Hlavní menu:

Podmenu:



Metropolitní plán

Koncepce nového územního plánu

 
Metropolitní plán

Metropolitní plán Prahy - postup

- 30. 6. 2022 Poslední den pro podání stanovisek, připomínek a námitek

- 30. 5. 2022 a 23.6.2022 Veřejné projednání

- 26. 4. 2022 Zveřejnění upraveného návrhu Metropolitního plánu

27. 7. 2018 Poslední den pro podání připomínek k MPP pořizovateli MPP (ÚZR MHMP)

16. 4. 2018 Zveřejnění návrhu Územního plánu hl. m. Prahy - Metropolitního plánu

(87 článků)

 
08.09.2019, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Metropolitní plán: aktuality a připomínky

Metropolitní plán: aktuality a připomínky

Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR a CAMP - Centrum architektury a městského plánování pořádá ve středu 11. září 2019 v 19:00 až 21:00 setkání na téma „Metropolitní plán: aktuality a připomínky“ v sídle Institutu plánování a rozvoje Prahy – IPR, Vyšehradská 57, 128 00 Praha. Celý článek ...

08.09.2019, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

K Metropolitnímu plánu dorazilo skoro 50 tisíc připomínek

Je třeba je brát vážně, apelují Arnika a AutoMat

Příprava Metropolitního plánu Prahy, který by měl definovat rozvoj metropole na další desetiletí, se dostala do fáze zpracování a vypořádávání připomínek veřejnosti a veřejných institucí. K plánu jich dorazilo celkem 45 968. Dle vyjádření magistrátu je významná část z nich věcně shodná. Je tedy na místě osvětlit důvody četnosti těchto připomínek. Někteří představitelé vedení Prahy namísto toho o shodných připomínkách hovoří jako o zbytečném zatěžování úředníků a ve veřejných vystoupeních snižují jejich váhu. Organizace Arnika a AutoMat apelují na zástupce města, že taková shoda je důležitý signál zájmu Pražanů o budoucnost metropole. Celý článek ...

23.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Připomínka KOK - Veřejná vybavenost Nad Kyjským Rybníkem

Připomínka KOK - Veřejná vybavenost Nad Kyjským Rybníkem

Připomínka KOK - Veřejná vybavenost - lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Veřejná vybavenost - lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem a navrhuje doplnit tyto areály vyznačit a doplnit do veřejné vybavenosti MPP. Celý článek ...

23.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Výšková regulace u ulice Broumarská - zastávka Hejtmanská

Připomínka KOK - Výšková regulace u ulice Broumarská

Připomínka KOK - Výšková regulace u ulice Broumarská - zastávka Hejtmanská

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Výšková regulace u ulice Broumarská - zastávka Hejtmanská a požaduje sjednotit výškovou regulaci celé plochy, označené jako park ve volné zástavbě a vymezené ulicí Vajgarskou, Broumarskou a Sklenskou na 2. Celý článek ...

23.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Hranice lokality 307 / Nad Kyjským Rybníkem a 503 / Sídliště Černý Most

Připomínka KOK - Hranice lokality Nad Kyjským Rybníkem a Sídliště Černý Most

Připomínka KOK - Hranice lokality 307 / Nad Kyjským Rybníkem a 503 / Sídliště Černý Most

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Hranice lokality 307 / Nad Kyjským Rybníkem a 503 / Sídliště Černý Most a navrhuje upravit hranici lokality tak, aby území mezi ulicí Vajgarskou a Broumarskou náleželo k lokalitě 307 Nad Kyjským rybníkem a ne 503 / Sídliště Černý Most a tato plocha by měla být, mimo fyzicky zastavěné plochy, definována jako parkové prostranství s rekreačním využitím. Celý článek ...

23.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Bezmotorová doprava - lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem

Připomínka KOK - Bezmotorová doprava Nad Kyjským Rybníkem

Připomínka KOK - Bezmotorová doprava - lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Bezmotorová doprava - lokalita 307 / Nad Kyjským Rybníkem a navrhuje vyznačit pěší propojení ulicí Hůrská, které by propojovalo stanice metra Rajská Zahrada, budoucí vlakovou zastávku Rajská Zahrada a lokální centrum umístěné u stanice metra Rajská Zahrada se sídlištěm Lehovec a parkem Aloisov. Další propojení je potřebné od sídliště Lehovec přes místní park Rybníčky na Lehovci (transformační plocha 412/307/5127 o rozloze 6338m2 je vymezená pro vznik nového parku 123/307/2324 Rybníčky na Lehovci) a Metujskou ulicí ke Kyjskému rybníku. Celý článek ...

