Hlavní menu:

28.12.2012, kategorie: Coca Cola Kyje

Zastupitelstvo MČ Prahy 14 je proti stavbě skladovací haly Coca-Cola

Anketa

Souhlasíte s návrhem stavby nové skladovací haly Coca-Cola o výšce 36 m a rozměrech 150 x 115 m?
 
Zastupitelstvo MČ Prahy 14 je proti stavbě skladovací haly Coca-Cola Proti stavbě skladovací haly Coca-Cola se jasně vyjádřilo i zastupitelstvo městské části, a to včetně opozičních zastupitelů.

Stanovisko naší městské části je od prvního zveřejnění tohoto záměru stejné. Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 696/RMČ/2012 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru "Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., Praha 14, k. ú. Kyje, k. ú. Hostavice", ve kterém vyslovila jasné NE stavbě nové skladovací haly Coca-Cola. Rada městské části Praha 14 nesouhlasí s předloženou dokumentací k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru „nové skladovací haly“,“ uvádí se v tomto usnesení a dále požaduje zapracovat do dokumentace výše uvedené a podrobněji požadavky specifikované v příloze č. 1, která je nezbytnou součástí tohoto usnesení.

Na prosincovém 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 18. 12. 2012, předal také zastupitel Jiří Šebek za OS Jahodnice podnět k možné výstavbě nové haly společnosti COCA - COLA. Již dříve přijalo Zastupitelstvo městské části Praha 14 usnesení č. 52/ZMČ/2011 z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 konaného dne 20. 9. 2011 k záměru výstavby nové skladovací haly v areálu Coca-Cola v Českobrodské ulici, ve kterém vyjádřilo nesouhlas s umístěním stavby nové skladovací haly v areálu Coca-Cola v Českobrodské ulici a dále uložilo Radě městské části Praha 14 zamítnout tento i obdobný návrh společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. na vybudování velkokapacitního skladu z hlediska nevhodnosti zásahu do krajiny celkovým objemem a výškou tohoto skladu a taktéž z hlediska dopadů na životní prostředí neúnosně zvýšenou dopravní zátěží způsobenou nákladní dopravou.

Ke stažení: Zápis ze zastupitelstva MČ Prahy 14 - ze dne 18. 12. 2012, 340 kB

Ke stažení: Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Coca Cola Kyje návrh skladovací haly - rok 2012 a rok 2019

Rok 2012 - záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

Rok 2019 - nový záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce cca 20 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

31.12.2012 08:30:06

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)

COCA COLA - Kyje - EIA - Nová skladovací hala (návrh rok 2012 a 2019)
Praha, Kyje, Hostavice

Fotografie a vizualizace návrhů skladovací haly Coca-Cola rok 2012 a rok 2019

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011