Hlavní menu:

23.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Připomínka KOK - Bezmotorová doprava Nad Kyjským Rybníkem

Připomínka KOK - Bezmotorová doprava - lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem
Vymezení plochy připomínky - Bezmotorová doprava - lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Bezmotorová doprava - lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem a navrhuje vyznačit pěší propojení ulicí Hůrská, které by propojovalo stanice metra Rajská Zahrada, budoucí vlakovou zastávku Rajská Zahrada a lokální centrum umístěné u stanice metra Rajská Zahrada se sídlištěm Lehovec a parkem Aloisov. Další propojení je potřebné od sídliště Lehovec přes místní park Rybníčky na Lehovci (transformační plocha 412/307/5127 o rozloze 6338m2 je vymezená pro vznik nového parku 123/307/2324 Rybníčky na Lehovci) a Metujskou ulicí ke Kyjskému rybníku.

Připomínka:

Bezmotorová doprava - lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem

Lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem
http://www.praha14jinak.cz/_d/307_Nad_Kyjskym_Rybnikem-1.pdf

Věcný obsah připomínky:
V popisu lokality 307 / Nad Kyjským Rybníkem je uvedeno, že cílem je „Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné stavební, stabilizované, obytné lokality Nad Kyjským Rybníkem se strukturou zahradního města.“
Lokalita Nad Kyjským Rybníkem je zde vymezena jako lokalita zahradního města a cílem navržených regulativů je zachování prostorového uspořádání, rozvíjení ulicí sítě, zachování homogenního výškového uspořádání zástavby a napojení veřejných prostranství lokality na parkovou lokalitu Park Aloisov, dále posílení propojení skrz park Rybníčky na Lehovci.

Tento popis cílového stavu je zásadním popisem této lokality, který však neříká nic o vazbách na okolí. Jedná se zejména o bezmotorovou dopravu a vymezení bezpečných pěších propojení této lokality s okolím (park Aloisov, sídliště Lehovec, Kyjský rybník, stanice metra Rajská Zahrada, budoucí vlaková zastávka Rajská Zahrada a lokální centrum umístěné u stanice metra Rajská Zahrada.

Návrh:
Navrhujeme vyznačit pěší propojení ulicí Hůrská, které by propojovalo stanice metra Rajská Zahrada, budoucí vlakovou zastávku Rajská Zahrada a lokální centrum umístěné u stanice metra Rajská Zahrada se sídlištěm Lehovec a parkem Aloisov. Další propojení je potřebné od sídliště Lehovec přes místní park Rybníčky na Lehovci (transformační plocha 412/307/5127 o rozloze 6338m2 je vymezená pro vznik nového parku 123/307/2324 Rybníčky na Lehovci) a Metujskou ulicí ke Kyjskému rybníku.
Veřejná prostranství a propojení určená pro bezmotorovou dopravu musí zajistit dostatečnou ochranu pro slabší a zranitelnější uživatele před silnějšími a potenciálně nebezpečnějšími uživateli. Jedině tak můžou motivovat k šetrnějšímu a ohleduplnějšímu chování.
Obecně je vhodné přizpůsobit řešení potřebám různých druhů pohybu v prostoru a u preferovaných pěších propojení by preference jednotlivých druhů dopravy měla být v následujícím pořadí:
1. pěšky
2. na kole
3. autem
Toto pořadí preferencí vychází zejména ze zátěže a rizik pro slabší a zranitelnější uživatele před silnějšími a potenciálně nebezpečnějšími uživateli.
Cílem by mělo být vytvořit klidné a zklidněné ulice se sdíleným prostorem, které by sloužily jako propojení skrz obytnou čtvrť nad Kyjským rybníkem a odstranit tak bariéry pro větší využití těchto přirozených tras a zvýšení bezpečnosti pohybu a pobytu pěších občanů, kteří již tyto trasy využívají a dalších občanů, kteří by je v budoucnu preferovali jejich využití, pokud by došlo k zajištění dostatečné ochrany a zklidnění těchto tras.

» Přejít na článek Připomínka KOK - Bezmotorová doprava Nad Kyjským Rybníkem na webu https://plan.app.iprpraha.cz/.

Ke stažení: Připomínka KOK - Bezmotorová doprava - lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem, 203 kB;
Popis lokality - 307 / Nad Kyjským Rybníkem, 2 MB;
Vymezení plochy připomínky - Bezmotorová doprava - lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem, 635 kB

Ke stažení: Připomínky Kyjského občanského klubu k návrhu Metropolitního plánu na Praze 14

Připomínky Kyjského občanského klubu k návrhu Metropolitního plánu na Praze 14
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011