Hlavní menu:

Podmenu:Vysočanská radiála

 
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála

Výstavba Vysočanské radiály je v první etapě plánována v úseku Průmyslový polokruh - Pražský okruh R1 v délce 5,6 km. Výhledově se uvažuje o dostavbě od Průmyslového polookruhu přes Vysočany (severně od železniční trati Praha - Nymburk) až k Městskému okruhu (křížení ulic Čuprova se Sokolovskou), celková délka 10 km.

Radiála začíná na mimoúrovňové křižovatce rychlostních silnic R10 (rychlostní silnice Praha - Mladá Boleslav - Turnov) s R1 (silniční okruh kolem Prahy). Mostem překonává železniční trať Praha - Neratovice. Odtud povede mezi Satalicemi a Černým Mostem k mimoúrovňové křižovatce s ulicí Lipnickou, která spojuje Kyje se Satalicemi. Potom dále pokračuje jižně od letiště Kbely a pokračuje severně od Hloubětína k Průmyslovému polookruhu (ulice Kbelská), kde končí na mimoúrovňové křižovatce.

Zprovoznění radiály umožní snížit na dnes silně dopravně zatíženou ulici Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou (ulice jsou v kontaktu s obytnou zástavbou) tranzitní dopravu a vytvořit rovněž předpoklady pro regulační opatření k omezení průjezdu těžké tranzitní nákladové dopravy po Průmyslovém polookruhu územím Hloubětína. Ttato doprava by pak mohla být vedena objízdnou trasou tvořenou Štěrboholskou radiálou - silničním okruhem - Vysočanskou radiálou.

Tato stavba spolu s částí Průmyslového polookruhu má v uvedené oblasti dočasně nahrazovat chybějící část Pražského okruhu R1. Celkové předpokládané náklady stavby činily 2,616 miliardy Kč, ale vzhledem k délce stavby od roku 2006 do konce roku 2011 budou jistě tyto náklady překročeny.

(29 článků)

 
27.07.2012, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála
Kolaudace Vysočanské radiály - komunikace

Kolaudace Vysočanské radiály - komunikace

Na úřední desce hlavního města Praha bylo zveřejněno oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání a místnímu šetření, stavba č. 0053 "Vysočanská radiála I. etapa Kbelská" – komunikace. Celý článek ...

27.07.2012, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála
Kolaudace Vysočanské radiály I. A II. etapa

Kolaudace Vysočanské radiály I. A II. etapa

Na úřední desce hlavního města Praha bylo zveřejněno oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání a místnímu šetření, stavba č. 0053 "Vysočanská radiála I. etapa Kbelská" a "Vysočanská radiála II. etapa" – osvětlení. Celý článek ...

15.03.2012, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála
Zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění čerpací stanice na Vysočanské radiále

Zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění čerpací stanice na Vysočanské radiále

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby čerpací stanice pohonných hmot v km 2,250 Vysočanské radiály. Celý článek ...

20.02.2012, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála

Povolení k nakládání s vodami - čerpací stanice na Vysočanské radiále

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce oznámení o zahájení řízení k žádosti o vydání stavebního povolení ke zřízení vodních děl, žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami, žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace, kterou podala společnost Česká kapitálová a realitní a.s. Celý článek ...

09.12.2011, autor: iDnes Adéla Paclíková , kategorie: Vysočanská radiála

Vysočanská radiála zkrátila kolony, pomohla zejména na Černém Mostě

Vysočanská radiála byla otevřena před dvanácti dny. A místní už pozorují rozdíly. Po široké silnici spojující mladoboleslavskou R10 a Kbelskou ulici jezdí čím dál více aut. Zrychlila se také městská hromadná doprava, kolony aut se zkrátily Celý článek ...

30.11.2011, autor: Pražský deník 30.11.2011, kategorie: Vysočanská radiála
Vysočanská radiála usurpuje pěší a cyklisty, varuje občanské sdružení

Vysočanská radiála usurpuje pěší a cyklisty, varuje občanské sdružení

Magistrát kontruje. Rychlostní komunikace odvede tranzitní dopravu z Hloubětína, Černého Mostu či Lehovce. Celý článek ...

