Hlavní menu:

14.03.2012, autor: KOK, kategorie: Coca Cola Kyje

IPPC – vydání 5. změny integrovaného povolení pro Coca -Cola

IPPC – vydání 5. změny integrovaného povolení pro Coca -Cola

Odbor ochrany prostředí MHMP projednal a vydal již pátou změnu integrovaného povolení pro zařízení „Závod na výrobu nealkoholických nápojů“ provozovatele Coca -Cola HBC Česká republika, s.r.o. Jedná se o změnu v dokumentaci, která se týká nakládání s odpadními vodami - zrušení sedimentační jímky.

Provozovatel zařízení dne 01.02.2012 ohlásil OOP MHMP zrušení vodního díla sedimentační jímky a požádal o změnu integrovaného povolení. Postup ohlášení provozovatele nebyl v souladu se zákonem o integrované prevenci. Provozovatel zařízení záměr zrušit sedimentační jímku neohlásil OOP MHMP jako plánovanou změnu v provozu zařízení podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Změnu v provozu zařízení s žádosti o změnu integrovaného povolení ze dne 01.02.2012 provozovatel oznámil v době, kdy již byla jímka stavebně zrušena. Závazné podmínky provozu sedimentační jímky (monitoring množství a kvality odpadních vod odváděných ze sedimentační jímky do kanalizace pro veřejnou potřebu, dodržování provozního řádu) stanovené integrovaným povolením v době oznámení byly ještě v platnosti.

Provozovatel se žádosti o změnu integrovaného povolení předložil kopii zdůvodnění požadavku na odstranění stavby, kopií souhlasu s odstraněním sedimentační jímky - vydán PVS a.s. dne 08.08.2011 a kopii rozhodnutí odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 (č.j. UMCP14/11/31368/OVD/RANI ze dne 21.09.2011, právní moc dne 18.10.2011) – povoluje odstranění stavby. Rozhodnutí o odstranění stavby bylo vydáno s podmínkou, že stavba bude odstraněna do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

OOP MHMP oznámil dopisem SZn.: S-MHMP-108451/2012/OOP-VIII-27/Zul ze dne 15.02.2012, podle ustanovení § 46 správního řádu, provozovateli zařízení zahájení řízení z moci úřední ve věci změny vydaného integrovaného povolení.

Na základě ohlášení a předložených podkladů, OOP MHMP došel, podle ustanovení § 19a odst. 2, k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepodstatné změně integrovaného povolení je k nahlédnutí na odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmanova 35, Praha 1 (4. patro, místnost č. 431), během úředních hodin (tj. Po 12,00 – 17,00 a St 8,00 – 18,00) nebo po telefonické dohodě (tel.: 236004384) v termínu od 14.3.2012 do 13.5.2012.

Zpracovatelem žádosti je společnost EKONOX s.r.o.

Blíže viz související dokumenty:

Rozhodnutí – 5. Nepodstatná změna

http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/490EFA3BC2C38D34C12579C10032C56D/$file/nepodst_zmena.pdf

Úplné znění výroku – 5. Nepodstatná změna

http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/490EFA3BC2C38D34C12579C10032C56D/$file/uplne_zneni_vyroku_IP.pdf

Blíže viz související články:

IPPC – vydání 4. změny integrovaného povolení pro Coca -Cola

http://www.praha14jinak.cz/clanky/IPPC-vydani-4-zmeny-integrovaneho-povoleni-pro-Coca-Cola.html

IPPC – vydání 3. změny integrovaného povolení pro Coca-Cola HBC – rozšíření výroby

http://www.praha14jinak.cz/clanky/IPPC-vydani-3-zmeny-integrovaneho-povoleni-pro-Coca-Cola-HBC-rozsireni-vyroby.html

Závěr zjišťovacího řízení EIA - Coca:Cola

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Zaver-zjistovaciho-rizeni-EIA-Coca-Cola.html

Zjišťovací řízení EIA – rozšíření výroby - Coca-Cola Kyje

http://www.praha14jinak.cz/clanky/Zjistovaci-rizeni-EIA-rozsireni-vyroby-Coca-Cola-Kyje.html

Ke stažení: Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Rok 2012 - záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

Rok 2019 - nový záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce cca 20 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011