Hlavní menu:

05.08.2019, autor: KOK, kategorie: Coca Cola Kyje

Výzva k aktivní účasti na zjišťovacím řízení EIA Coca-Cola Kyje

Anketa

Souhlasíte s návrhem stavby nové skladovací haly Coca-Cola o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce 20,5 m?
 
Výzva k aktivní účasti na zjišťovacím řízení EIA Coca-Cola Kyje

Investor Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. zahájil zjišťovací řízení záměru „AWS PROJECT – KYJE“, na Odboru životního prostředí Magistrátu (OZP MHMP) s cílem prosadit svůj podnikatelský záměr. Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil informaci o obdržení oznámení záměru „AWS PROJECT – KYJE“ a zahájil zjišťovací řízení.

Navrhovaná skladovací hala má mít rozměry cca 70,11 x 100,25 m a výšku cca 20,5 m (výška atiky +18,7 a 1,8 m je zapuštěno pod terénem), k této hale bude navazovat hala expedice, která má mít rozměry 74,70 x 26,40 m, výšku atiky +12,200. Spojovací dvoupodlažní přístavek a krček bude sloužit k propojení stávajících výrobních hal s navrhovanými objekty expedice a skladu výrobků pomocí automatických dopravníků.

Záměrem investora je vybudováním nového skladu hotových výrobků eliminovat mezisklad v Horních Počernicích a distribuovat hotové výrobky přímo z výrobního závodu. Maximální ložná kapacita skladu bude 21 000 palet hotových výrobků. Na paletách budou skladovány nealkoholické nápoje, které jsou v závodě vyráběny.

Navrhovaná zastavěná plocha celková má být 9 610,6 m2, z toho zastavěná plocha sklady 9 000,0 m2. Zastavěná plocha před realizací záměru je 42 398,7 m2 a celková zastavěná plocha po realizaci záměru má být 52 009,3 m2.

Komunikace a zpevněné plochy v navrhovaném záměru mají 5 412,0 m2, celkové zpevněné plochy po realizaci záměru mají být 48 508,0 m2.

Proto je potřeba poslat na OOP MHMP co nejvíce stanovisek k záměru stavby stavbu „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice“.

Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428; informace na telefonním čísle 236 004 443) v termínu od 16.07.2019 do 15.08.2019.

Oznámení je taktéž k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr pod kódem PHA1094, případně na úřadu městské části Praha 14.

Písemné vyjádření k tomuto oznámení je možno zaslat odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 15.08.2019.

K vyjádřením zaslaným po této lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Blíže viz dokumentace EIA pod kódem PHA844:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1094

Text oznámení záměru:

https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1BIQTEwOTRfb3puYW1lbmlET0NfNDQ3OTI1NzU1ODc0MTE2NjU3Ni56aXA/PHA1094_oznameni.zip

Informace o oznámení:

https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1BIQTEwOTRfaW5mT3puYW1ET0NfNDU1OTc3MjMwMTEzOTA3MjU3MS56aXA/PHA1094_infOznam.zip

Ke stažení: Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Rok 2012 - záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

Rok 2019 - nový záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce cca 20 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

31.12.2012 08:30:06

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)
Praha, Kyje, Hostavice

Fotografie a vizualizace návrhů skladovací haly Coca-Cola rok 2012 a rok 2019

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011