29.11.2011, autor: Auto*Mat, kategorie: Vysočanská radiála
Vysočanská radiála: O dálnici více, o chodník a dvě cyklostezky méně

Vysočanská radiála: O dálnici více, o chodník a dvě cyklostezky méně

Vysočanská radiála, spojující Pražský okruh a Průmyslový polookruh, se dnes otevírá autům. Obyvatelé Hloubětína si můžou oddychnout – uleví se jim od nesnesitelného provozu. Město ale nepředstavilo žádný plán, jak chce zabránit tomu, aby se auta časem do této čtvrti nevrátila. Při stavbě radiály se opět zapomnělo na pěší a cyklistickou dopravu, vznikly jen vyhlídkové, turistické cyklotrasy. Kromě toho, že radiála přerušila jedinou pěší cestu z Hloubětína do Letňan, znemožní také postavit dvě plánované cyklostezky v okolí (1). Magistrát tím pravděpodobně porušil pro něj závazný Krajský plán snižování emisí (2). Celý článek ...

28.11.2011, autor: iDnes 28.11.2011, kategorie: Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je hotova. Uleví Hloubětínu a Černému Mostu

Vysočanská radiála je hotova. Uleví Hloubětínu a Černému Mostu

Vysočanská radiála v Praze je po šesti letech konečně hotova. Stavba za dvě a půl miliardy má ulevit Hloubětínu a Černému Mostu. Zprovozněna měla být už před čtyřmi lety, její výstavbu ale brzdily problémy s výkupy pozemků. Celý článek ...

25.11.2011, autor: Pražský deník 25.11.2011, kategorie: Vysočanská radiála
Zprovoznění Vysočanské radiály 28.11.2011

Zprovoznění Vysočanské radiály 28.11.2011

Již mnoho let dokončovaná část pražské Vysočanské radiály, která propojí Kbelskou ulici se silnicí R10 na Mladou Boleslav, bude otevřena zřejmě 28. listopadu 2011. Nový průtah, jehož dostavbu brzdily spory o pozemky, by mel odlehčit například Chlumecké ulici na Černém Mostu.
Celý článek ...

21.11.2011, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála
Bude dočasně uzavřen sjezd z Vysočanské radiály?

Bude dočasně uzavřen sjezd z Vysočanské radiály?

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 635/RMČ/2011 k návrhu na dočasné uzavření sjezdu z Vysočanské radiály. Celý článek ...

11.11.2011, autor: KOK, čtk, kategorie: Vysočanská radiála
Zprovoznění Vysočanské radiály 28.11.2011

Zprovoznění Vysočanské radiály 28.11.2011

Vysočanská radiála, která propojí Kbelskou ulici se silnicí R10 na Mladou Boleslav, bude podle informací ČTK otevřena zřejmě 28. listopadu 2011. Celý článek ...

01.10.2011, autor: Český Domov, NAŠE PRAHA 9 30.9.2011, kategorie: Vysočanská radiála
Vysočanská radiála by měla být zprovozněna koncem roku

Vysočanská radiála by měla být zprovozněna koncem roku

Prakticky po celé délce Vysočanské radiály se v současné době provádějí dokončovací práce. Po několika letech vše nasvědčuje tomu, že první motoristé by se po ní mohli projet ještě letos.
Celý článek ...

08.09.2011, kategorie: Vysočanská radiála
Den otevřených dveří na Vysočanské radiále

Den otevřených dveří na Vysočanské radiále

Blíží se termín dokončení a otevření Vysočanské radiály a společnost EUROVIA CS pořádá 10.9.2011 den otevřených dveří silniční stavby Vysočanská radiála. Celý článek ...

19.07.2011, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála
Vydáno stavební povolení pro stavbu plynovodu na Vysočanské radiále

Vydáno stavební povolení pro stavbu plynovodu na Vysočanské radiále

Úřad m.č. Praha 14, Odbor výstavby a dopravy, vydal územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu „Vysočanská radiála VTL plynovod DN 150, stavební objekt SO 343“. Celý článek ...