23.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Cyklistická a pěší doprava - 307 / Nad Kyjským Rybníkem

Připomínka KOK - Cyklistická a pěší doprava - Nad Kyjským Rybníkem

Připomínka KOK - Cyklistická a pěší doprava - 307 / Nad Kyjským Rybníkem

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Cyklistická a pěší doprava - 307 / Nad Kyjským Rybníkem a navrhuje vyznačit ve výkresech MPP všechny cyklotrasy a stavby pro bezmotorovou dopravu. Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Připomínka KOK - Biotop Kyje – Broumarská sever

Připomínka KOK - Biotop Kyje – Broumarská sever

Připomínka KOK - Biotop Kyje – Broumarská sever transformační plocha 411/202/2175

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku k Biotop Kyje – Broumarská sever transformační plocha 411/202/2175 a navrhuje transformační plochu 411/202/2175 o rozloze 24303 m2 vymezit do ploch zastavitelných s rekreačním využitím, tak jak je to na sever od této plochy podél břehu Kyjského rybníka. Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Vymezení územní rezervy 630/901/1005 City – logistický terminál Praha-Malešice - územní rezerva

Připomínka KOK - City – logistický terminál Malešice - územní rezerva

Připomínka KOK - Vymezení územní rezervy 630/901/1005 City – logistický terminál Praha-Malešice - územní rezerva

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Vymezení územní rezervy 630/901/1005 City – logistický terminál Praha-Malešice - územní rezerva a navrhuje zrušení návrhu vymezení této územní rezervy z důvodu neúměrného zatížení Průmyslového polookruhu. Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Návrh na City – logistický terminál Malešice

Připomínka KOK - Vymezení návrhu na City – logistický terminál Malešice

Připomínka KOK - Vymezení návrhu 630/901/1005 City – logistický terminál Praha-Malešice - návrh

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Vymezení návrhu 630/901/1005 City – logistický terminál Praha-Malešice - návrh a navrhuje, aby územní plán Prahy, ani žádná jiná územně plánovací dokumentace neobsahovaly připravovaný areál citylogistiky při železniční trati na severu v přestavbovém území T/11- Malešicko – hostivařská. Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Rozšíření areálu Alimpex FOOD o rozvojovou plochu

Připomínka KOK - Rozšíření areálu Alimpex FOOD o rozvojovou plochu

Připomínka KOK - Rozšíření areálu Alimpex FOOD o rozvojovou plochu 413/582/2447

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Rozšíření areálu Alimpex FOOD o rozvojovou plochu 413/582/2447 a navrhuje Rozvojovou plochu 413/582/2447 připojit k sousední nezastavitelné rekreační lokalitě 901 / Kyje – Horní Počernice, typ struktury: leso - zemědělská krajina, která by zajistila zachování ploch přírodního charakteru. Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Rozšíření areálu  Coca‑Cola o rozvojovou plochu 413/582/2448

Připomínka KOK - Rozšíření areálu Coca‑Cola o rozvojovou plochu

Připomínka KOK - Rozšíření areálu Coca‑Cola o rozvojovou plochu 413/582/2448

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Připomínka KOK - Rozšíření areálu Coca‑Cola o rozvojovou plochu 413/582/2448 a navrhuje Rozvojovou plochu 413/582/2448 připojit k sousední nezastavitelné rekreační lokalitě 901 / Kyje – Horní Počernice, typ struktury: leso - zemědělská krajina, která by zajistila zachování ploch přírodního charakteru. Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOKO, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy

Připomínka KOK - Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy

Připomínka KOK - Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Pražský okruh – negativní účinky tranzitní dopravy a navrhuje zrušení koridoru pro Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) a souvisejících staveb (MÚK, přivaděče) v Metropolitním plánu.
Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Připomínka KOK - Vyznačení nemovitých kulturních památek

Připomínka KOK - Vyznačení nemovitých kulturních památek

Připomínka KOK - Vyznačení nemovitých kulturních památek

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Připomínka KOK - Vyznačení nemovitých kulturních památek a navrhuje do závazné části MPP vyznačit nemovité kulturní památky (kostel sv. Bartoloměje Praha 14, fara - Krčínovo nám. 12 a vila - Jordánská 670). Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Připomínka KOK - Označení lokality 870 / Park Aloisov jako zastavitelné

Připomínka KOK - Označení lokality 870 / Park Aloisov jako zastavitelné

Připomínka KOK - Označení celé lokality 870 / Park Aloisov jako zastavitelné nestavební

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Připomínka KOK - Označení celé lokality 870 / Park Aloisov jako zastavitelné nestavební a navrhuje uvést mapový poklad a popis uvedený v krycím listu do souladu a označit plochu jako „nezastavitelnou“. Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Úbytek zeleně mezi ulicemi Hostavická a Postřižinská

Připomínka KOK - Úbytek zeleně mezi ulicemi Hostavická a Postřižinská

Připomínka KOK - Úbytek zeleně mezi ulicemi Hostavická a Postřižinská

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Úbytek zeleně mezi ulicemi Hostavická a Postřižinská a navrhuje Plochu mezi ulicemi Hostavická a Postřižinská připojit k sousední nezastavitelné rekreační lokalitě 870 / Park Aloisov v souladu s nyní planým územním plánem a zamezit tak úbytku zeleně a posílit funkci parku Aloisov. Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Komerční vybavení - 503 / Sídliště Černý Most

Připomínka KOK - Komerční vybavení - Sídliště Černý Most

Připomínka KOK - Komerční vybavení - 503 / Sídliště Černý Most

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Komerční vybavení - 503 / Sídliště Černý Most a navrhuje doplnit vyznačení komerčních areálů určených pro výrobu, obchod a služby do MPP. Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Doplnění železniční zastávky Průmyslová, Jahodnice, Hostavice, Dolní Počernice

Připomínka KOK - Doplnění železniční zastávky Průmyslová, ...

Připomínka KOK - Doplnění železniční zastávky Průmyslová, Jahodnice, Hostavice, Dolní Počernice

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Doplnění železniční zastávky Průmyslová, Jahodnice, Hostavice, Dolní Počernice a navrhuje doplnit nové železniční zastávky Průmyslová, Jahodnice, Hostavice a Dolní Počernice dle návrhu Městské části Praha 14. Celý článek ...

