Hlavní menu:

25.03.2013, autor: KOK, kategorie: Broumarská Sever - Jih

Veřejná soutěž o návrh na „Územní rozvoj Starých Kyjí“

Veřejná soutěž o návrh na „Územní rozvoj Starých Kyjí“

Městská část Praha 14 vyhlásila oznámením o uveřejnění veřejné zakázky Soutěž o návrh na "Územní rozvoj Starých Kyjí, potenciální nové lokální centrum MČ Praha 14". Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu, který pomůže definovat indentitu městské části, podpoří spojitost urbanizovaného prostoru městské části, vytvoří lokální centrum a bude přitom respektovat a zhodnocovat osobité podmínky místa.

Cílem soutěže je nalezení optimálního urbanistického řešení, které pomůže nově definovat identitu městské části, podpoří spojitost urbanizovaného prostoru městské části, vytvoří lokální centrum a bude přitom respektovat a zhodnocovat osobité podmínky místa, které představuje pro městskou část nepostradatelnou hodnotu právě v souvislosti s potenciálem charakterizovaným shora v úvodu zadání. Veřejná soutěž má napomoci vyhledat toto řešení cestou prověření co možná širokého názorového spektra a škály přístupů k řešení.

Výsledný návrh bude podkladem, nebo má umožnit vytvoření podkladu, pro vznikající nový Územní plán hl. m. Prahy, pro jednání s vlastníky jednotlivých areálů, případné majetkoprávní úpravy, přiměřenou regulaci iniciativ developerů a další postupy a práce směřující k dotvoření území.

K řešení je určeno rozšířené jádro historické obce Kyjí, které je zhruba vymezeno zářezem železniční trati Praha – Kolín, ulicí Za Školou, západním a severním okrajem Krčínova náměstí, odsazenou linií paralelní s břehovou čárou Kyjského rybníka a s úsekem oddělovací hráze, západním okrajem stávajících hřišť, hranicí lesa, tokem Rokytky na jihovýchodě a hranicí zástavby na jihu.

Odevzdání soutěžních návrhů je stanoveno na 4. 6. 2013 do 14 hod. (v podatelně úřadu MČ Praha 14 nebo poštou). Předpokládané ceny a odměny jsou plánovány ve výši 270 tis. Kč. Lhůta k podání dotazů je 22. 4. 2013 a lhůta k zodpovězení dotazů je do 29. 4. 2013. Datum konání hodnotícího zasedání poroty je stanoveno na 7. - 12. 6. 2013.

Porota:

Bc. Radek Vondra, starosta MČ Praha 14

Ing. arch. Milan Veselý, hlavní architekt MČ Praha 14, - místopředseda poroty

Ing. arch. Václav Škarda, nezávislý

Ing. arch. Pavel Obermann, nezávislý

Ing. arch. Pavel Hnilička - předseda poroty, nezávislý

Náhradníci poroty:

Josef Kutmon, zastupitel a člen dopravní komise

Ing. arch. Miroslav Soukup – člen komise ÚR a ŽP

Ing. arch. Petr Starčevič, nezávislý

Ing. arch. Klement Valouch, nezávislý

Blíže viz informace na portálu České komory architektů

http://www.cka.cc/souteze/probihajici/uzemni-rozvoj-starych-kyji-potencialni-nove-lokalni-centrum-mc-praha-14

Podrobnosti viz http://sluzby.e-zakazky.cz/Detail-Verejne-Zakazky

Evidenční číslo ISVZUS: 348826, Identifikátor: P13V00000006

Zdroj: http://www.praha14.cz/vyber_riz/mcp14_vz_nove_lokalni_centrum_220313.pdf

» Přejít na článek Veřejná soutěž o návrh na „Územní rozvoj Starých Kyjí“ na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Soutěžní podmínky, 280 kB;
1_01-2-3_Zadani_Historie_Vychozi-ulohy.pdf, 222 kB;
2_vymezeni-uzemi_plan.pdf, 1 MB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011