Hlavní menu:

21.10.2013, autor: KOK, kategorie: Coca Cola Kyje

EIA - Ukončení procesu posuzování vlivů záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC“

Anketa

Souhlasíte s návrhem stavby nové skladovací haly Coca-Cola o výšce 36 m a rozměrech 150 x 115 m?
 
EIA - Ukončení procesu posuzování vlivů záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC“

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice" na žádost oznamovatele záměru, společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.

Poté, co bylo rozhodnuto, že se u záměru bude posuzovat vliv na životní prostředí, požádal investor o ukončení procesu posuzování. Nemůže tedy žádat o územní rozhodnutí ani stavební povolení. Stále však ještě hrozí, že investor (Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.) od záměru neustoupí, může upravit projektovou dokumentaci tak, aby vyhověla připomínkám a zažádat o nové projednání záměru v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí.

Postup procesu EIA

Dne 05.12.2012 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice". Následně bylo zahájeno zjišťovací řízení.

Dne 04.03.2013 bylo zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, protože se jedná o záměr, jehož realizace i provoz může významným způsobem ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí.

Dne 10.10.2013 obdržel OZP MHMP dopis AS CHEMOPRAG, a.s. ze dne 08.10.2013, v němž jako oprávněný zástupce oznamovatele (Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.; IČ: 41189698; Českobrodská 1329,198 21 Praha 9 - Kyje) požaduje ukončit proces posuzování vlivů na životní prostředí z důvodu rozhodnutí investora zastavit všechny činnosti spojené s přípravou výše uvedeného stavebního záměru a veškerou projektovou přípravu akce.

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy proto ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí proces posuzováni vlivů na životní prostředí záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice" ukončil.

Současně OZP MHMP upozorňuje, že předmětný záměr nadále vyžaduje provedení posouzení vlivů na životní prostředí, neboť se jedná o záměr uvedený v § 4 zákona. U záměrů či jejich změn, které jsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle § 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nelze bez závěrů zjišťovacího řízení, popř. stanoviska, vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru.

Blíže viz oznámení a související dokumentace, která je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA844.


Blíže viz www stránky záměru

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA844

Ke stažení: Coca_Cola_ukonceni_EIA-1.pdf, 165 kB;
Coca_cola_Hala_umisteni-7.jpg, 97 kB;
Vizualizace_Coca-Cola_Hostavice_Lomnicka_Pilska-12-6.jpg, 376 kB

Ke stažení: Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Rok 2012 - záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

Rok 2019 - nový záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce cca 20 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

31.12.2012 08:30:06

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)
Praha, Kyje, Hostavice

Fotografie a vizualizace návrhů skladovací haly Coca-Cola rok 2012 a rok 2019

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011