22.07.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Vymezení plochy připomínky - Zkapacitnění Kbelské a Průmyslové - odstranění z návrhu

Připomínka KOK - Zkapacitnění Kbelské a Průmyslové - odstranění z návrhu

Připomínka KOK - Zkapacitnění Kbelské a Průmyslové - odstranění z návrhu

Kyjský občanský klub podal k návrhu Metropolitního plánu připomínku Zkapacitnění Kbelské a Průmyslové - odstranění z návrhu a navrhuje odstranění záměrů na vybudování mimoúrovňové křižovatky Hloubětín, Poděbradská a přestavbu a zkapacitnění ulice Kbelské a Průmyslové. Celý článek ...

27.06.2018, autor: iDnes 26.6.2018, kategorie: Metropolitní plán
Posudek odborníků zkritizoval Metropolitní plán

Posudek odborníků zkritizoval Metropolitní plán

PRAHA Odborníci podrobili kritice Metropolitní plán, který má od roku 2023 určovat pravidla zástavby v Praze. Desetistránkové zhodnocení plánu zpracovali na popud magistrátu akademici z České zemědělské univerzity (ČZU) pod vedením Vojtěcha Novotného. „Hlavními cíli zhodnocení měl být především soulad se zadáním a aplikovatelnost plánu,“ uvedl Novotný. Celý článek ...

24.06.2018, kategorie: Metropolitní plán

Nedej se plus o Metropolitním plánu - 24.6.2018 ČT2

V neděli 24. 6. se bude před obědem na ČT2 vysílat Nedej se plus o Metropolitním plánu s názvem Imploze architektury - Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může? Celý článek ...

20.06.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Informační kontejner IPR Praha na Praze 14

V termínu od 20. 6. do 21. 6. 2018 bude u stanice metra Černý Most umístěn pojízdný informační kontejner IPR Praha, ve kterém budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel. Podle v současnosti platného harmonogramu budou k dispozici ve čtvrtek od 12 do 20 hodin a v pátek od 10 do 18 hodin (změna vyhrazena, aktuální informace naleznete vždy na plan.iprpraha.cz. Celý článek ...

19.06.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Jednání Zastupitelstva MČ P14

Jednání Zastupitelstva MČ P14

V úterý 19. června 2018 se bude v Galerii 14 (náměstí Plukovníka Vlčka 686, Praha 9) konat 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14. Začátek v 15 hodin.
Mimo jiné bude také Zastupitelstvo rozhodovat o připomínkách k Metropolitnímu plánu, které podá Praha 14.
Interpelace občanů budou probíhat tradičně od 17 do 17.30 hodin.
Celý článek ...

19.06.2018, autor: MČ P14, kategorie: Metropolitní plán
Připomínky MČ Praha 14 k Metropolitnímu plánu - Připomínka č. 1

Připomínky MČ Praha 14 k Metropolitnímu plánu - Připomínka č. 1

Městská část Praha 14 zpracovala připomínky k Metropolitnímu plánu, které schválilo v úterý 19. června 2018 Zastupitelstvo MČ P14. Celý článek ...

19.06.2018, autor: MČ P14, kategorie: Metropolitní plán
Připomínky MČ Praha 14 k Metropolitnímu plánu - připomínky č. 2 – 8

Připomínky MČ Praha 14 k Metropolitnímu plánu - připomínky č. 2 – 8

Městská část Praha 14 zpracovala připomínky k Metropolitnímu plánu, které schválilo v úterý 19. června 2018 Zastupitelstvo MČ P14. Celý článek ...

19.06.2018, autor: MČ P14, kategorie: Metropolitní plán
Připomínky MČ Praha 14 k Metropolitnímu plánu - připomínky č. 9

Připomínky MČ Praha 14 k Metropolitnímu plánu - připomínky č. 9

Městská část Praha 14 zpracovala připomínky k Metropolitnímu plánu, které schválilo v úterý 19. června 2018 Zastupitelstvo MČ P14. Celý článek ...

19.06.2018, autor: MČ P14, kategorie: Metropolitní plán
Připomínky MČ Praha 14 k Metropolitnímu plánu - připomínka č. 10

Připomínky MČ Praha 14 k Metropolitnímu plánu - připomínka č. 10

Městská část Praha 14 zpracovala připomínky k Metropolitnímu plánu, které schválilo v úterý 19. června 2018 Zastupitelstvo MČ P14. Celý článek ...

12.06.2018, kategorie: Metropolitní plán
Veřejné setkání Prahy 14 k návrhu Metropolitního plánu - 12.6.2018

Veřejné setkání Prahy 14 k návrhu Metropolitního plánu - 12.6.2018

Přijďte se seznámit s tím, jak se má naší městské části dotknout nový územní plán. Na setkání, kde zároveň budete moci diskutovat a konzultovat své připomínky k návrhu tohoto strategického dokumentu, dorazí starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra. Celý článek ...

11.06.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Popis lokality MPP - 307 / Nad Kyjským Rybníkem

Popis lokality MPP - 307 / Nad Kyjským Rybníkem

Lokalita Nad Kyjským Rybníkem zahrnuje vlastní čtvrť Kyje nad Rybníkem a zástavbu s rodinnými domy na Lehovci. Celý článek ...

