Hlavní menu:

04.03.2013, autor: Časopis Čtrnáctka 2/2013, kategorie: Coca Cola Kyje

ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA

Anketa

Souhlasíte s návrhem stavby nové skladovací haly Coca-Cola o výšce 36 m a rozměrech 150 x 115 m?
 
ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA

Když jsme v minulém čísle čtrnáctky upozorňovali na nenadálý vývoj ohledně chystané stavby mamutí skladovací haly firmy Coca-Cola v Kyjích, slíbili jsme vám, že se k tématu ještě vrátíme.

Jako odborného garanta k této problematice jsme si logicky vybrali hlavního architekta městské části Praha 14 Ing. Arch. Milana Veselého. Jak jako odborník vnímá tuto stavbu v kontextu urbanismu Prahy 14 a co vidí jako její největší nedostatky, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

JAKÝ JE VÁŠ OSOBNÍ NÁZOR NA STAVBU JAKO ARCHITEKTA A JAKÝ JE Z POHLEDU HLAVNÍHO ARCHITEKTA MČ?

Začnu odzadu, pohledem hlavního architekta městské části, protože můj osobní pohled jako architekta bude možná pro někoho příliš emotivní. Zamýšlený sklad Coca-Coly je od samého začátku absolutně mimo veškerou urbanistickou realitu tohoto místa, je to nejhorší facka krajině naší městské části. Nejen svou absolutně megalomanskou velikostí z hlediska výšky a také půdorysných rozměrů, ale též zátěží od nákladní dopravy, která by vedla přes obytné oblasti Prahy 14.

Ani obrovské rozšíření Centra Černý Most není z hlediska své velikosti a dopravy takovým rizikem. Nevím, jakými slovy mám komentovat nápad postavit takový obrovský sklad uprostřed obytné zástavby tvořené převážně rodinnými domy. Navíc přímo na hranici s naším přírodním parkem Čihadla-Klánovice. Budovu, která bude vidět ze všech míst našeho města.

A to se dostávám k názoru architekta, já jsem totiž přesvědčen, že tuto stavbu nenavrhl žádný architekt. Myslím, že návrh tohoto skladu je dílem toho, kdo se na tuto stavbu dívá jen přes svůj zisk bez ohledu na krajinu, město a lidi, co zde žijí.

Neznám ve svém profesionálním okolí nikoho, kdo by uprostřed zeleného města navrhl mrtvý plechový kvádr bez oken, kde místo dveří jsou jen nakládací rampy pro téměř třicítku kamionů, o rozměrech téměř dvou fotbalových hřišť a s výškou jako třináctipodlažní dům! Kde místo zeleně je parkoviště pro téměř třicet kamionů!

V JAKÉ PODOBĚ BYSTE JAKO ARCHITEKT AKCEPTOVAL STAVBU SKLADU COCA-COLY?

Tento areál je pozůstatkem něčeho, co postupně dožívá a je nahrazováno jiným. Můžeme to sledovat ve Vysočanech, v Holešovicích a jinde, kde se bývalé průmyslové areály mění na živé město s domy, lidmi a parky. Podle mého názoru by se toto mělo týkat i tohoto průmyslového areálu.

Tento proces musí probíhat přirozeně a postupně, protože město samozřejmě potřebuje i pracovní příležitosti.

Nejsem tedy příznivec žádného rozšiřování výroby a skladů v tomto místě a zejména vzhledem k dopravnímu napojení tohoto areálu, protože zde není téměř žádná možnost odvedení nákladní dopravy mimo obytné části, snad jen přes ulici Objízdnou, ale to by znamenalo předělat celou křižovatku Broumarská-Českobrodská, a to je zase případně úkol pro nový územní plán toto prověřit, zda je to vůbec možné. Možná že bychom v rámci nového územního plánu měli pro tento areál navrhnout jinou funkci, to je ale budoucnost, takže zpátky k současnému problému.

Coca-Cola tvrdí, že nárůst dopravy do tohoto skladu bude „jen 400 nákladních aut a dodávek denně“, už toto číslo je pro tuto oblast a pro celou „Čtrnáctku“ neúnosná zátěž, ale daleko horší je, že tento sklad je svou technologií a počtem svých vykládacích a nakládacích ramp schopen obsloužit mnohem víc než tisíc nákladních aut denně! A kdo zaručí, že tato kapacita nebude po uvedení do provozu využita, asi nikdo, koneckonců proč by někdo stavěl něco, co pak nevyužije. Pochybuji, že by si úspěšná firma koupila kamion s velkým návěsem a pak na něm vozila jen jednu paletu...

Když Coca-Cola nedávno rozšiřovala výrobu, tak svoje sklady rušila s tím, že je nepotřebuje... No nechci tvrdit, že to byl záměr salámové politiky, ale pokud teď Coca-Cola sklad potřebuje, tak je snad možné si představit sklad v rozměrech stávajících hal a dle současného územního plánu, ale takovýto plně automatický sklad s téměř neomezenou kapacitou sem nepatří, je jen zátěží pro životní prostředí, svou dopravou nás udusí a zničí celou krajinu.

