Hlavní menu:

28.12.2011, kategorie: Coca Cola Kyje

Coca Cola - přerušení řízení ke kácení dřevin

dřevin a vyzval společnost Coca - Cola HBC Česká republika, s. r. o. k odstranění nedostatků v žádosti ve věci pokácení 1 ks listnaté dřeviny (jasan) a 1809 m2 keřového porostu (myrobalán, slivoň, růže šípková, třešeň, bez černý, dub, ptačí zob, trnka, jasan, vrba jíva, tavola, svída, skalník, meruzalka).

Společnost Coca – Cola podala dne 19.10.2011 žádost o pokácení 1 ks listnaté dřeviny (jasan) a 1809 m2 keřového porostu (myrobalán, slivoň, růže šípková, třešeň, bez černý, dub, ptačí zob, trnka, jasan, vrba jíva, tavola, svída, skalník, meruzalka). Žádost se týkala pozemků parc. č. 889/2, 888/6, 1016/3, 1016/4, 888/3, 888/1, k. ú. Hostavice a parc. č. 2653/38, 2659/1, k. ú. Kyje. Na základě místního šetření a dodané dokumentace zjistil Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14, že dodané podklady nejsou úplné a je nutné přesně specifikovat rozsah kácených dřevin, neboť byl zjištěn zásadní nesoulad mezi podanou žádostí a skutečným stavem. Z tohoto důvodu bylo řízení přerušeno a společnosti Coca – Cola byla určena lhůta, do 30-ti dnů ode dne doručení této výzvy, k doplnění podkladů o přesnou specifikaci kácených dřevin.

Pokud nebudou tyto závažné nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení v souladu s úst. § 66 odst. l písm. c) správního řádu zastaveno.

Ke stažení: Coca_Cola_preruseni_rizeni_2011_12_20-01.jpg, 858 kB;
Coca_Cola_preruseni_rizeni_2011_12_20-02.jpg, 496 kB

Ke stažení: Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Rok 2012 - záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

Rok 2019 - nový záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce cca 20 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011