11.06.2018, kategorie: Metropolitní plán
Popis lokality MPP – 202 / Staré Kyje

Popis lokality MPP – 202 / Staré Kyje

Lokalita Staré Kyje zahrnuje vlastní historické jádro vesnice s rybníkem a vymezených transformačních ploch okolo Broumarské ulice. Celý článek ...

11.06.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Popis lokality MPP – 203 / Aloisov

Popis lokality MPP – 203 / Aloisov

Lokalita Aloisov zahrnuje vlastní zastavenou oblast Aloisova. Celý článek ...

11.06.2018, kategorie: Metropolitní plán
Popis lokality MPP – 143 / Hutě

Popis lokality MPP – 143 / Hutě

Lokalita Hutě zahrnuje různorodou směs ploch od charakteru zahradního města až po modernistickou strukturu se stavebními bloky. Součástí jsou také navazující náměstí a parky a transformační a rozvojové plochy pro doplňování zástavby. Celý článek ...

10.06.2018, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Lokality metropolitního plánu na Praze 14

Lokality metropolitního plánu na Praze 14

Základním prvkem Metropolitního plánu je lokalita. Lokalita je ohraničená část území Prahy, pro kterou Metropolitní plán stanovuje společné regulace. Tyto regulace jsou popsány v listu lokality. Listy lokality lze otevřít kliknutím na název lokality na Hlavním výkresu anebo můžete využít seznam lokalit níže. Celý článek ...

20.04.2018, kategorie: Metropolitní plán

Rozhledna se postavila na vlastní nohy

V parku Čihadla v Praze 14 by se zhruba v půlce června měla otevřít rozhledna Doubravka, kterou momentálně dokončuje Huť architektury Martina Rajniše. Celý článek ...

16.04.2018, kategorie: Metropolitní plán
Praha zveřejnila nový územní plán, připomínkovat jej lze do června

Praha zveřejnila nový územní plán, připomínkovat jej lze do června

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) předal magistrátu návrh Metropolitního plánu. Dokument bude možné od 27. června po 30 dní připomínkovat. Oproti současnému návrhu nového Metropolitního plánu například stanovuje výškovou regulaci zástavby. Platit by měl začít od roku 2023. Celý článek ...

03.01.2018, kategorie: Metropolitní plán
Metropolitní plán

Metropolitní plán

Metropolitní plán hlavního města Prahy se měl stát novým územním plánem hlavního města Prahy, jehož pořízení bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze 7. 6. 2012. Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor stavební a územního plánu MHMP, projektantem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, při kterém zpracování plánu zajišťuje Kancelář metropolitního plánu. Celý článek ...

03.06.2014, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
IPR v knihovně

IPR v knihovně

V červnu proběhne v prostorách Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí představení činnosti Institutu plánování a rozvoje (IPR) hl. m. Prahy. Celý článek ...

22.05.2014, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Výstava - Metropolitní plán

Výstava - Metropolitní plán

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kde Metropolitní plán vzniká, usiluje o intenzivní formu komunikace s městskými částmi i veřejností a proto vznikla výstava - Metropolitní plán. Celý článek ...

29.07.2013, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
DUCH PLÁNU - Deset základních tezí k obrazu města Prahy

DUCH PLÁNU - Deset základních tezí k obrazu města Prahy

Předkládáme první teze Metropolitního plánu. Metropolitní plán jsme slibovali jednoduchý, srozumitelný a uchopitelný. Metropolitní plán má být nejen cestou z marasmu územního plánování v Čechách posledních desetiletí, ale má být možností pro návrat Prahy mezi důležitá evropská města. Na to pochopitelně územní plán sám o sobě nestačí, ale může, a má, vytvářet podmínky. Jak? Celý článek ...

28.07.2013, kategorie: Metropolitní plán
Citizens First

Citizens First

Málokdy zažijete na urbanistické konferenci ovace vestoje, jaké by se hodily do opery. V Praze šije při mezinárodním festivalu řešíte vysloužil Enrique Peňalosa, bývalý starosta Bogoty. V hlavním městě Kolumbie totiž dokázal omezit auta, rozšířit chodníky a postavit 300 km cyklistických stezek. Celý článek ...

24.04.2013, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Připomínky k zadání Metropolitního plánu od Asociace pro urbanismus

Připomínky k zadání Metropolitního plánu od Asociace pro urbanismus

K zadání územního plánu Prahy (Metropolitní plán) zaslala své připomínky také Asociace pro urbanismus, která působí jako dobrovolné sdružení odborníků a osob působících v oborech urbanismus a územní plánování. Celý článek ...

18.04.2013, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Připomínky k zadání metropolitního územního plánu

Připomínky k zadání metropolitního územního plánu

Jak jsme před časem informovali, pustili jsme se do připomínkování k zadání metropolitního územního plánu. Situace není jednoduchá, protože najednou vše je jinak a na prostudování tohoto dokumentu a zpracování připomínek bylo poměrně málo času. Celý článek ...

17.04.2013, autor: Deník 17.4.2013, kategorie: Metropolitní plán
Magistrát chce diktovat podobu města, varují radnice

Magistrát chce diktovat podobu města, varují radnice

Už jen dva dny mají Pražané na ovlivnění podoby hlavního města pro další desetiletí. Radnice městských částí směly připomínkovat nový, tak zvaný metropolitní územní plán do minulého čtvrtka, tedy pouhých třicet dní. Bylo ale co připomínkovat? Celý článek ...