16.06.2011, kategorie: Vysočanská radiála
Vysočanská radiála bude stát víc

Vysočanská radiála bude stát víc

Odbor městského investora Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil na úřední desce informace o zakázce pro stavbu č. 0053 Vysočanská radiála - dodatečná inženýrská činnost. Jedná se o veřejnou zakázku na zajištění inženýrské činnosti nad rámec původní mandátní smlouvy. Celý článek ...

14.06.2011, kategorie: Vysočanská radiála
Stavební řízení pro stavbu plynovodu na Vysočanské radiále

Stavební řízení pro stavbu plynovodu na Vysočanské radiále

Odbor výstavby a dopravy zveřejnil na úřední desce oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (Stavba 0053 Vysočanská radiála VTL plynovod DN150 stavební objekt SO 343). Celý článek ...

03.05.2011, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála

Kdy bude dokončena Vysočanská radiála?

Vysočanská radiála mezi mladoboleslavskou výpadovkou a Kbelskou ulicí je už téměř hotová. Postavené jsou mosty, estakáda, nadjezdy a vozovkám už chybí jen nejsvrchnější asfaltový koberec. Tedy až na malý ani ne sto metrový úsek poblíž sjezdu na Satalice který od sebe odděluje dvě skoro dokončené části rychlostní silnice. Celý článek ...

13.12.2010, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála
Na stavbě Vysočanské radiály se už zase nepracuje

Na stavbě Vysočanské radiály se už zase nepracuje

Na stavbě Vysočanské radiály, která má odklonit kamionovou dopravu na severovýchodě Prahy, už se zase nepracuje. Téměř tříleté zpoždění způsobily spory o pozemky, kterými část budoucího městského okruhu vede. Hlavní město slibovalo, že ještě letos bude spojnice mezi výpadovkou na Teplice a mladoboleslavskou dálnicí hotová. Vysočanská radiála by měla odlehčit Hloubětínu, Kyjím a Černému Mostu zejména od kamionové dopravy. Celý článek ...

19.05.2010, autor: Pražský deník 19.5.2010, kategorie: Vysočanská radiála

Po letech konečně dostaví Vysočanskou radiálu

S tříletým zpožděním oproti původním termínům by měla být letos konečně dostavěna Vysočanská radiála na severovýchodě Prahy. Mělo by se tak ulevit zejména oblastem Vysočan, Hloubětína a Kyjí, které jsou přidušené desetitisíci vozy, které tudy den co den projíždějí. Celý článek ...

11.11.2009, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála

Zahájení územního řízení - Čerpací stanice pohonných hmot - Vysočanská radiála

Odbor výstavby a dopravy na úřední desce zveřejnil oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání Čerpací stanice pohonných hmot v km 2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra. Celý článek ...

04.11.2009, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála

Vysočanská radiála 3. etapa stavby (přeložka plynovodního řadu)

Odbor dopravy Magistrátu hl.m.Prahy vydal stavební povolení na stavbu přeložky vysokotlakého plynovodního řadu DN 500, která je součástí 3. etapy stavby nazvané 0053 Vysočanská radiála. Celý článek ...

04.11.2009, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála

Vysočanská radiála 3. etapa stavby (komunikace)

Odbor dopravy Magistrátu hl.m.Prahy zveřejnil oznámení o zahájení stavebního řízení na vydání rozhodnutí o stavebním povolení na stavbu 3. etapy komunikací nazvanou „0053 Vysočanská radiála“, která propojující obě návazné a v současné době realizované etapy předchozí – tzv. I. etapu stavby „Rozšíření ul. Kbelské“- (povolenou rozhodnutím odboru dopravy MHMP č.j. MHMP-166028/2003/DOP-O1/Ss ze dne 20.10. 2004) a II. etapu stavby „úsek od km 2,5 mezi ul. Budovatelskou a rychlostní komunikací I/10 Novopacká“ (povolenou rozhodnutím č.j. MHMP-12015 roz/2006/DOP/01/Ss ze dne 5.6.2006). Celý článek ...

29.10.2009, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála

Obyvatelé Kbel budou mít čistší ovzduší

V listopadu letošního roku město zahájí výstavbu nové páteřní komunikace, která propojí ulici Mladoboleslavskou v městské části Kbely s ulicí Veselskou v Letňanech. Komunikace výrazně odlehčí dopravně přetížený střed Kbel, a to především v ulicích Toužimská, Semilská a Vrchlabská, kde jsou občané vystaveni neustálému nárůstu automobilů a nadměrnému smogu. Komunikační propojení ul. Lipnická – Ocelkova, které má navazovat na další etapu této stavby a tvořit napojení Vysočanské radiály je však stále v nedohlednu a nemá ani vydané územní rozhodnutí. Celý článek ...

