Hlavní menu:

03.01.2018, kategorie: Metropolitní plán

Metropolitní plán

Metropolitní plán

Metropolitní plán hlavního města Prahy se měl stát novým územním plánem hlavního města Prahy, jehož pořízení bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze 7. 6. 2012. Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor stavební a územního plánu MHMP, projektantem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, při kterém zpracování plánu zajišťuje Kancelář metropolitního plánu.
Zadání Metropolitního plánu bylo schváleno v září 2013 Zastupitelstvem hl. m. Prahy. V dubnu 2014 byla představena první část Konceptu odůvodnění Metropolitního plánu, který je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti.
V dubnu 2018 byl Metropolitní plán oficiálně předán pořizovateli. Dle schváleného harmonogramu se předpokládá finální schválení Metropolitního plánu v roce 2022.
Metropolitní plán by měl mít oproti předchozímu Územnímu plánu hl. m. Prahy menší škálu barev, které navíc budou mít zcela jinou funkci – místo charakteru plochy určí míru jejího povoleného zatížení, po vzoru moderních územních plánů jako je například v rakouské Vídni.
Nově bude Metropolitní plán popisovat charakter jednotlivých lokalit. Lokality budou základní plochy územního plánu vymezené podle převažujícího charakteru. Charakter lokality se odvíjí od jejího historického vývoje, typu zástavby a jejích funkcí, výškové hladiny staveb, přírodně krajinného rázu, charakteru veřejných prostranství, sociálně ekonomických a kulturně civilizačních skutečností a jejich projevů. Lokality nemusí nutně respektovat hranice mezi jednotlivými městskými částmi.

Ke stažení: Popis lokalit Metropolitního plánu - Praha 14

Metropolitní plán je územní plán hlavního města Prahy. Územní plán určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet, kde se smí a nesmí stavět apod.
Metropolitní plán rozděluje území hlavního města na více než 700 lokalit, každá spadá do jednoho ze 13 typů zastavitelných území (mezi nimi je například historická část města, bloková struktura či průmyslové areály). Pokud má lokalita v plánu písmeno "Z", znamená to, že je zastavitelná. Případná nová zástavba však musí respektovat charakter lokality. Každá lokalita dále spadá do jednoho ze čtyř způsobů využití - obytný, rekreační, produkční nebo přírodní. Plán tak určuje, jaká činnost zde může a nemůže probíhat.
Výstavbu v jednotlivých lokalitách bude nově omezovat výšková regulace, která jasně určí, jaká bude maximální povolená výška budov. Ta vychází z výšky stávající zástavby.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011