17.03.2013, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Projednání návrhu zadání Metropolitního plánu

Projednání návrhu zadání Metropolitního plánu

Odbor územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil na úřední desce oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu). Celý článek ...

01.03.2013, autor: Hana Zimmermannová, kategorie: Metropolitní plán
Městské části čeká připomínkování zadání nového územního plánu

Městské části čeká připomínkování zadání nového územního plánu

V Kanceláři metropolitního plánu, náležícímu pod Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM), vrcholí přípravy návrhu zadání nového územního plánu (neboli Metropolitního plánu), který by měl nahradit stávající systém, který je zastaralý, nepřehledný a pro veřejnost nedůvěryhodný. Útvar proto jménem radního pro územní rozvoj Tomáše Hudečka (TOP 09) připravuje městské části na jeho blížící se projednávání. Celý článek ...

22.08.2012, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
MČ P14 se vyjádřila k návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje

MČ P14 se vyjádřila k návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 472/RMČ/2012 k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Celý článek ...

10.07.2012, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Aktualizace Zásad územního rozvoje HMP

Na úřední desce HMP byl zveřejněn návrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Celý článek ...

12.06.2012, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Jak vypadala Praha 14 v roce 1938?

Jak vypadala Praha 14 v roce 1938?

Zajímá vás, jak vypadalo okolí vašeho bydliště okolo roku 1938? Co bylo zastavěno a jakým způsobem? Potom se podívejte na celkem podrobný orientační plán tzv. Velké Prahy, kde jsou i některé části dnešní Prahy, které byla k Praze připojeny až v sedmdesátých letech. Může to být i zajímavý pohled při tvorbě nového územního plánu. Celý článek ...

24.05.2012, autor: MEDIAFAX, kategorie: Metropolitní plán
Pražští zastupitelé nebudou jednat o územním plánu metropole

Pražští zastupitelé nebudou jednat o územním plánu metropole

Zastupitelé hlavního města Prahy vyřadili ze čtvrtečního programu jednání o současném územním plánu a pořízení metropolitního plánu. Důvodem je podle informací agentury Mediafax pravděpodobně dopis ministerstva pro místní rozvoj, který nový územní plán metropole rozporuje. Celý článek ...

24.05.2012, autor: aktuálně.cz, kategorie: Metropolitní plán
Územní plán Prahy se odkládá, ministerstvo má výhrady

Územní plán Prahy se odkládá, ministerstvo má výhrady

Pražští zastupitelé ve čtvrtek nezastavili dosavadní přípravy nového územního plánu a neschválili ani přípravy takzvaného metropolitního plánu. Celý článek ...

02.05.2012, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Magistrát ukončil pořizování Územního plánu hl.m. Prahy

Magistrát ukončil pořizování Územního plánu hl.m. Prahy

Usnesení Zastupitelstva MHMP č. 16/5 ze dne 26.4.2012 (tisk č. Z-840) k záměru ukončení pořizování Územního plánu hl.m. Prahy. Celý článek ...

02.05.2012, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Návrh na pořízení nového Metropolitního územního plánu hl.m. Prahy

Návrh na pořízení nového Metropolitního územního plánu hl.m. Prahy

Usnesení Zastupitelstva MHMP č. 16/6 ze dne 26.4.2012 (tisk číslo Z-908) k návrhu záměru pořídit Metropolitní územní plán hl.m. Prahy. Celý článek ...

13.04.2012, autor: iDnes 12. dubna 2012 Autor: Pavel Švec, kategorie: Metropolitní plán
Rozvoj Prahy bude hlídat skupina odborníků. Mezi nimi i filozof či kněz

Rozvoj Prahy bude hlídat skupina odborníků. Mezi nimi i filozof či kněz

Na to, jak se bude rozvíjet česká metropole, dohlédnou desítky odborníků. Magistrát se rozhodl zřídit poradní skupinu nazvanou Metropolitní ozvučná deska, podle již fungující v nizozemském Rotterdamu. MF DNES přinesla zatím známá jména expertů, kteří zasednou v pražské komisi. Poprvé se sejdou za dva týdny. Celý článek ...

04.12.2011, autor: Listy Prahy 14 č. 12/2011 (OKO), kategorie: Metropolitní plán
Studenti představili Urbanistické studie Prahy 14 veřejnosti

Studenti představili Urbanistické studie Prahy 14 veřejnosti

Studenti fakulty architektury ČVUT přednesli 22. listopadu v KD Kyje své představy, jakým směrem by se mohl ubírat vývoj Prahy 14 v následujících dvaceti či třiceti letech. Veřejnosti bylo představeno celkem pět urbanistických studií, jejichž společným jmenovatelem je propojení zdánlivě nesourodých částí Prahy 14 do jednoho soudržného celku. Celý článek ...

24.02.2011, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Nový územní plán – stav projednání připomínek ke konceptu

Nový územní plán – stav projednání připomínek ke konceptu

V listopadu 2009 proběhlo veřejné projednání konceptu nového územního plánu Prahy a v prosinci 2009 byly podány připomínky ke konceptu nového územního plánu Prahy. Následovalo pak zapisování cca 8 000 došlých stanovisek, námitek a připomínek ke konceptu nového územního plánu. Celý článek ...

27.12.2010, autor: Pražský deník - 27.12.2010, kategorie: Metropolitní plán

Územní plán: Lidé podali 16 tisíc připomínek

Nový územní plán zahrnuje rozvoj města v příštích patnácti až dvaceti letech. Počítá s trasou metra D, výstavbou okruhu i některými kontroverzními projekty. Celý článek ...