03.10.2009, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála

Zahájení stavebního řízení - přeložky plynovodního řadu na Vysočanské radiále

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení Stavba 0053 “Vysočanská radiála 3. etapa stavby (přeložka plynovodního řadu SO 341 a 342)“.
Celý článek ...

12.05.2009, autor: 11.5.2009 - Pražský deník, kategorie: Vysočanská radiála

Vysočanská radiála má dvouletý skluz

Vysočany a Hloubětín přidušené desetitisíci vozy. Nešťastní jsou obyvatelé Prahy 9, ale také samotní řidiči. Všichni čekají, až bude hotova 5,6 km dlouhá Vysočanská radiála. Celý článek ...

12.07.2006, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála

Stavební povolení Vysočanská radiála, 2. etapa

Odbor dopravy MHMP zveřejnil veřejnou vyhláškou stavební povolení "Stavba 0053 Vysočanská radiála, 2. etapa" - v rozsahu objektů inženýrských sítí (přeložky trubních sítí, veřejného osvětlení) včetně konstrukcí a pomocných zařízení. Stavba bude provedena v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami ul. Lipnická a silnicí I/10.

08.06.2006, kategorie: Vysočanská radiála

Stavební povolení Vysočanská radiála, 2. etapa

Odbor dopravy MHMP zveřejnil veřejnou vyhláškou stavební povolení "Stavba 0053 Vysočanská radiála, 2. etapa". Stavba bude provedena v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami ul. Lipnická a silnicí I/10.
Jedná se o stavbu v rozsahu komunikace hlavní trasy v délce cca 3,7 km, šířkové a výškové úpravy ulice Lipnické v oblasti křížení s Vysočanskou radiálou, mimoúrovňového propojení Vysočanské radiály se silnicí I/10, nové křižovatky Lipnická, nové křižovatky se silničním okruhem, účelových veřejně přístupných komunikací umožňující přístupy na předělené pozemky a přístupy k odvodňovacím a jiným technickým objektům podél radiály, provizorní přeložky Lipnické, která bude stavbou dočasnou do 12/2009, mostů, odvodnění komunikací, dešťové usazovací nádrže a retenční nádrže sloužící výlučně k odvodnění komunikací.

19.04.2006, autor: KOK, kategorie: Vysočanská radiála

Zahájení stavebního řízení Vysočanská radiála, 2. etapa

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy, vydal veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení stavebního řízení "Stavba 0053 Vysočanská radiála, 2. etapa". Stavba je situována v úseku mezi křižovatkou s ul. Lipnická a silnicí I/10, vše v kat. územích Hloubětín, Horní Počernice, Kyje a Satalice.

Zahájeno stavební řízení - Vysočanská radiála

Na úřední desce MHMP, Praha 9, Praha 14, Praha 19 a Praha 20 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - „St.č. 0053 Vysočanská radiála, 1. etapa Kbelská“, v rozsahu objektů komunikací, inženýrských sítí a jejich přeložek včetně konstrukcí a pomocných zařízení pro ně, dešťové kanalizace (Č.j. MHMP-166028/2003/DOP-O1/Ss). Rozhodnutí o umístění stavby čj. MHMP/127126/01/OUR/DI/Kva bylo vydáno dne 11. 10. 2001.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
04.09.2009 16:30:38,
stavba Vysočanské radiály

Pro všechny, kteří nestačí sledovat výstavbu výše uvedeného: stavba úspěšně pokračuje neb tam obden jezdím "sondovat" v rámci projížďky na kole a musím říct, že na stavbě panuje čilý stavební ruch! Nákladní auta navážejí zeminu, vše zároveň buldozery srovnávají, dokonce už zmizelo jezero vody, které pravděpodobně bránilo v další plynulosti stavby. Denně je tam znát pokrok a možná se tedy otevření dočkáme ještě letos :)

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011