Hlavní menu:

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Připomínka KOK - Rozšíření areálu Coca‑Cola o rozvojovou plochu

Připomínka KOK - Rozšíření areálu Coca‑Cola o rozvojovou plochu 413/582/2448
Vymezení plochy připomínky - Rozšíření areálu  Coca‑Cola o rozvojovou plochu 413/582/2448

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Připomínka KOK - Rozšíření areálu Coca‑Cola o rozvojovou plochu 413/582/2448 a navrhuje Rozvojovou plochu 413/582/2448 připojit k sousední nezastavitelné rekreační lokalitě 901 / Kyje – Horní Počernice, typ struktury: leso - zemědělská krajina, která by zajistila zachování ploch přírodního charakteru.

Připomínky:
Rozšíření areálu Coca‑Cola o rozvojovou plochu 413/582/2448

Lokalita 582 / Za Kyjemi
http://www.praha14jinak.cz/_d/582_Za_Kyjemi.pdf

Jedná se o stanovení rozvojových ploch:
Rozvojová plocha 413/582/2448 o rozloze 49599 m2

Věcný obsah připomínky:
Nesouhlasíme s vymezením části lokality 582/Za Kyjemi, rozvojová plocha 413/582/2448 o rozloze 49599 m2, vymezené jako zastavitelná produkční lokalita a s návrhem jejich regulativů.

Navrhujeme:
Rozvojovou plochu 413/582/2448 připojit k sousední nezastavitelné rekreační lokalitě 901 / Kyje – Horní Počernice, typ struktury: leso - zemědělská krajina, která by zajistila zachování ploch přírodního charakteru.
Požadujeme zachování stávajícího stavu nezastavěného území, která má nemalý význam pro životní prostředí obytných oblastí Hostavic a Jahodnice a pro posílení životního prostředí kolem toku Rokytky, zejména lokálního biokoridoru - 512/-/5126 LBK Slatina – Čihadla.

» Přejít na článek Připomínka KOK - Rozšíření areálu Coca‑Cola o rozvojovou plochu na webu https://plan.app.iprpraha.cz/.

Ke stažení: Připomínka KOK - Rozšíření areálu Coca‑Cola o rozvojovou plochu 413/582/2448, 162 kB;
Lokalita 582 / Za Kyjemi, 2 MB;
Vymezení plochy připomínky - Rozšíření areálu Coca‑Cola o rozvojovou plochu 413/582/2448, 443 kB

Ke stažení: Popis lokalit Metropolitního plánu - Praha 14

Metropolitní plán je územní plán hlavního města Prahy. Územní plán určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet, kde se smí a nesmí stavět apod.
Metropolitní plán rozděluje území hlavního města na více než 700 lokalit, každá spadá do jednoho ze 13 typů zastavitelných území (mezi nimi je například historická část města, bloková struktura či průmyslové areály). Pokud má lokalita v plánu písmeno "Z", znamená to, že je zastavitelná. Případná nová zástavba však musí respektovat charakter lokality. Každá lokalita dále spadá do jednoho ze čtyř způsobů využití - obytný, rekreační, produkční nebo přírodní. Plán tak určuje, jaká činnost zde může a nemůže probíhat.
Výstavbu v jednotlivých lokalitách bude nově omezovat výšková regulace, která jasně určí, jaká bude maximální povolená výška budov. Ta vychází z výšky stávající zástavby.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011