21.01.2010, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Výklad ke konceptu nového územního plánu - přednáška pro veřejnost

Útvar rozvoje hl. města Prahy pořádá pro veřejnost další odborný výklad ke konceptu nového územního plánu. Celý článek ...

27.12.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Námitky občanů Prahy 14 ke konceptu územního plánu

Námitky občanů Prahy 14 ke konceptu územního plánu

Prostřednictvím zmocněnce zástupce veřejnosti bylo podáno na MHMP šest námitek ke konceptu územního plánu. Více než 500 podpisů občanů, kteří zmocnili zmocněnce k podání těchto připomínek, dalo jasně najevo, že jim není lhostejná plánovaná zástavba, která ovlivní kvalitu života v regionu Prahy 14 na dalších mnoho let. Celý článek ...

14.12.2009, kategorie: Metropolitní plán
Občané Prahy 14 se vyjádřili k ke konceptu územního plánu

Občané Prahy 14 se vyjádřili k ke konceptu územního plánu

Dne 8.12.2009 bylo podáno na podatelně MHMP šest námitek na základě podpisů na listinách věcně shodné připomínky ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy a zmocnění zástupce veřejnosti k jejich projednání zmocnitelem. Za velmi krátkou dobu se tak podařilo shromáždit více než 500 podpisů občanů, kteří tak vyjádřili, že jim není lhostejná plánovaná zástavba, která ovlivní kvalitu života v regionu Prahy 14 na dalších mnoho let. Ve srovnání s připomínkováním Zásad územního rozvoje je to tedy znatelný nárůst zájmu o budoucnost Prahy a naší městské části. Celý článek ...

10.12.2009, autor: Nový prostor č. 341 - Autor: Martin Skalský, kategorie: Metropolitní plán

NEŽ PŘIJEDOU BAGRY

Má být Praha jako londýnské city s věžemi mrakodrapu? nebo potřebuje velké administrativní centrum s letištěm jako Frankfurt? měla by raději sázet na památky a turisty jako Benátky? kolik potřebujeme nových obchodních center? a kolik parků a příjemných veřejných prostranství? odpoví na to nový územní plán. výsledek je zatím nejistý. Celý článek ...

06.12.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Poslední možnost podat připomínky ke konceptu územního plánu

Poslední možnost podat připomínky ke konceptu územního plánu

Úředníci pražského magistrátu připravovali koncept nového územního plánu čtyři roky. Občané teď mají na prostudování stovek stran dokumentů a map a podání připomínek pouhý měsíc. Do 8.12.2009 již zbývá několik posledních dní. Územní plán přitom ovlivní podobu města a kvalitu života v něm na příštích nejméně dvacet let, tedy pro celou generaci občanů. Připojte svůj podpis k hromadným námitkám některého ze zástupců veřejnosti! Celý článek ...

06.12.2009, autor: 6.12.2009 Respekt , kategorie: Metropolitní plán

Měsíc pro Prahu

Hlavní město odstartovalo debatu o své budoucnosti

Vánoční koledy lákají k nákupu dárků a zima žene lidi ke stánkům se svařákem. Jsme na Palackého náměstí v Praze, je čtvrteční poledne a obě atrakce mají teď na chvíli konkurenci. U podpisových archů skupinky asi třiceti občanských sdružení se naklání několik desítek lidí. Jejich cíle jsou rozmanité: jedni bojují proti stavbě dálnice okolo Suchdola, jiní požadují zklidnění magistrály v centru a další chtějí ve městě více zeleně nebo cyklostezek. Jedno však mají společné: chtějí se podílet na diskusi o budoucnosti územního plánu, který ovlivní budoucnost největšího českého města. Podpisy jsou nutné, protože Pražané jako jednotlivci nic nedokážou. Ve městě s rozpočtem na úrovni čtyř desítek miliard korun vyžaduje účast schopnost prokličkovat se lesem nesrozumitelných úředních pravidel. I to je ale posun k lepšímu. Celý článek ...

03.12.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Vyjádření MČ Praha 14 ke konceptu Územního plánu

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 620/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 ke konceptu Územního plánu hlavního města Prahy. Celý článek ...

02.12.2009, kategorie: Metropolitní plán

Územní plán vede k betonování Prahy

Megalomanie a betonová lobby. To jsou dva výrazy, které se vybaví každému, kdo si přečte dopravní část konceptu nového územního plánu Prahy. Hlavní město se má podle plánu rozvíjet příštích 10 až 15 let. Dopravní stavby, které jsou v něm zakreslené, ale není možné postavit ani za půl století. Zakreslení tak velkého množství staveb může být výsledkem lobbingu stavebních firem. Zjistila to iniciativa Auto*Mat, která upozorňuje na hrozby předloženého plánu. Podle ní může docházet k nekoncepčnímu utrácení veřejných peněz za betonová monstra, přičemž dopravní situace Prahy se nezlepší. Celý článek ...

01.12.2009, autor: Halo noviny 30.11.2009, kategorie: Metropolitní plán

Koncept územního plánu Prahy má řadu nedostatků

Úkolem územního plánování je slaďovat četné, často protichůdné požadavky na území. Čím je území složitější, tím obtížnější to bývá. Zřejmě nejsložitějším územím v ČR je hlavní město Praha. Jeho platný územní plán z roku 1999 v řadě směrů nevyhovuje. Připravuje se nový územní plán. Celý článek ...