POPROSÍM O VYSVĚTLENÍ AKTUÁLNÍ SITUACE TAK, ABY JI POCHOPIL I LAIK – CO ZNAMENÁ, ŽE CC POŽÁDALA O ROZHODNUTÍ EIA?

Pokusím se „laicky“ odpovědět, snad mě odborná veřejnost neodsoudí za některá zjednodušení výkladu tohoto procesu. Coca-Cola musí k tomu, aby mohla začít stavět, nejprve získat územní rozhodnutí a pak stavební povolení.

Coca-Cola k tomu, aby mohla zahájit práce na územním řízení, musí nejprve projít procesem dle Zákona č. 100/2001 Sb., což je Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, v profesním slangu se říká, že musí projít procesem EIA. Zde si dovolím citovat slovník:

EIA (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) je označení pro proces (respektive studii), jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Proces nepodléhá správnímu řádu (a nelze se proti němu odvolat) a jeho výstup má pouze doporučující charakter (byť je většinou správními úřady akceptován). Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu (továrny, spalovny atd.).

JAKOU ROLI V KAUZE HRAJE MHMP – MŮŽE ZVRÁTIT SNAHU PRAHY 14 A DÁT STAVBĚ ZELENOU?

Celý tento proces, takzvané „Zjišťovací řízení“, je v rukou Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, ten vyhodnotí „studii EIA“ vyhotovenou pověřenými zástupci Coca-coly a posoudí podněty a námitky všech zákonných účastníků tohoto procesu, jako je hlavní město Praha a dotčené městské části, ale také veřejnost.

Tento úřad buď rozhodne, že proces ukončí tímto zjišťovacím řízením, a tím v podstatě kladně posoudí a umožní Coca-Cole pokračovat v územním řízení. Anebo rozhodne, že tento záměr podléhá veřejnému projednání (slangově velká EIA), kde bude projekt posouzen z hlediska životního prostředí nezávislým expertem a pak bude projednán s veřejností na otevřeném veřejném jednání. A teprve pak na základě tohoto projednání s veřejností vydá svoje stanovisko, kladné či záporné, k tomuto záměru. Upozorňuji, že právě v této fázi je a bude zapotřebí pozorný a aktivní přístup veřejnosti!

MŮŽETE TO TROCHU PŘIBLÍŽIT?

Nechci teď subjektivně hodnotit korektnost studie EIA vypracované Coca-Colou, mám na ni svůj názor ohledně, řekněme diplomaticky, „několika nepřesností a opomenutí“, v něčem zdá se i zásadních. Je to věc subjektivní. Ale jedna věc je objektivní, a tu musím zmínit. Myslím tím zvláštní náhodu, kterou by si někdo mohl nechtě vysvětlit i jako faul ze strany Coca-Coly. No asi to bylo opravdu jen náhodou, že zahájení zjišťovacího řízení bylo načasováno tak, aby lhůta na námitky ke studii EIA vyšla zrovna na vánoční svátky, kdy mají všichni jiné starosti než sledovat úřední desku. Kdy mají všichni jiné myšlenky než studovat mnoho podkladů ke studii EIA a místo přijímání pozitivní energie Vánoc se zabývat něčím, co rozhodně pozitivně nevypadá!

(jam)


ANKETA

Jak vnímáte záměr společnosti Coca-Cola, která chce v Kyjích vybudovat novou automatizovanou skladovací halu?

Jana Blažková, Černý Most, 21 let

„Pokud je pravda, že má jít o obří plechovou kostku, jsem jednoznačně proti. Myslím, že by radnice neměla vycházet vstříc takovým projektům, které změní ráz městské části. Věřím, že v zájmu zdejších obyvatel tuto stavbu nedovolí.“

František Kožík, Hloubětín, 72 let

„Bohužel o tom nic moc nevím. Když ale říkáte, že by ta stavba znamenala zvýšení kamionové dopravy, byl bych určitě proti. Už nyní stačí ty kamiony, které nám tu projíždí. Pro lidi z Hloubětína to je velká zátěž, takže rozhodně nechceme, aby se ještě zvýšila. To by myslím nikdo z hloubětínských nechtěl.“

Martin Drahný, Černý Most, 30 let

„Jsem zvědavý, zda v tomto ohledu zvítězí tlak velké firmy, která má jistě dost peněz na to, aby si prosadila svou. Zatím to vypadá, že je radnice na naší straně a stavbu nechce dovolit. Teď ještě aby to neusnulo a Coca-Cola si za pár let v tichosti nezačala stavět. Každopádně věřím, že většina obyvatel bude proti, protože taková stavba znamená razantní navýšení nákladní dopravy.

» Přejít na článek ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Na zákresu, provedeném architektem Milanem Veselým, je vidět, že hmota plánované stavby působí, 382 kB;
Proč si Coca-Cola nedala práci s podobnými zákresy plánované stavby, je podle architekta Veselého, 320 kB;
Obří stavba by byla viditelná nejen ze sousedních,, 1 MB

Ke stažení: Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Rok 2012 - záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

Rok 2019 - nový záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce cca 20 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

31.12.2012 08:30:06

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)
Praha, Kyje, Hostavice

Fotografie a vizualizace návrhů skladovací haly Coca-Cola rok 2012 a rok 2019

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011