Hlavní menu:

06.03.2013, autor: KOK, kategorie: Coca Cola Kyje

Záměr na stavbu skladovací haly Coca-Cola musí být posuzován dle EIA

Anketa

Souhlasíte s návrhem stavby nové skladovací haly Coca-Cola o výšce 36 m a rozměrech 150 x 115 m?
 
Záměr na stavbu skladovací haly Coca-Cola musí být posuzován dle EIA

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice“ ve kterém stanovil, že záměr bude dále posuzován v takzvané velké EIA.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Praha 14, k. ú. Kyje, k. ú. Hostavice" bude posuzován podle č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, protože se jedná o záměr, jehož realizace i provoz může významným způsobem ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí.

V rozhodnutí je také uveden požadavek úřadu:

  • zpracovat dokumentaci a při jejím zpracování využít všechny relevantní připomínky uplatněné k oznámení (kopie všech vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru zjišťovacího řízení).
  • klást důraz na specifikaci rozsahu vyvolané dopravy a posouzení vlivu provozu záměru na dopravní situaci v území, následně na hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší, akustickou situaci a z toho vyplývajících dopadů na veřejné zdraví.
  • vyhodnotit období výstavby
  • zhodnotit kumulativní vlivy záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných).
  • posoudit vliv záměru na krajinný ráz.

Příslušný úřad dále navrhuje zpracování řešení variant záměru ve smyslu § 7 odst. 5 zákona (velikost a kapacita objektu, organizace provozu apod.).

Zároveň příslušný úřad v souladu s ustanovením § 91 odst. l písm. c) zákona č. 183/2OO6 Sb. (Stavební zákon), v platném znění vylučuje možnost spojení postupů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s územním řízením podle stavebního zákona.


Blíže viz www stránky záměru

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA844

a text se závěry zjišťovacího řízení:

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/EIA_PHA844_zjistovaci_4547281049888878004.PDF?uuid=

Rozhodnutí má 86 stran a velikost 32 Mb!

» Přejít na článek Záměr na stavbu skladovací haly Coca-Cola musí být posuzován dle EIA na webu http://portal.cenia.cz/eiasea/.

Ke stažení: CocaCola-7.jpg, 119 kB;
Vizualizace_Coca-Cola_Hostavice_Lomnicka-10.jpg, 972 kB;
Vizualizace_Coca-Cola_Kyje_Hostavice_Novozamecka_ul_15.jpg, 320 kB

Ke stažení: Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Rok 2012 - záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

Rok 2019 - nový záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce cca 20 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

31.12.2012 08:30:06

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)
Praha, Kyje, Hostavice

Fotografie a vizualizace návrhů skladovací haly Coca-Cola rok 2012 a rok 2019

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011