Hlavní menu:

22.09.2011, autor: KOK, kategorie: Coca Cola Kyje

Komise územního rozvoje nesouhlasí s výstavbou skladu Coca Cola v Kyjích

Komise územního rozvoje nesouhlasí s výstavbou skladu Coca Cola v Kyjích

Komise územního rozvoje a životního prostředí na svém 7. Jednání dne 12. září 2011 projednala, mimo jiné body programu také záměr na umístění skladovací haly v areálu Coca Cola Hellenie ČR, s.r.o. v Kyjích.

Zástupci společnosti Coca Cola Hellenie ČR, s.r.o. seznámili členy komise územního rozvoje a životního prostředí se záměrem na umístění skladovací haly v areálu Coca Cola Hellenie ČR, s.r.o. Českobrodská č. j. 28716, Praha - Kyje. Komise vyslechla zástupce společnosti Coca Cola, kteří představili navrženou změnu strategie distribuce výrobků s vypuštěním skladu v Horních Počernicích a s možností výstavby kompletních skladovacího zázemí v areálu společnosti na ploše 150 m x 115 m výšky 36 m v jedné části a 5,5 m v druhé části, se skladovací technologií provozně navázané na stávající výrobní halu. Seznámili se s dopravní obsluhou těžkými nákladními a lehkými automobily, osobní dopravou, dopravní zátěží a dopravními opatřeními.

Následovala diskuse zejména z hlediska hmoty navrženého skladu, umístění do území. Okolí tvoří především rodinná zástavba a je zde zcela zřejmý vliv na krajinný ráz – zásah do přírodních atributů krajinné scény, ze všech výhledových míst bude sklad v krajině vystupovat nad okolí objekty, dojde k ovlivnění kulturní a historické charakteristiky území, vliv dopravní obsluhy výrobního areálu bude na provoz na komunikaci – Českobrodská (Hostavice, Jahodnice, Jiráskova čtvrť, Dolní Počernice), vliv na hlukové poměry ve venkovním chráněném prostoru (obytná čtvrť na sever – Dřínovská.

Komise územního rozvoje a životního prostředí, v usnesení k tomuto bodu programu, jednomyslně odmítla předložený záměr za označila jej za nepřijatelný z hlediska objemu, účelu, funkce a tím vyvolaných negativních dopadů na životní prostředí a na krajinný ráz.

» Přejít na článek Komise územního rozvoje nesouhlasí s výstavbou skladu Coca Cola v Kyjích na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Zápis z 7. Jednání dne 12. září 2011 Komise územního rozvoje a životního prostředí , 185 kB

Ke stažení: Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Rok 2012 - záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

Rok 2019 - nový záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce cca 20 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011