V projektu je navrženo šest bytových domů s předběžným počtem 429 bytových jednotek. Jedná se o byty ve velikostním rozložení od 1 KK po 4 KK. Celý článek ...

24.03.2009, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Úprava směrné části územního plánu pro "Obytný soubor Kyje"

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 171/RMČ/2009 k úpravě směrné části ÚPn pro "Obytný soubor Kyje" v oblasti Na Hutích při ul. Budovatelská - ul. Vizovická. Celý článek ...

05.02.2009, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Úprava územního plánu Na Hutích pro EKOSPOL

Úprava územního plánu Na Hutích pro EKOSPOL

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 56/RMČ/2009 k úpravě směrné části ÚPn v oblasti Na Hutích při ul. Budovatelská. Na základě podnětu obchodní společnosti EKOSPOL, a. s. na úpravu směrné části ÚPn v oblasti Na Hutích při ul. Budovatelské. Celý článek ...

13.05.2008, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Změna územního plánu při ulici Budovatelská

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 258/RMČ/2008 k úpravě směrné části ÚPn SÚ hl. m. Prahy kódů míry využití území ve funkčních plochách OB, OV a SV při ul. Budovatelská. Rada městské části Praha 14 na základě doporučení komise územního plánování a nesouhlasí s navrženou změnou územního plánu a požaduje předložit novou studii, která by zahrnovala všechny rozvojové plochy při ul. Budovatelská s funkčním využitím a kódy OV-E, SV-D a OB-D ( východně od ul. Budovatelské), plochy navazující na stávající rodinnou zástavbu ponechat s kódem OB-B, dodržela příslušné koeficienty KPP, KZ a zohlednila připomínky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení. Dále požaduje předložit studii dopravního režimu křižovatky Cíglerova - Za Černým mostem a realizovat dopravní opatření, které vyplyne z návrhu dopravní studie křižovatky Cíglerova - Za Černým mostem.

20.10.2007, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje I“

Vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Panorama Kyje I“

Úřad m.č. Praha 14, Odbor výstavby a dopravy, vydal územní rozhodnutí pro stavbu Bytové domy "PANORAMA KYJE" včetně inženýrských sítí a komunikací Praha, Kyje. Celý článek ...

30.05.2007, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
EIA - Bytové domy

EIA - Bytové domy "Panorama KYJE" - vyjádření KOK

Dne 30.5.2007 podal Kyjský občanský klub vyjádření k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr výstavby bytových domů PANORAMA - Praha 14, Kyje, ve kterém nesouhlasí s navrhovanou variantou A (dle návrhu úpravy směrné části územního plánu pozemku parc. č. 2575/3 a 2575/6 k. ú. Kyje ve funkčním území čistě obytném OB z kódu C 9 na E 9). Celý článek ...

10.05.2007, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

EIA - Bytové domy "Panorama KYJE"

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil oznámení EIA záměru "Bytové domy "Panorama KYJE", Praha 14, k.ú. Kyje", který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o výstavbu šesti bloků bytových domů umístěnou mezi ulicí Budovatelská a prodloužením ulice Jamská. Zastavěná plocha je 6 874,5 m2 a v šesti bytových blocích je 221 bytů (156 stání v garážích a 68 stání na povrchu). Mezi jednotlivými bloky jsou komunikace, parkoviště, zeleň.
Celý článek ...

10.03.2007, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě
Úprava územního plánu Na Hutích pro EKOSPOL (PANORAMA I)

Úprava územního plánu Na Hutích pro EKOSPOL (PANORAMA I)

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 142/RMČ/2007 k podnětu na úpravu směrné části územního plánu pozemku parc. č. 2575/3 a 2575/6 k. ú. Kyje ve funkčním území čistě obytném OB z kódu C 9 na E 9. Celý článek ...

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
13.01.2011 14:01:36, Josef Jírů
Ekospol a jeho přístup

Maximalizace množství postavených bytů, zisku bez ohledu na to zda pro obyvatele je dostatek zeleně veřejné zeleně.
Občanskáé vybavenosti???
V oblasti bude tak asi plánovaných 1500 obyvatel bez dalšího vybavení (park, hřišě, náměstí či podobná plocha).
Škola, školka, obchodní síť???
Vede to pouze k tomu že všichni obyvatelé bnudou muset mít auto (možná i více než jedno) a neustále jezdit.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

» Všechny kategorie článků


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011