27.11.2009, autor: Radek Vondra, kategorie: Metropolitní plán

Setkání obyvatel starých Kyjí ke konceptu Územního plánu HMP

Kyjský občanský klub si vás dovoluje pozvat na setkání obyvatel starých Kyjí k diskusi o připomínkách ke
KONCEPTU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Územní plán přitom ovlivní podobu města i kvalitu života v našem nejbližším okolí na příštích nejméně dvacet let, tedy pro nás i další generaci.
Chcete se dozvědět více o Územním plánu a změnách, které přináší pro Prahu 14 a naše nejbližší okolí, a připojit se k námitkám veřejnosti, které mají váhu, a Magistrát se jimi musí zabývat?
- Citylogistické centrum v Malešicích a 1000 kamionů denně
- Změna zeleně za Hloubětínem – Bažantnicí na desítky domů
- Zvýšení zastavěnosti Kyjí, Hostavic a Hloubětína
- Rozšíření zástavby vrchu na Čihadlech
- Výstavba u Broumarské za Telecomem a Kamenictvím
Přijďte v Pondělí 30.11.2009 v 19h na faru u Kyjského kostela
A připojte svůj podpis k hromadným námitkám veřejnosti!

Celý článek ...

25.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Až přijedou jeřáby a bagry, bude už pozdě… Podejte námitky ke konceptu nového územního plán Prahy již nyní!

Až přijedou jeřáby a bagry, bude už pozdě… Podejte námitky ke konceptu nového územního plán Prahy již nyní!

Úředníci pražského magistrátu připravovali koncept nového územního plánu čtyři roky. Občané teď mají na prostudování stovek stran dokumentů a map a podání připomínek pouhý měsíc. To vše v době, kdy magistrát paralelně projednává několik dalších vln změn současného územního plánu. Kdo by čekal, že politikové a úředníci budou mít snahu občanům své plány vysvětlit, ten by se však mýlil. Územní plán přitom ovlivní podobu města a kvalitu života v něm na příštích nejméně dvacet let, tedy pro celou generaci občanů. Připojte svůj podpis k hromadným námitkám některého ze zástupců veřejnosti! Celý článek ...

24.11.2009, autor: Právo 24.11.2009 , kategorie: Metropolitní plán

Radní na jednání o územním plánu nepřišli

Slyšeli by asi od tří set přítomných občanů, že považují některé postupy radnice za protizákonné. Kvůli veřejnému projednání konceptu nového územního plánu včera veřejnost zcela zaplnila jednací sál. Partnerem asi třem stovkám převážně rozhořčených lidí byli jen úředníci, Pražský radní pro územní rozvoj Martin Langmajer (ODS) se na úvod kvůli nemoci omluvil a nikdo ho nezastoupil. Celý článek ...

23.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Ochrana zelených ploch a zamezení  jejich přeměny na jiný účel

Ochrana zelených ploch a zamezení jejich přeměny na jiný účel

V několika případech byl v návrhu konceptu územního plánu účel pozemků změněn ze zeleně na jiný účel - např. pozemky mezi ulicí Ocelkova a parkem Čihadla. V ploše západně od Ocelkovy ulice byla v současném územním plánu plocha určená pro školu, která byla změněna plochu na obytnou. Tyto plochy by měly zachovat stávající účel. Celý článek ...

18.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Připomínkujte koncept nového územního plánu!

Připomínkujte koncept nového územního plánu!

Územní plán hl. m. Prahy se připravuje již delší dobu. Odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy zveřejnil koncept, ke kterému se do 9. prosince může vyjádřit každý občan. Je to skutečná možnost, jak se seznámit s tím, co se plánuje kolem vašeho domu, např. v místech, kde jste zvyklí na to, že je zeleň, nebo v lokalitách, kde jste byli vždy přesvědčeni, že se určitě nikdy nedá nic stavět. Územní plán určuje, co se v dalších 15 letech bude na těchto místech dít. Nepodaří-li se nyní toto určení změnit nebo zachovat, později to bude jen velmi těžké. Celý článek ...

16.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Výkresy konceptu územního plánu v PDF

Výkresy konceptu územního plánu v PDF

Výkresy konceptu územního plánu Prahy 14 v PDF Celý článek ...

15.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Variantní řešení VU/15 Dolní Počenice – Běchovice dopravním napojení na Pražský okruh

Dopravní napojení na Pražský okruh Dolní Počernice – Běchovice

V konceptu územního plánu je navrženo v rámci variantního řešení VU/15 Dolní Počenice – Běchovice dopravním napojení na Pražský okruh. Jedná s o realizaci mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu a navazující páteřní komunikace v západovýchodním směru propojující ulici Mladých Běchovic s novou mimoúrovňovou křižovatkou na Pražském okruhu, na kterou bude dále napojeny Dolní Počernice. Celý článek ...

15.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Varianta řešení – VU/10  Hloubětín – Kyje

Hloubětín – Kyje - využití plochy zeleně pro bydlení OB

Varianta řešení – VU/10 Hloubětín – Kyje, v konceptu územního plánu, navrhuje místo plochy zeleně nové plochy pro bydlení. Jedná se o plochy západně od ul. Za Černým Mostem a plocha celého území je přibližně 26,12 ha. Celý článek ...

