Hlavní menu:

22.07.2018, autor: KOKO, kategorie: Metropolitní plán

Připomínka KOK - Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy

Připomínka KOK - Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy
Vymezení plochy připomínky - Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy a navrhuje zrušení koridoru pro Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) a souvisejících staveb (MÚK, přivaděče) v Metropolitním plánu.

Připomínka:
Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy
Lokalita 901 / Kyje – Horní Počernice
http://www.praha14jinak.cz/_d/901_Kyje-Horni_Pocernice.pdf
Lokalita 918 / Satalice – Černý Most

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/152 Rozšíření Pražského okruhu (SOKP) - úsek Satalice - Běchovice dle ZÚR
910-610/-/90 Úprava ulice Chlumecké u D11

Současný návrh Silničního okruhu kolem Prahy dle MP a ZÚR hl.m. Prahy:
• zavádí na území hl.m. Prahy tranzitní, zejména kamionovou dopravu. Ve skutečnosti se nejedná o „okruh“, ale o „průtah“, který přivede do několika městských částí na severu a východě Prahy (mezinárodní) nákladní tranzit.
• je v rozporu s evropskou legislativou o transevropských dopravních sítích TEN-T (nařízení č. 1315/2013/EU), neboť vede zastavěným a zastavitelným územím a nechrání obyvatele Prahy před nepříznivými účinky tranzitní silniční dopravy.
• vychází z koncepce 60. let minulého století a nebere ohled na zásadní změny, ke kterým mezitím došlo (nárůst počtu obyvatel o cca 400 000, rozvoj města, 15-násobný nárůst dopravní zátěže, vstup do EU, atd.). Tehdy byla v navrhované trase okruhu pole a aut jezdilo minimum. Nyní tam jsou sídliště a rezidenční lokality s občanskou vybaveností. Je naprosto nevhodné, aby sem byla umístěna transevropská dálnice na základě desítky let starých plánů.
• přivede obrovskou dopravní zátěž do oblasti, která je již nyní vystavena negativním účinkům tranzitní kamionové dopravy. Městské části podél úseku 510 jsou navíc zatíženy obřími logistickými a obchodními centry.
• způsobí vážné dopravní komplikace na některých úsecích SOKP a navazujících komunikacích. Úsek 510 mezi Černým Mostem a Horními Počernicemi se má stát nejvytíženější komunikací v ČR z hlediska počtu a hustoty kamionů. Z oficiálních prognóz vyplývá, že kapacita komunikace 2x3 pruhy nebude stačit. Navíc je zde problém s velkým počtem mimoúrovňových křižovatek na velmi krátkém úseku.
• Bude mít za následek výrazné zhoršení životního prostředí v dotčených lokalitách, především hlukové situace a kvality ovzduší a s tím související zvýšení zdravotních rizik.
• vede v těsné blízkosti či protíná několik přírodních památek, ÚSES a EVL Natura 2000 (Vinořský park, Chvalský lom, Xaverovský háj, Počernický rybník, Lítožnické rybníky, atd.).

Nebyly řádně a objektivně posouzeny alternativy SOKP. Je potřebné provést objektivní posouzení variant řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl.m. Prahy a vybrat tu, která se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje. Nejvhodnější variantu z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje zakotvit s regulativy do Metropolitního plánu.

Návrh:
Nesouhlasíme s navrhovaným vymezením koridoru pro Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) a souvisejících staveb (MÚK, přivaděče) a požadujeme jejich zrušení v Metropolitním plánu (MP).

» Přejít na článek Připomínka KOK - Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy na webu https://plan.app.iprpraha.cz/.

Ke stažení: Připomínka KOK - Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy, 213 kB;
Vymezení plochy připomínky - Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy, 747 kB

Ke stažení: Připomínky Kyjského občanského klubu k návrhu Metropolitního plánu na Praze 14

Připomínky Kyjského občanského klubu k návrhu Metropolitního plánu na Praze 14
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011