15.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Nový UP - Prostorová regulace – Kyje, Hloubětín, Hutě

Nový UP - Prostorová regulace – Kyje, Hloubětín, Hutě

Prostorová regulace je stanovena pro všechny plochy území navržených v konceptu územního plánu. Konkrétní hodnoty pro Kyje, Hloubětín, Kyje - Rajskou zahradu a Kyje - Hutě jsou uvedeny v připojených souborech. Celý článek ...

15.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Nový UP - Prostorová regulace –  Jahodnice, Hostavice

Nový UP - Prostorová regulace – Jiráskova čtvrť, Jahodnice, Hostavice

Prostorová regulace je stanovena pro všechny plochy území navržených v konceptu územního plánu. Konkrétní hodnoty pro Jiráskovu čtvrť, Jahodnici a Hostavice jsou uvedeny v připojených souborech. Celý článek ...

15.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Nový UP - Prostorová regulace – Černý most

Nový UP - Prostorová regulace – Černý most

Prostorová regulace je stanovena pro všechny plochy území navržených v konceptu územního plánu. Konkrétní hodnoty pro Černý most jsou uvedeny v připojených souborech. Celý článek ...

13.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Jste vlastník dotčené nemovitosti? Podejte námitky!

Do roku 2012 chce Praha schválit nový územní plán, který předurčí rozvoj metropole na příští desetiletí. Právě nyní přichází chvíle, kdy obyvatelé mohou přispět k formulaci vize rozvoje města. Dne 2. 11. byl zveřejněn koncept nového územního plánu. Občané, kteří jsou vlastníky dotčené nemovitosti mají do 9. 12. možnost uplatnit námitky. Celý článek ...

12.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Zástupce veřejnosti při projednávání nového územního plánu Prahy

Do roku 2012 chce Praha schválit nový územní plán, který předurčí rozvoj metropole na příští desetiletí. Právě nyní přichází chvíle, kdy obyvatelé mohou přispět k formulaci vize rozvoje města. Dne 2. 11. byl zveřejněn koncept nového územního plánu. Občané mají do 9. 12. možnost uplatnit námitky prostřednictvím zástupců veřejnosti. Celý článek ...

12.11.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Návod pro odeslání připomínky ke konceptu územního plánu

Do roku 2012 chce Praha schválit nový územní plán, který předurčí rozvoj metropole na příští desetiletí. Právě nyní přichází chvíle, kdy obyvatelé mohou přispět k formulaci vize rozvoje města. Dne 2. 11. byl zveřejněn koncept nového územního plánu. Občané mají do 9. 12. možnost uplatnit námitky a připomínky. Celý článek ...

28.10.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Nový územní plán – zveřejnění konceptu

Nový územní plán – zveřejnění konceptu

Ředitel útvaru rozvoje zaslal informaci o důležitých akcích, které souvisí s projednáváním Konceptu územního plánu. Jedná se o veřejné vystavení a veřejné projednání Konceptu územního plánu. Celý článek ...

05.10.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán
Nový územní plán je před dokončením a bude zveřejněn

Nový územní plán je před dokončením a bude zveřejněn

Na zasedání Výboru územního rozvoje zastupitelstva hl.m.Prahy radní Martin Langmajer uvedl, že projednání konceptu nového ÚP hl.m.Prahy bude zveřejněno 15.října 2009 a termín zahájení veřejného projednání konceptu nového ÚP hl.m.Prahy je plánován začátkem listopadu 2009. Mnoho občanů se tak může dozvědět, zda se v okolí jejich bydliště bude stavět silnice, obytný dům či továrna, nebo zde vznikne úplně nový park. Celý článek ...

26.04.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Připomínky ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy – MČ Praha 14

Pražský územní plán je dnes v České republice nepochybně unikátem. Paralelní změny starého územního plánu a příprava nového znamenají různé termíny k podávání připomínek a řadu dalších termínů veřejných projednání. Jednou z fází pořizování územního plánu je i zpracování konceptu územního plánu hl. m. Prahy, který byl předložen k projednání a připomínkování. Celý článek ...

24.03.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Přijetí připomínek ke konceptu nového územního plánu

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 172/RMČ/2009 k jednání o připomínkách městské části Praha 14 k předloženému pracovnímu znění konceptu "nového" územního plánu HMP s jeho pořizovatelem. Celý článek ...

24.03.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Připomínky k zásadám územního rozvoje hlavního města Prahy

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 170/RMČ/2009 k vydání Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. Celý článek ...

19.02.2009, autor: KOK, kategorie: Metropolitní plán

Zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno vystavení veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (ZUR HMP) opatřením obecné povahy od 18. 2. 2009 do 6. 4. 2008 Celý článek ...

Návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství

Návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství

Návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy analyzuje současné problémy, formuluje východiska a cíle kvalitního rozvoje veřejných prostranství a nastiňuje možné nástroje k jeho dosažení. Cílovou skupinou je zejména správa města – samospráva a státní správa. Návrh Strategie lze současně chápat jako důvodovou zprávu a úvod k Manuálu. Celý článek ...

K Metropolitnímu plánu dorazilo skoro 50 tisíc připomínek

Je třeba je brát vážně, apelují Arnika a AutoMat

Příprava Metropolitního plánu Prahy, který by měl definovat rozvoj metropole na další desetiletí, se dostala do fáze zpracování a vypořádávání připomínek veřejnosti a veřejných institucí. K plánu jich dorazilo celkem 45 968. Celý článek ...

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011